RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management RoboForm Licensavtal | Svensk
Huvudmeny Ladda ner Köp RF PRO Kontakt
 RoboForm
 Huvudmeny
 Ladda ner
 Funktioner
 Självstudier
 Recensioner
 Manual
 FAQ
 Skärmdumpar
 Licensavtal
 RoboForm2Go
 Huvudmeny
 RoboForm med
 Webbläsare
 RoboForm för
 Konsumenter
 Lotterier
 Rekommendera RF
 Siber Systems
 Om Siber Systems
 Språk
 GoodSync
  ROBOFORM/ROBOFORM2GO SLUTANVÄNDARAVTAL MJUKVARA VIKTIGT: LÄS DETTA JURIDISKA AVTAL NOGA INNAN DU INSTALLERAR DETTA PROGRAM. GENOM ATT INSTALLERA ROBOFORM ELLER ROBOFORM2GO ACCEPTERAR DU ALLA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR I DETTA AVTAL OCH DU SAMTYCKER ATT DU ÄR JURIDISKT BUNDEN AV DET. OM DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR INTE KAN ACCEPTERAS, FORTSÄTT INTE INSTALLERA DETTA PROGRAM. ROBOFORM OCH ROBOFORM2GO LICENSVILLKOR Siber Systems Inc ("Siber") medger dig ("Kund") licens att använda en eller fler av dessa fyra produkter: (i) RoboForm Free, (ii) RoboForm Pro, (iii) RoboForm2 Go Free, (iv) RoboForm2Go Pro, och dess dokumentation, föremål för separata och tillämpliga föreskrifter nedan. RoboForm kan också komma kallas "AI RoboForm" i RoboForms dokumentation, webbplats och i själva programvaran. RoboForm2Go kan också kallas "Portable RoboForm" i dokumentationen, webbplatsen och i själva programvaran. För tillämpning av föreskrifterna som visas nedan, innefattar termen "Kund" även Ideella Kunder, vilka definieras nedan, om inte annat uttryckligen uppges. 1A. LICENS FÖR ROBOFORM FREE RoboForm Free, definierad som RoboForm, för Kunder som inte betalt Siber Systems eller en återförsäljare till Siber Systems. Kund får använda RoboForm Free under en testperiod av trettio (30) dagar, med början datumet då installationen av RoboForm första gången installerades på Kunds dator. Kund måste köpa RoboForm Pro efter det att testperioden utgått, eller av- installera RoboForm. Varje Kund tillåts endast en testperiod. UNDANTAG FÖR IDEELLA KUNDER Ideella Kunder (men inte andra Kunder) tillåts att använda RoboForm gratis efter det att testperioden på 30 dagar utgått, med begränsningar enligt nedan. Ideella Kunder definieras som en kund som använder RoboForm i en icke kommersiell miljö med ej vinstdrivande aktiviteter. Alla Kunder som använder AI RoboForm i en affärsrörelse, statlig-, kommunal-, militär-, eller religiös institution är ej Ideella Kunder vid tillämpningen av detta avtal. Kunder som är studenter vid ackrediterade universitet och högskolor klassificeras som Ideell Kund även om skolan eller universitetet ägs och drivs av stat, kommun eller landsting. Kunder medger att RoboForm Free har vissa begränsningar och att dessa begränsningar kan komma att ändras utan förvarning eller förpliktelser från Siber Systems. Dessa begränsningar beskrivs närmare på https://www.roboform.com/se/why-pro.html och är införlivade i detta användaravtal som referens. Det är Ideella Kunders skyldighet att gå igenom dessa begränsningar och att följa dem. Ideella Kunder är juridiskt förpliktade av dessa begränsningar under användandet av RoboForm Free. 1B. LICENS FÖR ROBOFORM2GO FREE RoboForm2Go Free, definierad som RoboForm2Go, för Kunder som inte betalt Siber Systems eller en återförsäljare till Siber Systems. Kund får använda RoboForm2Go Free under en testperiod av trettio (30) dagar, med början datumet då installationen av RoboForm2Go första gången installerades på Kunds dator. Kund måste köpa RoboForm2Go Pro efter det att testperioden utgått, eller av- installera RoboForm2Go. Varje Kund tillåts endast en testperiod. Portabel Disk, defenierad som USB-enhet, ZIP disk, diskett eller annan disk som med lätthet kan tas bort från datorn och därför anses som portabel eller flyttbar i enlighet med terminologin i Windows operativsystem. UNDANTAG FÖR IDEELLA KUNDER Ideella Kunder (men inte andra Kunder) tillåts att använda RoboForm2Go gratis efter det att testperioden på 30 dagar utgått, med begränsningar enligt nedan. Ideella Kunder definieras som en kund som använder RoboForm2Go i en icke kommersiell miljö med ej vinstdrivande aktiviteter. Alla Kunder som använder AI RoboForm i en affärsrörelse, statlig-, kommunal-, militär-, eller religiös institution är ej Ideella Kunder vid tillämpningen av detta avtal. Kunder som är studenter vid ackrediterade universitet och högskolor klassificeras som Ideell Kund även om skolan eller universitetet ägs och drivs av stat, kommun eller landsting. Kunder medger att RoboForm2Go Free har vissa begränsningar och att dessa begränsningar kan komma att ändras utan förvarning eller förpliktelser från Siber Systems. Dessa begränsningar beskrivs närmare på https://www.roboform.com/se/why-pro.html och är införlivade i detta användaravtal som referens. Det är Ideella Kunders skyldighet att gå igenom dessa begränsningar och att följa dem. Ideella Kunder är juridiskt förpliktade av dessa begränsningar under användandet av RoboForm2Go Free. 2A. LICENS FÖR ROBOFORM PRO (BETALD VERSION) RoboForm Pro, definierad som RoboForm, för Kunder som betalt till Siber Systems eller en återförsäljare till Siber Systems. Kunder som köpt EN licens för RoboForm Pro är berättigad en icke- exklusiv licens att endast använda RoboForm Pro på EN enskild dator. Om en Kund har flera datorer, skall Kunden köpa ytterligare licenser av RoboForm Pro för varje dator som Kund installerar RoboForm Pro på. Kund skall ej använda RoboForm Pro i komersiella andelssystem. Kund skall ej hyra ut RoboForm Pro licensen till annan part. ONLINE AKTIVERING: Kund godkänner härmed att aktiveringsprocessen Online för RoboForm Pro, i vilken RoboForm kontrollerar giltighet av Kundens RoboForm Pro-licens, tar kontakt med Sibers filhanterare på Internet. Kunden godkänner likaså att aktivering online även kan användas för kontroll av efterlevnad av anskaffande i detta avtal efterlevs, avtal som ger tillåtelse att använda endast en RoboForm Pro-licens per dator. 2B. LICENSE FOR ROBOFORM2GO PRO (BETALD VERSION) RoboForm2Go Pro, definierad som RoboForm2Go, för Kunder som betalt till Siber Systems eller en återförsäljare till Siber Systems. Kunder som köpt EN licens för RoboForm2Go Pro är berättigad en icke- exklusiv licens att endast använda RoboForm2Go Pro bara på EN enskild portabel enhet. Om en Kund har flera portabla diskar, skall Kunden köpa ytterligare licenser av RoboForm2Go Pro för varje portabel disk som Kund installerar RoboForm2Go Pro på. Kund skall ej använda RoboForm2Go Pro i komersiella andelssystem. Kund skall ej hyra ut RoboForm2Go Pro licensen till annan part. ONLINE AKTIVERING: Kund godkänner härmed att aktiveringsprocessen Online för RoboForm2Go Pro, i vilken RoboForm2Go kontrollerar giltighet av Kundens RoboForm2Go Pro-licens, tar kontakt med Sibers filhanterare på Internet. Kunden godkänner likaså att aktivering online även kan användas för kontroll av efterlevnad av anskaffande i detta avtal efterlevs, avtal som ger tillåtelse att använda endast en RoboForm2Go Pro-licens per . 3. VANLIGA AVTALSBESTÄMMELSER FÖR ROBOFORM/ROBOFORM2GO PRO ROBOFORM PRO USERS MANAGEMENT SYSTEM: Personliga uppgifter kunder som köper RoboForm Pro eller RoboForm2Go Pro, lagras i RoboForms Users Management System (PUMS). Endast uppgifter som kunder, eller deras företrädare, anger på webbsidan för köp av RoboForm Pro, lagras i databasen. Kunden tillåter härmed Siber att lagra dessa uppgifter på Sibers filhanterare. Denna data skall användas för kontrolla av köp, reaktivering av RoboForm/RoboForm2Go Pro-licenser, återbetalning och kontroll av återkrav och andra kundtjänstärenden. Kund tillåter Siber att sällsynt skicka nyhetsbrev och erbjudanden om Siber Systems produkter, till den e-postadress och postadress lagrad i PUMS. ÅTERBETALNING: Siber utfärdar återbetalning på den totalt betalda summan för RoboForm/RoboForm2Go Pro-licensen om: - Begäran om återbetalning mottagits av Siber inom 30 dagar efter köpet av RoboForm/RoboForm2Go Pro från Kunden, och - Kunden uppvisar köpbevis, och - Siber kan hitta Kunden i databasen (PUMS) över användare av Pro-licenser med hjälp av uppgifter om Kunden. 4. GENERELLA AVTALSBESTÄMMELSER FÖR ROBOFORM OCH ROBOFORM2GO Alla avtalsbestämmelser i denna sektion gäller för både RoboForm Free/Pro och RoboForm2Go Free/Pro, även om endast RoboForm nämns. COPYRIGHT/ÄGANDERÄTT AV PROGRAM: RoboForm har äganderätt till produkter från Siber Systems och dess licensgivare och dess upphovsrättsligt skyddadade affärshemligheter och annan immaterialrätt. Kunden äger endast rätten att använda RoboForm och inte förvärvare av rättighet, uttryckligen eller underförstådd, i RoboForm eller media innehållande RoboForm annat än de specificerad i denna Licens. Siber Systems, eller dess licensgivare, skall alltid behålla besittning av rättighet, äganderätt, ägarandel, inklusive immaterialrätt i RoboForm och i media. Kunden skall inte ta bort produktidentifiering, uppgift om upphovsrätt, eller andra uppgifter eller restriktioner i äganderätt, från RoboForm. Kunden skall inte orsaka eller tillåta bakåtutveckling, nedmontering, eller av-kompilering av RoboForm. ÄNDRINGAR I WEBBLÄSARE: RoboForm och RoboForm2Go kan eventuellt installera ett verktygsfält och ett Browser Helper Object. Dessa används till att fylla i och spara formulär i webbläsare och för att se till att webbläsare framkallar automatiska inloggningar. PERSONLIGA UPPGIFTER I ROBOFORM: All data som Kunden uppger i RoboForms ID-Kort, NyckelKort och SäkNotis, lagras endast lokalt på Kundens dator, i filer med ändelserna RFT, RFP och RFN. Kunden förstår att borttagandet av RFT, RFP och RFN-filer orsakar oåterkallelig förlust av den personliga data som finns i dessa filer och kunden accepterar risken av en sådan förlust. ICKE-ÖVERFÖRING AV PERSONLIG DATA: RoboForm sänder INTE någon data som återfinns i ID-Kort, NyckelKort och SäkNotis över Internet. Men, om Kunden eller ett program som körs på Kundens dator framkalla RoboForm att fylla i ett formulär online med sådan personlig data, kommer sändandet av detta formulär resultera i att data sänds över Internet, men detta skall bedömas som att inte vara framkallat av RoboForm. RoboForm sänder INTE information om webbplatser som besöks eller någon information om surfvanor till någon filhanterare. SÄNDNING AV DATA VID AUTOUPPDATERING: RoboForm kontrollerar Siber Systems filhanterare, www.siber.com, efter ny version och säkerhetsuppdateringar ungefär en gång per dag. Om den hittar en version som är nyare än den som är installerad, kommer RoboForm att erbjuda en uppgradering. Kontrollen av ny version resulterar i att tekniska data, såsom version av webbläsare och registreringsdata skickas till Sibers filhanterare och lagras på denna filhanterare. Kunden tillåter härmed sådant översändande sker. Registreringsinformation definieras som Kundens namn, e-postadress, och person/företag som har hänvisat Kunden (hänvisare), som kund anger vid registrering som visas när Kunden kör RoboForm för första gången. Registreringsinformationen kan skilja sig från information lagrad i Kundens ID-Kort. Kunden kan redigera Registreringsdata under 'Inställningar', 'Version'-fliken och 'Registreringsinformation'. Registreringsinformation behöver inte vara korrekt eller komplett, eller inte ens ifyllt (tomma värden). Kunden tillåter Siber att skicka nyhetsbrev och produktreklam, vid enstaka tillfällen, till e-postadresser i registreringsinformationen. INGA ANSVARSFÖRBINDELSE AV NÅGOT SLAG: ROBOFORM ÄR VILLKORAD I "I BEFINTLIGT SKICK " UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKTA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD AV, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA GÄLLANDE SÄLJBARHET OCH LÄMLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. SIBER GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I ROBOFORM SVARAR MOT DINA KRAV ELLER FUNGERAR I EN MILJÖ SKAPAD AV DIG ELLER ATT FUNKTIONEN HOS ROBOFORM KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI ELLER ATT FEL I ROBOFORM KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. HELA RISKEN ANGÅENDE KVALITETEN OCH PRESTANDA AV ROBOFORM LIGGER HOS DIG. SIBER GARANTERAR VIDARE INTE ATT PRIVAT INFORMATION SOM TILLHÖR DIG OCH SOM DU LAGRAR I ROBOFORM INTE KOMMAR ATT BLI STULEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAS AV TREDJE PART. ANSVARSBEGRÄNSNING: VARKEN SIBER ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR ORSAKADE AV ROBOFORM INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADA, ELLER FÖR VINSTBORTFALL, FÖRLUST AV BESPARINGAR, INKOMSTER, DATA, SOM ÅSAMKATS KUND ELLER NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM SIBER HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN OM SÅDANA SKADOR. UPPSÄGNING: Denna licens är effektiv tills den blir uppsagd eller vid utgången av testperioden på 30 dagar eller tillämpligt fall. Du kan säga upp detta avtal närsomhelst genom att avinstallera RoboForm och radera alla dess filer. Licensen sägs omedelbart upp utan varsel från Siber om du ej rättar dig efter bestämmelser i denna Licens. Vid uppsägning eller utgång av denna licens måste du avinstallera RoboForm och radera alla dess filer. VARUMÄRKEN: RoboForm (R), RoboForm Free, RoboForm Pro, RoboForm2Go, RoboForm2Go Free, RoboForm2Go Pro, Passcard, Safenote och Siber Systems är varumärken och/eller handelsnamn ägda av Siber Systems Inc. OAUKTORISERAT ANVÄNDADE AV DESSA VARUMÄRKEN OCH/ELLER HANDELSNAMN ELLER ANNAN IMMATERIALRÄTT ÄGD AV SIBER SYSTEMS ELLER DESS LICENSGIVARE ÄR FÖRBJUDEN. GOVERNMENT CUSTOMERS: If you are acquiring RoboForm on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees that: (i) if RoboForm is supplied to the Department of Defense (DoD), RoboForm is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in RoboForm and their documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and (ii) if RoboForm is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in RoboForm and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR. FÖRSÄKRAN EXPORTLAGAR: Kunden skall till fullo åtlyda alla lagar och förordningar gällande i Förenta Staterna och andra länder (Exportlagar) för att försäkra sig om att varken RoboForm, eller andra direkta produkter därav exporteras, direkt eller indirekt, i strid med exportlagar, inklusive, utan begränsning, spridning av atom, kemiska, eller biologiska vapen. Om RoboForm rättmätligen har införskaffats av dig utanför Förenta Staterna, samtycker du till att du inte kommer att åter-exportera RoboForm eller någon annan teknisk information du mottagit, inte heller en produkt som direkt härstammar därav, förutom vad som godkänns i de lagar och förordningar i Förenta Staterna och de lagar och förordningar som gäller i den jurisdiktion där du erhöll RoboForm. JURISDIKTION OCH TVIST: Detta avtal skall styras under delstaten Virginias lagar. Alla tvister häri skall lösas i tillämplig statlig eller federal domstol i Virginia. Parterna bifaller till jurisdiktionen, som dess domstolar, ger sitt medgivande till att acceptera drivandet av process via post, och avfärdar rättsskipning eller försvar som annars finns. Vid en rättstvist som uppstår utifrån detta Avtal eller relaterat till funktionen i RoboForm, skall Siber vara berättigad till alla rättsliga kostnader och advokatskostnader som uppstår ur förlikning, skiljedomsförfarande, stämning och vid överklagande. MÖJLIGHET ATT AVSKILJA: om av någon anledning en domstol i kvalificerad jurisdiktion finner någon del i detta avtal eller del där av, att vara ogenomdrivbar, skall denna del av Licensen drivas igenom till den maximalt tillåtna graden så att verkan av avsikten av den andra parten och återstoden av denna Licens fortsätter att gälla fullt ut. TOTALT AVTAL: Denna Licens utgör avtal utan sidoförpliktelser för berörda parter gälland användandet av RoboForm och relaterad dokumentation, och ersätter alla tidigare eller samtida utförande av förpliktelse och motförpliktelser, skriftliga eller muntliga, gällande sådant innehåll. Ingen tillägg till eller ändringar av denna Licens är bindande såvida inte det är skriftligt och underteckad av en Siber Systems befullmäktigad representant. IV. INTEGRITET ROBOFORMS WEBBPLATS: RoboForms webbplats kan använda kakor för spåra användare. RoboForm dotterbolag och annonsörer kan också använda kakor. KÖP AV ROBOFORM PRO: se Sektion 3 för föreskrifter om integritet. PERSONLIGA UPPGIFTER I ROBOFORM: se Sektion 4 för föreskrifter om integritets. KUNDEN BEKRÄFTAR HÄRMED ATT KUNDEN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH GODTAR ATT VARA BUNDEN AV DESS ALLMÄNNA VILLKOR.
all languages