RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Manual RoboForm | Svensk
Huvudmeny Ladda ner Köp RF PRO Kontakt
 RoboForm
 Huvudmeny
 Ladda ner
 Funktioner
 Självstudier
 Recensioner
 Manual
 FAQ
 Skärmdumpar
 Licensavtal
 RoboForm2Go
 Huvudmeny
 RoboForm med
 Webbläsare
 RoboForm för
 Konsumenter
 Lotterier
 Rekommendera RF
 Siber Systems
 Om Siber Systems
 Språk
 GoodSync
 

RoboForm version. Manualen gäller för RoboForm version 6.6.4 och senare.

Installera RoboForm

Systemkrav. RoboForm2Go fungerar på Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8. Det fungerar inte på Mac och Linux. Internet Explorer version 5.5, 6.0 eller senare krävs. Alla uppdateringar och säkerhetsuppdateringar måste vara installerade.

Starta nerladdningen. Klicka på länken Ladda ner RoboForm, och på frågan om du vill köra eller spara filen, Kör (om det går) annars spara filen på t.ex. Skrivbordet och öppna sedan programmet AiRoboForm.exe från den plats du sparade det.

Tacka ja till att installera RoboForm. När väl nerladdningen är klar visas ett fönster som frågar dig "Vill du köra den här programvaran? RoboForm2Go ver. x-x-x by Siber Systems". Klicka "Kör" för att starta installationen. Acceptera installation av RoboForm. Språk och Licensavtal. Välj vilket språk RoboForm skall använda. Läs licensavtalet och kryssa i rutan Jag accepterar för att kunna gå vidare.

Inställning av personlig data. Här kan du ändra mappen där RoboForms NyckelKort och ID-Kort sparas och där RoboForm skall placera sina programfiler. Du kan också installera RoboForms tillägg för Mozilla, Firefox och Netscape.

Stäng Internet Explorer och Windows Utforskaren. RoboForms installation erbjuder dig att stänga Internet Explorer och Windows Utforskaren. Klicka "Ja" så gör installationsprogrammet det åt dig. Alternativt kan du stänga dessa fönster manuellt.
Om RoboForm fortsätter erbjuda dig att stänga webbläsaren, även om du inte har någon öppen, klicka "Nej" när den frågar om den skall vänta igen eller fortsätta installationen; i detta fallet måste du starta om datorn för att slutföra installationen.

Skapa ett Huvudlösenord. Huvudlösenordet är ett lösenord som RoboForm använder för att skydda alla NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis. Detta lösenord är det enda lösenord du faktiskt behöver komma ihåg.

Test och Självstuderkurs. Efter det du installerat RoboForm2Go, erbjuds du att gå till en sida för test/självstudie på vilken du kan lära dig hur du automatiskt sparar lösenord med RoboForm.

FAQ Installera, Avinstallera, AutoUppdatera.
Mer om installera, avinstallera, uppdatera version - AutoUppdatera.

RoboForms filtyper

RoboForm arbetar med dessa filtyper:

NyckelKort. RoboForm sparar lösenord från en webbsida i vad vi kallar ett NyckelKort. När väl lösenord är sparat, erbjuder RoboForm att fylla i det automatiskt när du besöker sidan igen.

Bokmärke. Samma sak som Netscape och Firefox Bokmärke eller Internet Explorer Favoriter. Har en lång textnotering för att göra noteringar om webbplatsen. Bokmärken visas tillsammans med NyckelKort, eftersom dom är en variant av NyckelKort.

ID-Kort. RoboForm kan fylla i långa formulär, såsom registreringar eller näthandel) från din personliga profil som kallas ID-Kort. Fyll i ditt ID-Kort en gång, med alla data du vill ha med, så sköter RoboForm sedan ifyllning av webbformulär åt dig.

Kontakter. RoboForm kan också användas som en adressbok. Varje post i adressboken kallas för Kontakt. Kontakter är ett ID-Kort med färre fält och som inte används för ifyllning av formulär, utan istället söker annan personlig data. Kontakter visas tillsammans med ID-Kort, eftersom Kontakter är just ett litet ID-Kort.

SäkNotis. Du kan spara valfri hemlig, och icke-hemlig, text i vad vi kallar för SäkNotis. SäkNotis ger dig en säker lagring för viktiga lösenord, koder, m.m. som inte sparats i NyckelKort och för annan känslig information, såsom bankomatkoder, kombinationslåskoder, etc.

Mappar. Alla dessa kan kategoriseras med hjälp av Mappar -- samma som Windows Mappar. Du kan bygga upp en trädstruktur med Mappar och i denna lagra dina NyckelKort, Bokmärken, ID-Kort, Kontakter och SäkNotis.

Styr RoboForm

RoboForm lägger till ett Verktygsfält och andra kontroller i din webbläsare.

RoboForms övre verktygsfält
RoboForms övre verktygsfält

1. Övre verktygsfältet. Visas ovanför webbsidan. För att visa eller dölja den, klicka på knappen RoboForm i verktygsfältet. Du kanske måste klicka flera gånger för att få det att visas. Eller välj Visa -> Verktygsfält -> RoboForm i webbläsaren. Verktygsfältet styr endast den webbläsare i vilken den syns.
RoboForms verktygsfält syns inte. Varför?
Varför är RoboForms verktygsfält förväxlad med verktygsfältet Länkar?
Hur gör jag för att anpassa RoboForms verktygsfält?

RoboForms nedre verktygsfält
RoboForm nedre verktygsfält

2. Nedre verktygsfältet. Visas under webbsidan och följer webbsidan både i position och storlek. Används i webbläsare som inte kan visa det övre Verktygsfältet -- popup-fönster, webbläsare utan verktygsfält (AOL, MSN). Har samma funktionalitet och ser ut som det övre verktygsfältet. För att visa det, högerklicka på en webbsida som inte har ett övre verktygsfält och välj "RoboForms verktygsfält", eller klicka på RoboForms ikon i aktivitetsfältet och välj "Visa verktygsfält". Det nedre verktygsfältetstyr endast den webbläsare i vilken den syns.

RoboForms ikon i aktivitetsfältet
RoboForms ikon i aktivitetsfältet

3. Visa/dölj verktygsfältet. Klicka på den gröna robotikonen i verktygsfältet för att visa/dölja RoboForms verktygsfält:
* Om inget verktygsfält visas, visas det övre verktygsfältet.
   Om det övre verktygsfältet inte kan visas, visas istället det nedre verktygsfältet.
* Om det övre eller nedre verktygsfältet visas, kommer det att döljas.

Du kan också högerklicka på en webbsida, välja "RoboForms verktygsfält" och klicka Visa/göm verktygsfält. För webbsidor som inte kan högerklickas, klicka på RoboForms ikon i aktivitetsfältet och välj "Visa verktygsfält".

4. Ikon i aktivitetsfältet. Visas i aktivitetsfältet (SysTray). Den gör att:
* RoboForm fungerar i icke-IE webbläsare men baserade på (AOL, MSN, etc).
* Du får enkel tillgång till NyckelKort/SäkNotis/ID-Kort och andra RoboForm-funktioner.
RoboForms ikon i aktivitetsfältet visas inte i Windows XP. Vad skall jag göra?

Meny vid högerklick på webbsida
Meny vid högerklick på webbsida

5. Meny vid högerklick på webbsida. Visas när du högerklickar på en webbsida. Använd den när du vill använda RoboForm på en webbsida som inte visar RoboForms verktygsfält.
Hur anpassar jag RoboForms meny vid högerklick?

6. Knappar på verktygsfältet Standard i IE. Visas på verktygsfältet Standard i IE och i IE:s meny Verktyg. RoboForms knappar i detta verktygsfält gör att RoboForms verktygsfält visas och döljs. Andra RoboForm-knappar kan visas.
Hur anpassar jag RoboForms knappar i verktygsfält Standard i IE?

NyckelKort (inloggningar)

Använd NyckelKort för att lagra data som är utmärkande för den webbplats du besöker, data såsom användarnamn, lösenord, etc. Du kan spara vilken data som helst till ett NyckelKort för att senare använda RoboForm för att fylla i formulär med det.

Spara formulärdata till ett NyckelKort

AutoSpara
AutoSpara
1. AutoSpara inloggningar till ett NyckelKort.
När du manuellt fyller i data i ett formulär och sedan klickar Logga in (Skicka), erbjuder RoboForm automatiskt dig att spara denna information i ett NyckelKort genom att visa dig AutoSpara.

Ange namn på NyckelKortet och klicka på Spara. Om du har ett annat NyckelKort redan sparat för denna webbplats, visas dessa namn i listan nedan namnet på NyckelKortet. Du kan välja ett av dessa namn för att automatiskt spara NyckelKortet med detta namn. Om du försöker spara över ett befintligt NyckelKort visas en varning.

2. Tvinga AutoSpara.
AutoSpara visas endast om:
- ifyllt formulär har ett fält för lösenord och
data i formuläret du sparar skiljer sig från data du redan sparat i ett befintligt NyckelKort för denna domän.
Du kan få AutoSpara att visas även om dessa kriterier inte uppfylls genom att:
- Håll nere tangenten ALT samtidigt som du klickar på knappen Logga in/Skicka, ELLER genom att
- Hålla nere tangenten SHIFT samtidigt som du trycker ner tangenten ENTER när markören står i lösenordsfältet (egentligen vilket fält som helst som gör att ENTER skickar formuläret).

Använd tvingad AutoSpara för att:
- Spara information om inloggningar på webbsidor som inte har något fält för lösenord.
- Spara om information om inloggningar när inloggningen har ändrats och RoboForm missade något fält eller knappen Logga in inte gjorde att AutoSpara visades för att data redan var sparad.
- Spara information om övriga formulär där en knapp med Logga in eller Skicka behöver klickas.

3. Manuellt spara till ett NyckelKort.
Klicka på knappen Spara på RoboForms verktygsfält. Dialogen för att spara formulär visas och du kan då ange namn för NyckelKort och sedan klicka OK. All data från alla formulär på webbsidan, sparas då till detta NyckelKort. Du kan också anropa kommandont "Spara formulär" genom att högerklicka på en webbsida och välja Spara formulär.

Notera att om du sparar NyckelKort på detta sätt inte bevara information om vilken knapp du klickade för att skicka formuläreet (helt enkelt för att du inte klickade någon knapp). Så om du försöker Logga in eller FyllSkicka ett sådant NyckelKort, kommer RoboForm leta efter den knapp som mest liknar knapp för Logga in eller Skicka -- vilket inte behöver vara den knapp som du vill skall klickas. Använd Tvinga AutoSpara för att berätta för RoboForm vilken knapp som skall klickas.

4. Ignorera fält för AutoSpara och FyllFormulär: Turing Numbers.
Vissa webbplatser kräver att du fyller i ett fält som ändras för varje gång du loggar in. Avsikten med ett sådant fält är att testa "din" intelligens och för att säkerställa att du inte är någon robot (eller att du som robot är smart nog att klara av Turing numbers). För att göra så att RoboForm inte fyller i sådana fält och ignorera dom vid AutoSpara:
- Öppna NyckelKortet i redigeringsprogrammet för NyckelKort,
- Klicka på det fält som skall ignoreras,
- Välj "Redigera -> Ignorera fält".
Redigeringsprogrammet lägger till "$AnyValueHere$" i detta fält för att markera att detta skall ignoreras.

Ändring av detta fält kommer inte göra att AutoSpara visas och det ignorerade fältet kommer inte att fyllas i. Kommandot Logga in kommer att utföras eftersom Gå till och fyll i för NyckelKort som har fält som skall ignoreras.
Notera att du kan få RoboForm att ignorera fält vid ifyllning och AutoSpara för av vilka skäl du vill, inte bara just för inloggningar med Turing numbers.

Mer information
Hur inaktiverar jag AutoSpara för just en webbplats?
Hur inaktiverar jag permanent AutoSpara för alla webbplatser?
AutoSpara visas inte när jag förväntar mig det. Varför?

Knapp och minidialog för matchande NyckelKort
Knapp och minidialog för matchande NyckelKort

Ifyllning av formulär från NyckelKort

1. Knappen för matchande NyckelKort i RoboForms verktygsfält
När du besöker en webbplats för vilken du sparat ett NyckelKort, kommer knappen, som initalt är grå och med texten "(NyckelKort)", visa namnet på det NyckelKort som matchar sidan. Denna knapp kallas Matchande NyckelKort. Om du klickar på denna knapp, när NyckelKortets namn visas, så fylls alla formulär på sidan i från detta NyckelKort.

2. Minidialogen för matchande NyckelKort.
Om du har ett eller fler NyckelKort som matchar webbplatsen, som kommer ( +N ) visas intill namnet på det NyckelKort som bäst matchar, och där N står för antalet ytterligare matchande NyckelKort. När du för markören över knappen för det matchande NyckelKortet, så visar RoboForm en minidialog som listar alla matchande NyckelKort för denna webbplats. Välj något av dem och klicka på knappen Fyll i formulär för att fylla i formuläret med det valda NyckelKortet.

3. FyllSkicka.
När du för markören över knappen för det matchande NyckelKortet, så visar RoboForm minidialogen. Om du nu klickar knappen FyllSkicka i denna dialog, kommer RoboForm att fylla i formuläret och sedan automatiskt skicka det.

Du kan göra så att "FyllSkicka" är standard för knappen (initialt är Fyll i formulär standard) genom att gå till "RoboForm -> Inställningar -> Verktygsfält" och kryssa i "FyllSkicka är standardhändelse för matchande NyckelKort".

4. Redigera NyckelKort och andra kommandon.
Om du vill se eller redigera en av de matchande NyckelKorten, för markören över knappen för det matchande NyckelKortet, välj NyckelKort, klicka "..." och välj sedan "Redigera". Det valda NyckelKortet visas då i redigeringsprogrammet för NyckelKort.
När du klickar "..." kommer du att se många andra kommandon som kan användas på ett NyckelKort:
- Lägg till genväg för NyckelKort till: Skrivbordet, Länkar, Snabbstart.
- Byt namn, Klona, Ta bort NyckelKort.
- Logga in, Gå till och fyll i, Gå till: går till, fyller i och om möjligt skickar från detta NyckelKort.
- Skydda/Ta bort skydd: Ändra NyckelKortets skyddsstatus.

5. Ordningsföljd NyckelKort.
Om du har mer än ett matchande NyckelKort för ett webbplats, så kommer ordningsföljden på RoboForms matchande NyckelKort avgöras genom hur väl NyckelKortets URL matchar webbsidans URL:
- NyckelKort vars URL exakt matchar webbsidan visas överst,
- NyckelKort med delvis matchande URL visas härnäst, ju längre matchning, ju högre position,
- NyckelKort för vilka serverdelen av URL exakt matchar serverdelen på webbsidan visas härnäst,
- NyckelKort som endast matchar delar av domän, visas sist.
- Domän måste matcha med alla suffix, det vill säga, www.google.com matchar mail.google.com men inte www.google.ca.

NyckelKort där URL matchar exakt visas med fetstil i minidialogen matchande NyckelKort.

5a. Standard NyckelKort.
Om två eller fler NyckelKort tillgodoser samma kvalitet av matchning så kan du prioritet till en av dem genom att göra det till Standard NyckelKort. För att göra ett NyckelKort till ett standard NyckelKort, för markören över knappen matchande NyckelKort, välj detta NyckelKort, och klicak sedan "... -> Ange som standard".

Namnet på standard NyckelKort är understruket i minidialogen matchande NyckelKort.

I tidigare versioner än 6.5, visade RoboForm helt enkelt standard NyckelKort överst bland matchande NyckelKort och sorterade inte resterande NyckelKort i någon speciell ordning. För att återfå det "gamla" sättet, kryssa ur "RoboForm -> Inställningar -> Allmänt -> Visa matchande NyckelKort med bästa matchning av URL överst".

6. Selektiv ifyllning av formulär.
Om du endast vill fylla i några fält på en webbsida (inte alla fält), kan du välja (markera) den del av webbsidan du vill ha ifyllt med "Fyll i formulär". RoboForm fyller då bara i de fält som du har valt.

7. Fyll i endast tomma fält.
Om du kryssar i kryssrutan Fyll endast tomma fält i minidialogen som visas när du för markören över knappen med matchande NyckelKort, så kommer endast fält som är tomma (ej ifyllda) att fyllas i. Om rutan inte är ikryssad, fyller RoboForm i både tomma och icke-tomma fält.

8. AutoFyll.
Ett annat sätt att automatiskt fylla i och skicka data från NyckelKort är att använda funktionen AutoFyll, som beskrivs på annat håll i manualen.

9. Fyll i formulär med Dra-och-släpp.
Om knappen "Fyll i formulär" inte fyller i något formulär från NyckelKortet, kan du dra-och-släpp värden på formulärfält från NyckelKortets redigeringsprogram:
- Dra fältet genom att klicka på dra och släpp ikonen som symboliseras av en liten resväska,
- Välj det värde eller del av värde och dra sedan hela urvalet.
- Inte alla program accepterar dra-och-släpp.

10. Fyll i formulär med kopiera och klistra in.
Du kan också kopiera och klistra in värden i formulär eller annat program:
- I redigeringsprogrammet för NyckelKort klickar du på väskikonen, som kopierar fältets värde till Urklipp.
- I ditt formulär eller program placerar du markören i det fält du vill klistar in värdet, och trycker Ctrl+V eller väljer klistra in i meny för programmet.
- De flesta program kan klistra in från Urklipp. Så om Dra-och-släpp inte fungerar, försök med kopiera och klistra in.

Verktygsfält NyckelKort Menu
NyckelKort på verktygsfältet

Logga in med ett klick

1. Logga in.
Klicka på knappen NyckelKort på RoboForms verktygsfält och välj ett NyckelKort. RoboForm utför hela proceduren med att logga in åt dig:
(i) Öppnar sidan för inloggning i din webbläsare,
(ii) Fyller i information om inloggning från NyckelKort,
(iii) Klickar knappen Logga in/Skicka.

Ett annat sätt att logga in med NyckelKort är att klicka RoboForms ikon i aktivitetsfältet, välja NyckelKort och sedan välja ett NyckelKort att logga in med. Bilden till höger illusterar val av NyckelKort från listan.

Ytterligare sätt att logga in är att öppna redigeringsprogrammet för NyckelKort, markera det NyckelKort för vilken sida man vill logga in och klicka på knappen Logga in.

2. Fler kommandon: Nytt flik/fönster, HämtaFyll, Gå till, Fyll i formulär, Redigera, etc
- Klicka på knappen NyckelKort i RoboForms verktygsfält,
- flytta markören till ett valfritt NyckelKort,
- högerklicka på det.

Du ser då en lista med kommandon som kan tillämpas på det klickade NyckelKortet:
- Logga in i nytt fönster/flik loggar in dig, men i ett nytt fönster/flik i webbläsaren.
- HämtaFyll utför dom två första delarna av inloggningssekvensen: öppnar sidan och fyller i formuläret.
- Gå till öppnar endast sidan för valt NyckelKort.
- Fyll i formulär fyller helt enkelt i ett formulär från valt NyckelKort.
- Redigera öppnar NyckelKort i redigeringsprogrammet för NyckelKort.
- E-post skickar ett NyckelKort som ett bifogat dokument i ditt e-postprogram.
- Lägg till som genväg lägger till en genväg som pekar till valt NyckelKort, på Skrivbordet, verktygsfältet Länkar eller i Snabbstart. Om du klickar på en genväg loggar du in med hjälp av NyckelKortet.
- Byt namn, Klona, Ta bort byter namn, klonar eller tar bort valt NyckelKort.
- Skydda/Ta bort skydd ändrar status för valt NyckelKort.

3. Senast använda NyckelKort.
Senast använda NyckelKort visas under "(Senast använda NyckelKort)" i menyn för NyckelKort.
Det senast använda NyckelKortet visas överst under rubriken (Senast använda NyckelKort),
och det är också understruket i listan med NyckelKort i huvudmenyn.
(Rensa lista) rensar upp listan med Senast använda NyckelKort.

4. Meny på flera kolumner och sidor.
Om dina NyckelKort inte får plats i en kolumn, visas dom i flera kolumner.
Om dina kolumner med NyckelKort inte får plats på en sida, visas en meny för fler sidor med texten Nästa sida och Föregående sida, som gör att du kan bläddra mellan sidorna.

5. Webbläsare.
Under "RoboForm -> Inställningar -> Webbläsare" kan du ange hur du vill att RoboForm skall logga in: i samma fönster/flik, eller nytt fönster/flik, i din webbläsare.

* Logga in från verktygsfält öppnar webbplatsen i: Samma/Nytt fönster/flik
- Samma fönster/flik (standard): När du väljer ett NyckelKort från menyn NyckelKort i RoboForms verktygsfält, kommer inloggning att utföras i det fönster där NyckelKort valdes.
- Nytt fönster/flik: Inloggning kommer att utföras i ett nytt fönster/flik, av samma typ som det fönster för valt NyckelKort.

* Inloggning från aktivitetsfält eller redigering öppnar webbplats i: Översta/Nytt fönster/flik
- Översta fönstret/fliken: När du väljer ett NyckelKort från menyn i RoboForms ikon i aktivitetsfältet eller klickar på knappen Logga in i NyckelKortets redigeringsprogram, kommer inloggning utföras i det webbläsarens översta fönster, det vill säga, det senast använda fönstret.
- Nytt fönster/flik (standard): Inloggning kommer att utföras i ett nytt fönster/flik.

* RoboForm nytt fönster i webbläsare är.
När ovanstående alternativ väljer att öppna ett nytt fönster/flik, anger denna inställning vilket program som skall användas.
- Standard webbläsare (standard): Öppnar den i Windows som standard valda webbläsaren.
- Internet Explorer: Öppnar Internet Explorer, även om det inte är valt som standard i Windows.
- Firefox: Öppnar Firefox, även om det inte är valt som standard i Windows.
- Annat: Öppnar ett annat program, identifierat med via sin EXE-fil. Denna EXE-fil startas med URL:en som ett argument.

* Popupblockering.
Om du använder en aggressiv popupblockerare, kommer den att försöka blockera RoboForm från att öppna ett nytt webbläsarfönster, för att ett nytt fönster i webbläsaren är, för det enkla programmet för blockering av popupfönster, ett popupfönster.
Kryssa i "Popupblockering är aktiv" (på som standard) så kommer RoboForm starta webbläsaren som är angiven som standard för att öppna nytt fönster. Detta garanterar dock inte att ett nytt fönster öppnas, det kan fortfarande öppnas i samma fönster. Men det garanterar att det öppnas ETT fönster - bättre ett än inget.
Notera att Internet Explorers egen popupblockerare (som tillkom i SP2) inte har detta problem, som om du använder IE popupblockering, finns inget behov att aktivera detta alternativ. Vi rekommenderar att IE:s popupblockerare används och att du avinstallerar alla andra.

* Standardhändelse för RFP-fil (NyckelKort) är Logga in.
Om ikryssa är standardhändelse för NyckelKort Logga in.
Om den inte är ikryssad (standard) är istället standardhändelse för NyckelKort Redigera.

6. Logga in i flera steg.
Vissa webbplatser, såsom Bank of America, med SiteKey kräver inloggning i flera steg - multi-stegs multi-sidors inloggning. För närvarande kan inte RoboForm utföra hela sekvensen med ett klick, men väl med två.

Spara inloggning till NyckelKort.
AutoSpara i NyckelKort för varje steg i inloggningssekvensen. Om sidan inte har ett fält för lösenord (som första sidan för BOFA har) så ALT+klick på knappen Next/Submit för att tvinga AutoSpara.

Använd NyckelKort.
* Logga in med första NyckelKort i sekvensen,
* NyckelKort nummer två visas på knappen matchande NyckelKort när du kommer till sidan två.
* För markören över detta NyckelKort och klickar FyllSkicka.
* Fortsätt på detta sätt för att steg i inloggningssekvensen.

7. Logga in med Turing NyckelKort.
Vissa webbplatser kräver att ett fält matas in manuellt, för att verifiera att du är en person eller en anständig och intelligent robot. Sådana inloggningar kallas Turing inloggningar och NyckelKort för dessa kallas Turing NyckelKort. Mest populärt av alla Turing inloggningar är:
- Ett slumpvis valt nummer eller bokstavkombination, i form av en bild, måste anges.
- Ett lösenord måste anges med hjälp av ett virtuellt tangentbord som erhålls av sidan för inloggning.

Du kan göra så att RoboForm tillfälligt avbryter den automatiserad inloggningen och inte fyller i något i Turing fältet (och låter dig fylla i det) genom att använda funktionen Ignorera fält, som tidigare beskrivits under AutoSpara. Dock kan du behöva en påminnelse om vad du skall skriva in.

Använd Ledtråd för inloggning för att ge dig en sådan påminnelse. När du väljer Redigera -> Ignorere fält eller Redigera -> Lägg till ledtråd för inloggning i redigeringsprogrammet för NyckelKort, läggs specialfältet LoginTip$ till. Innehållet i detta fält visas när RoboForm loggar in med Turing NyckelKort. Vanligtvis står det något som : "Ange lösenord 123456 med hjälp av det virtuella tangentbordet".

Visa och hantera NyckelKort

Redigeringsprogrammet för NyckelKort
Redigeringsprogrammet för NyckelKort
1. Redigeringsprogrammet för NyckelKort.
För att visa sparad data, använd redigeringsprogrammet för NyckelKort. För att öppna det från RoboForms verktygsfält, klicka på knappen NyckelKort och välj Redigera. För att öppna det från RoboForms ikon i aktivitetsfältet, klickar på ikonen och välj NyckelKort -> Redigera. För att öppna det direkt från Skrivbordet, välj Start -> Alla program -> AI RoboForm -> Redigera NyckelKort.

Redigeringsprogrammet för NyckelKort är uppbyggt i två delar. Vänstra delen visar en lista med dina NyckelKort och mappar. Högra sidan visar innehållet av det NyckelKort du valt i den vänstra delen.

2. Spara och Stäng.
Du kan redigera valfritt fält i NyckelKortet. Klicka på "Diskett"-ikonen på verktygsfält eller välj "NyckelKort -> Spara" för att spara alla ändringar du gjort i NyckelKortet. Klicka på "Spara och stäng" så sparas alla ändringar och redigeringsprogrammet stängs. Om du vill kassera de ändringar du gjort, stäng programmet genom att klicka på det röda X som finns i övre högra hörnet av programmet och när RoboForm frågar om du skall spara ändringarna, klicka Nej.

3. Skydda NyckelKort med ett huvudlösenord.
Knapp för att skydda/ta bort skydd visar och ändrar NyckelKortets status.
- Skyddad visar att ett huvudlösenord krävs för att öppna detta NyckelKort.
- Oskyddat visar att inget lösenord krävs för att se och använda detta NyckelKort.
- Du kan ändra status genom att klicka på denna knapp.

Knappen Logga ut indikerar att ett huvudlösenord har angivits i RoboForm.
- Om knappen Logga ut går att klicka på, indikerar detta att huvudlösenordet är buffrat i minnet. Alla NyckelKort skyddade av detta lösenord är tillgängliga.
- Om knappen Logga ut är grå och inte går att klicka på, är huvudlösenordet inte buffrat i minnet (utloggad).
- Om du klickar på Logga ut, gör detta att det buffrade huvudlösenord rensas från minnet.

4. Logga in/HämtaFyll/Gå till NyckelKort.
Klicka knappen Logga in knapp i redigeringsprogrammet för NyckelKort så öppnar RoboForm ett nytt fönster i webbläsaren och du loggas in med hjälp av detta NyckelKort i detta fönster. Kommandon HämtaFyll och Gå till är också tillgängliga.

5. Lägg till/Ta bort en anteckning till NyckelKort.
Klicka på knappen "Lägg till anteckning" (anteckningsblock med ett +) i redigeringsprogrammet verktygsfält eller välj Redigera -> Lägg till Anteckning i redigeringsprogrammet för NyckelKort, så skapas ett anteckningsfält i NyckelKortet. Lägg till dina kommentarer i detta fält. Tryck ENTER i detta fält om du behöver fler rader. Anteckningsfältet används inte för att fylla i formulär.

För att ta bort anteckningen, klicka på knappen "Ta bort anteckning" (anteckningsblock med ett rött X), eller välj Redigera -> Ta bort Anteckning.

6. Fyll i från NyckelKort.
Välj Verkställ -> Fyll i formulär så fyller RoboForm i formulär från detta NyckelKort i den främsta webbläsaren. Detta är inte ett rekommenderat sätt att fylla i formulär, eftersom det ofta är svårt att avgöra vilken webbläsare som är främst. Ifyllning från RoboForms verktygsfält är ett bättre sätt.

Skriv ut lista med NyckelKort - förhandsvisning
Skriv ut lista med NyckelKort - förhandsvisning

7. Ta bort, Byt namn och Klona NyckelKort.
Klicka NyckelKort i huvudfönstret och välj Ta bort, Byt namn eller Klona så utför RoboForm det begärda kommandot. I tillägg till detta kan du högerklicka på ett NyckelKort i listan över NyckelKort och välja Ta bort, Byt namn eller Klona.

8. Skriv ut lista med NyckelKort.
I redigeringsprogrammet för NyckelKort välj NyckelKort -> Skriv ut lista. En dialog visas som förhandsvisar en lista med NyckelKort. Du kan nu klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut det du ser eller klicka Spara för att spara det till en HTML-fil.

9a. Skicka NyckelKort med E-post.
För att skicka ett NyckelKort till någon med e-post, öppna det i redigeringsprogrammet för NyckelKort och klicka på ikonen med ett Kuvert i verktygsfältet eller välj Verkställ -> E-post.
Du kan: (1) skicka ett okrypterat NyckelKort, (2) kryptera det med ett lösenord som du meddelar över telefon eller IM, eller (3) skicka NyckelKort skyddat med ett huvudlösenord -- detta val rekommendera inte eftersom du då måste avslöja ditt huvudlösenord.

9b. Ta emot NyckelKort med E-post.
När någon tar emot ett NyckelKort med e-post, kan han/hon öppna det och NyckelKortet visas i hans/hennes redigeringsprogram för NyckelKort. Självklart måste han/hon ha RoboForm installerat.
Eftersom NyckelKort som öppnas från e-post temporärt lagras i e-postprogrammets mapp för temporära filer, kan han/hon inte se det i lista över hans/hennes NyckelKort. För att kopiera ett mottaget NyckelKort till hans/hennes mapp för NyckelKort, skall han/hon klicka på knappen Kopiera hem i redigeringsprogrammets verktygsfält för det temporära NyckelKortet.

10. Visa inställningar

Visa -> Matchande URL.
NyckelKort har två URL:er. Matchande URL jämförs med URL aktuell frame vid avgörande om NyckelKort matchar webbsidan. Gå till URL används för att Logga in, Gå till och fyll i samt Gå till. Dessa URL:er är samma för single-frame webbsidor, men kan skilja sig i multi-frame sidor.

Visa -> Tomma fält.
Visar tomma fält för detta NyckelKort. Som standard visas endast icke tomma fält.

Visa -> Lösenord som asterisker.
Visar lösenord som asterisker ****. Som standard visas alla vält med dess aktuella värden.

Visa -> Alltid överst.
Visar redigeringsprogrammet för NyckelKort över alla andra fönster. Utförs också av knappen "Kartnål" i verktygsfältet.

Visa -> Verktygsfält.
Visar/döljer verktygsfältet i redigeringsprogrammet.

Mer information.
* Säkerhet och skydd av NyckelKort
* Säkerhetskopiering och återställning av NyckelKort och ID-Kort

Standardinloggning

Standardinloggning (Standardinloggning) är en äldre mekanisk som numer endast används av ett fåtal webbplatser. Det används också för åtkomst av t.ex. nätverksenheter i Windows XP.

Standardinloggning
Standardinloggning

AutoFyll och AutoSpara.
Standardinloggning kan inte fyllas i eller sparas från RoboForms verktygsfält.
Både AutoFyll och AutoSpara fungerar med standardinloggning men de regleras med ett egen val:
- "Inställningar -> AutoSpara -> Föreslå AutoSpara från formulär (HTML)"
   reglerar AutoSpara för HTML-formulär.
- "Inställningar -> AutoSpara -> Föreslå AutoSpara från Windowsdialoger i webbläsaren"
   reglerar AutoSpara för standardinloggningar.
- "Inställningar -> AutoFyll -> Föreslå AutoFyll för formulär (HTML)"
   reglerar AutoFyll för HTML-formulär.
- "Inställningar -> AutoFyll -> Föreslå AutoFyll för Windowsdialoger i webbläsaren"
   reglerar AutoFyll för standardinloggningar.

Manuell ifyllning av formulär.
För att fylla i standardinloggning från ett NyckelKort, klicka på det fönster du vill fylla i och välj sedan Fyll i formulär från menyn i RoboForms ikon i aktivitetsfältet.

Spara formulär manuellt.
För att spara ett NyckelKort från en standardinloggning, klicka på fönstret med inloggning du vill spara och välj sedan Spara formulär från från menyn i RoboForms ikon i aktivitetsfältet.

Inget ID-Kort.
Standardinloggning kan inte fyllas i från ID-Kort, utan endast från NyckelKort.

Bokmärken

Använd Bokmärken för att spara webbadresser (URL) för webbsidor du besöker, och lägg till kommentarer till dom.

1. Spara webbadress till Bokmärke.
Klicka knappen Spara på RoboForms verktygsfält eller högerklicka på en webbsida och välj Spara formulär.
Kryssa i "Spara som Bokmärke" i fönstret som visas.
Klicka på knappen Spara och ditt Bokmärke är sparat.
Rubriken sparas som en anteckning och du kan ändra den sparade anteckningen i redigeringsprogrammet för Bokmärken.

RoboForm kryssar automatiskt i "Spara som Bokmärke" om webbsida inte innehåller några formulär. Eftersom många webbsidor numer har formulär, glöm inte att kryssa i rutan "Spara som Bokmärke" om du inte vill spara formulärdata för sidan.

Bokmärke i redigeringsprogrammet för NyckelKort
Bokmärke i redigeringsprogrammet för NyckelKort

2. Visa Bokmärke i redigeringsprogrammet för NyckelKort.
För att visa Bokmärken, använd redigeringsprogrammet för NyckelKort. För att öppna det från RoboForms verktygsfält, klickar knappen NyckelKort och välj Redigera. För att öppna det från RoboForms ikon i aktivitetsfältet, klickar på den och välj NyckelKort -> Redigera. För att öppna det från Skrivbordet, välj Start -> Alla Program -> AI RoboForm -> Redigera NyckelKort.

Hela textfältet till höger, är en anteckning som du kan använda för att göra kommentarer om webbplatsen.

3. Gå till ett Bokmärke.
Från verktygsfältet: Klicka knappen NyckelKort på RoboForms verktygsfält och välj ett Bokmärke. RoboForm öppnar sidan i din webbläsare och går till adressen lagrad i valt Bokmärke.

Från RoboForms ikon i aktivitetsfältet: välj NyckelKort och välj sedan ett Bokmärke att gå till.

Från redigeringsprogrammet för NyckelKort: Öppna Bokmärket i redigeringsprogrammet för NyckelKort och klicka knappen Gå till i redigeringsprogrammets verktygsfält.

4. Ta bort, Byt namn och Klona Bokmärken.
Klicka knappen NyckelKort i redigeringsprogrammet för NyckelKort och välj Ta bort, Byt namn eller Klona så utför RoboForm den valda åtgärden för det valt Bokmärke. I tillägg till detta kan du högerklicka ett Bokmärke, i listan med NyckelKort i vänstra fältet, och sedan välja Ta bort, Byt namn eller Klona.

5. Skriv ut lista med Bokmärken.
I redigeringsprogrammet för NyckelKort välj NyckelKort -> Skriv ut Lista. En förhandsvisning av den utskrivbara listan med NyckelKort och Bokmärken, visas. Klicka knappen Skriv ut för att skriva ut det du ser eller klicka Spara, för att spara det som en HTML-fil.

6. E-posta Bokmärke.
Du kan skicka ett Bokmärke till någon med ett e-postmeddelande. Proceduren för detta är densamma som för NyckelKort.

Redigering av SäkNotis
Redigering av SäkNotis

SäkNotis

Använd SäkNotis för att spara en hemlig text, vilken som helst (allt som RoboForm inte kunde spara i ett NyckelKort), exempelvis:
* PIN-koder till bankkort,
* Kombinationer till kassaskåp,
* Aktiveringskoder till programvara,
* Lösenord till UNIX telnet och rlogin,
* och så vidare...

1. Redigering av SäkNotis.
All visning och redigering görs i programmet för att redigera SäkNotis. Klicka på RoboForms ikon i aktivitetsfältet och välj SäkNotis -> Redigera, för att starta det. Eller klicka på knappen SäkNotis på RoboForms verktygsfält och välj Redigera.

2. Göra knappen SäkNotis synlig.
För att göra knappen SäkNotis synlig i RoboForms verktygsfält, högerklicka på RoboForms verktygsfält och välj "Anpassa verktygsfält". Dra-och-släpp knappen från den vänstra sidan av rutan, till den högra och klicka sedan på Stäng.

3. Skapa en ny SäkNotis.
Välj SäkNotis -> Ny i redigeringsprogrammet för SäkNotis.
Eller välj RoboForm -> SäkNotis -> Ny i RoboForms verktygsfält.
Eller välj SäkNotis -> Ny i RoboForms ikon i aktivitetsfältet.

För att skapa en ny SäkNotis och klistra in information från Urklipp:
Välj RoboForm -> SäkNotis -> Klistra in i nytt i RoboForms verktygsfält.
Välj SäkNotis -> Klistra in i nytt i RoboForms ikon i aktivitetsfältet.

4. Ta bort, Byta namn, Klona SäkNotis.
Du kan Ta bort, Byta namn och Klona en SäkNotis genom att klicka SäkNotis i redigeringsprogrammet, och sedan välja motsvarande kommando. Du kan också Ta bort genom att klicka på "Krysset" i verktygsfältet vid redigering.

5. Skriv ut lista med SäkNotis.
I redigeringsprogrammet för SäkNotis, välj SäkNotis -> Skriv ut lista. En dialogruta visas som förhandsvisar utskriften. Klicka Skriv ut för att skriva ut vad du ser eller klicka Spara för att spara det som en HTML-fil.

6a. Skicka en SäkNotis med e-post.
För att skicka en SäkNotis med e-post, öppna det i redigeringsprogrammet för SäkNotis och klicka på ikonen med ett Kuvert i verktygsfältet, eller välj Verkställ -> E-post.
Du kan: (1) skicka en oskyddad SäkNotis, (1) skydda det med ett lösenord som du berättar över t.ex. telefon, eller (3) skicka SäkNotis skyddad med Huvudlösenordet. Det sista alternativet rekommenderas ej då du måste avslöja ditt Huvudlösenord.

6b. Ta emot SäkNotis via e-post.
När någon tar emot en SäkNotis i ett e-postmeddelande, kan han/hon öppna det i redigeringsprogrammet för SäkNotis. Självklart måste han/hon har RoboForm installerat.
Eftersom SäkNotis öppnades från ett e-postmeddelande, och sparades tillfälligt i e-postprogrammets mapp för temporära filer, kommer han/hon inte se det i sin lista över sina SäkNotis. För att kopiera mottagen SäkNotis till han/hennes datamapp för SäkNotis, skall han/hon klicka knappen Kopiera hem i verktygsfältet för den tillfälliga SäkNotis.

ID-Kort

RoboForm kan också fylla i långa formulär utan lösenord från din personliga profil som vi kallar för ett ID-Kort. Fyll i ditt ID-Kort med dina personliga data en gång så kan sedan RoboForm fylla denna information i ett formulär åt dig. Ett ID-Kort är en förvaring för alla dina personliga data som används för ifyllning av formulär.

Vanligtvis behövs inte mer än ett eller två ID-Kort: ett för t.ex registrering av gratisprylar, och ett för att göra t.ex. inköp över Internet.

Nytt ID-Kort
Nytt ID-Kort

Skapa, redigera och hantera ID-Kort

1. Skapa ett nytt ID-Kort.
Välj i redigeringsprogrammet för ID-Kort ID-Kort -> Nytt. RoboForm frågar efter ett namn på det nya ID-Kortet, samt till vilket land ID-Kortet tillhör. Eller klicka ID-Kort i RoboForms verktygsfält och välj Nytt.

När du skapar ett nytt ID-Kort i RoboForm, måste du ange vilket land ditt ID-Kort tillhör. Inställningen för land påverkar utseendet på redigeringsprogrammet för ID-Kort och regler för ifyllning av formulär. RoboForm tar hänsyn till det som gäller för just ditt land. Programmet vet vilka lokala enheter som gäller för ditt land, format på telefonnummer, födelsedata, postnummer, och så vidare. Det vet också vilka riktnummer och landskoder som skall användas.

2. Redigera ifyllning av personlig information i redigeringsprogrammet för ID-Kort.
* För att öppna det från RoboForms verktygsfält, klicka knappen ID-Kort och välj Redigera.
* För att öppna det från RoboForms ikon i aktivitetsfältet, klickar på den och välj ID-Kort -> Redigera.
* Eller välj Start -> Alla program -> AI RoboForm -> Redigera ID-Kort.

Redigeringsprogrammet för ID-Kort
Redigeringsprogrammet för ID-Kort

Data i ID-Kort visas i flera flikar. Du kan bläddra mellan flikarna genom att klicka på dess rubriker. Varje flik kan innehålla flera förekomster. Till exempel så representerar varje förekomst under fliken Kreditkort, ett kontokort, så du kan lätta till mer än ett kontokort i ditt ID-Kort.

3. Spara och Stäng.
Du kan redigera valfritt fält i ID-Kort. Klicka på "Diskett"-ikonen på verktygsfält eller välj "ID-Kort -> Spara" för att spara alla ändringar du gjort i ID-Kortet. Klicka på "Spara och stäng" så sparas alla ändringar och redigeringsprogrammet stängs. Om du vill kassera de ändringar du gjort, stäng programmet genom att klicka på det röda X som finns i övre högra hörnet av programmet och när RoboForm frågar om du skall spara ändringarna, klicka Nej.

4. Skydda ID-Kort med ett huvudlösenord.
Knapp för att skydda/ta bort skydd visar och ändrar ID-Kortets status.
- Skyddad visar att ett huvudlösenord krävs för att öppna detta ID-Kort.
- Oskyddat visar att inget lösenord krävs för att se och använda detta ID-Kort.
- Du kan ändra status genom att klicka på denna knapp.

Knappen Logga ut indikerar att ett huvudlösenord har angivits i RoboForm.
- Om knappen Logga ut går att klicka på, indikerar detta att huvudlösenordet är buffrat i minnet. Alla ID-Kort skyddade av detta lösenord är tillgängliga.
- Om knappen Logga ut är grå och inte går att klicka på, är huvudlösenordet inte buffrat i minnet (utloggad).
- Om du klickar på Logga ut, gör detta att det buffrade huvudlösenord rensas från minnet.

5. Lägg till/Ta bort en anteckning till ID-Kort.
Klicka på knappen "Lägg till anteckning" (anteckningsblock med ett +) i redigeringsprogrammet verktygsfält eller välj Redigera -> Lägg till Anteckning i redigeringsprogrammet för ID-Kort, så skapas ett anteckningsfält i ID-Kortet. Lägg till dina kommentarer i detta fält. Tryck ENTER i detta fält om du behöver fler rader. Anteckningsfältet används inte för att fylla i formulär.

För att ta bort anteckningen, klicka på knappen "Ta bort anteckning" (anteckningsblock med ett rött X), eller välj Redigera -> Ta bort Anteckning.

6. Fyll i från ID-Kort.
Välj Verkställ -> Fyll i formulär så fyller RoboForm i formulär från detta ID-Kort i den främsta webbläsaren. Detta är inte ett rekommenderat sätt att fylla i formulär, eftersom det ofta är svårt att avgöra vilken webbläsare som är främst. Ifyllning från RoboForms verktygsfält är ett bättre sätt.

7. Ta bort, Byt namn och Klona ID-Kort.
Klicka NyckelKort i huvudfönstret och välj Ta bort, Byt namn eller Klona så utför RoboForm det begärda kommandot. I tillägg till detta kan du högerklicka på ett ID-Kort i listan över ID-Kort och välja Ta bort, Byt namn eller Klona.

8. Byta land för ett ID-Kort.
Gå till "Redigera -> Land" i menyn och välj nytt land för ditt ID-Kort. Om du inte kan hitta ditt land i den visade listan, välj Annat land.
Vid ändring av namn kan vissa fält förlora sina värden eller värden kan bli förvrängda, för att olika länder har olika uppsättningar med fält, med olika format.

9. Skriv ut lista med ID-Kort.
I redigeringsprogrammet för ID-Kort välj ID-Kort -> Skriv ut lista. En dialog visas som förhandsvisar en lista med ID-Kort. Du kan nu klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut det du ser eller klicka Spara för att spara det till en HTML-fil.

10. Skicka ID-Kort med E-post.
Du kan skicka ett ID-Kort till någon med e-post. Proceduren är densamma som för NyckelKort.

11. Visa inställningar

Visa -> Alltid överst.
Visar redigeringsprogrammet för ID-Kort över alla andra fönster. Utförs också av knappen "Kartnål" i verktygsfältet.

Visa -> Verktygsfält.
Visar/döljer verktygsfältet i redigeringsprogrammet.

Knappen mitt ID-Kort och mini-dialog
Knappen mitt ID-Kort och mini-dialog

Ifyllning av personlig data från ID-Kort

1. Ifyllning av formulär från ID-Kort från RoboForms verktygsfält.
Varje ID-Kort visas på RoboForms verktygsfält som en egen knapp. Vi kallar denna knapp Mitt ID-Kort.

När du behöver fylla i ett formulär, klickar du helt enkelt på knappen med ditt ID-Kort på så fyller RoboForm i formuläret med data från det ID-Kort du klickade.

Om du vill visa mer än två ID-Kort på verktygsfältet, högerklicka på verktygsfältet, välj Inställningar och ändra "Visa &antal ID-Kort (antal knappar)".

Redigeringsprogrammet för ID-Kort kan vara synlig medan du fyller i formulär med RoboForm. Kom bara ihåg att alla ändringar du gör i redigeringsprogrammet för ID-Kort inte träder i kraft förrän du sparat dem.

2. Val av förekomster.
Om du vill välja ett speciellt kontokort, eller annat specifikt innehåll, ur ID-Kortet, för markören över knappen Mitt ID-Kort så visar RoboForm en mini-dialog där du kan välja det kontokort du vill ha, eller annat specifikt innehåll, för ifyllning i formuläret. Gör ditt val och klicka sedan på knappen Fyll i formulär.

3. FyllSkicka.
För markören över knappen med Mitt ID-Kort så visas mini-dialogen. Om du nu klickar på knappen FyllSkicka, i denna dialog, så kommer RoboForm att fylla i formuläret och sedan automatiskt skicka det.

Du kan göra "FyllSkicka" standard knappen (standard är Fyll i formulär för denna knapp), genom att gå till "RoboForm -> Inställningar -> Verktygsfält" och kryssa i "FyllSkicka är standard för ID-Kort".

4. Selektiv ifyllning av formulär.
Om du endast vill fylla i vissa fält på webbsidan (och inte alla), välj (markera) den del av webbsidan du vill att "Fyll i formulär" skall fylla i. RoboForm fyller bara i de fält du valt.

5. Fyll endast i tomma fält.
Om du kryssar i rutan för Fyll endast i tomma fält i mini-dialogen som visas när du för markören över Mitt ID-Kort, fylls endast fält i som inte redan är ifyllda (inte har något värde). Om denna ruta inte är ikryssad, fyller RoboForm i alla fält.

6. Val av telefonprefix.
RoboForm vet vilket nummerformat och landskord som gäller i alla större länder. Vid ifyllning av formulär läggs telefonprefix till före telefonnumret. Telefonprefixet anges i redigeringsprogrammet för ID-Kort, i fliken Persondata. Det kan ställas in enligt följande:
* Inget: inget prefix (standard i USA),
* Riktnummer: det prefix som används för att ringa rikssamtal inom landet (1 i USA, 0 i de flesta Europeiska länder).
* Landsnummer: landsnummer, eller landskod, används för att ringa från ett land till ett annat.

7. Engelska urvalsvärden.
Denna inställning hittar vid ifyllning av formulär och på den mini-dialog som visas när du för markören över ditt ID-Kort i RoboForms verktygsfält. Om denna är ikryssad, används Engelska värden vid ifyllning av fält som är valbara i ID-Kort och fylls i som klartext i onlineformulär. Om denna inte är ikryssad, fylls värden i med det språk du valt för ditt ID-Kort.

8. AutoFyll.
Ett annat sätt att automatiskt fylla i och skicka personlig data från ID-Kort är att använda funktionen AutoFyll, som beskrivs på annan plats i denna manual.

9. Dra-och-släpp fält från ID-Kort till formulär.
Om ditt ID-Kort inte fyller i ett fält automatiskt, kan du dra-och-släppa värden från redigeringsprogrammet för ID-Kort, till formuläret på webbsidan. Det finns två sätt att "hämta" fält i redigeringsprogrammet för ID-Kort:
- Dra fältet med dess dra-och-släpp ikon (en bild på en liten resväska),
- välj ett värde, eller del av det, och dra-och-släpp sedan det på valfritt fält.

10. Kopiera-klistra-in fält från ID-Kort till formulär och program.
Du kan alltid Kopiera-klistra-in värden till formulär eller ett program (de flesta program kan klistra in från Urklipp):
- Klicka på väsk-ikonen i redigeringsprogrammet för ID-Kort för att kopiera det till Urklipp.
- Klistra in det i formuläret eller ditt program genom att trycka Ctrl+V eller genom att klistra in det men programmets egen funktion.
- Du kan kopiera och klistra in kombinationer av fält eller hela flikar. Väsk-ikonen för fliken hittar du i övre vänstra hörnet av fliken.

Mer information.
* Säkerhet och skydd av ID-Kort
* Multipla kontokort och adresser
* Ofta förekommande frågor om ifyllning av formulär från ID-Kort (FAQ)

Flera förekomster av kontokort i redigeringsprogrammet för ID-Kort
Flera förekomster av kontokort i redigeringsprogrammet för ID-Kort

Flikar och förekomster i ID-Kort


Fält i ID-Kort grupperas i flikar. Du kan endast se en flik åt gången i redigeringsprogrammet för ID-Kort. När du klickar på en annan flik, visas en helt ny uppsättning fält.

Dessa flikar finns tillgängliga i ID-Kort:
- Persondata
- Arbete
- Adresskort
- Kontokort
- Bankkonto
- Allmänt lösenord.

Varje flik kan innehålla flera förekomster. Till exempel: Kontokort är en flik i ID-Kort. Kontokort kan ha flera förekomster. Så du kan ha många kontokort i ett och samma ID-Kort. Varje förekomst har sitt eget namn.

Det finns två flikar i ID-Kort som inte kan ha flera förekomster:
- Översikt. Detta är en icke redigerbar översikt, med data från alla andra flikar.
- Egna fält. Denna flik innehåller användardefinierade fält.

Trädvy i vänstra fältet.
Hela hierarkin med flikar och alla dess förekomster, visas i det vänstra fältet:
- Om en flik bara har en förekomst, visas detta genom ett trädstruktur direkt under ID-Kortet.
- Om en flik har mer än en förekomst, visas detta genom en trädstruktur som förgrenar sig själv (en nivå ner), och de underliggande förekomsterna visas som en egen uppsättning förekomster (två nivåer ner).

När fliken endast har en förekomst, visas inte själva namnet för förekomsten, utan istället visas flikens typ (t. ex. Kontokort eller Persondata). När du skapar en andra förekomst av en flik, visas först typen av denna förekomst och sedan namnet "[Korttyp]". Du kan ändra detta namn genom att byta namn på förekomster.

Skapa en ny förekomst.
Välj i vilken flik du vill skapa en ny förekomst genom att klicka i listan över flikar.
En knapp med typ av flik visas i redigeringsprogrammets verktygsfält, som också indikerar vilken flik du valt.

Klicka på knappen "Ny <Fliktyp>" i redigeringsprogrammets verktygsfält,
för att skapa en ny förekomst i fliken.
Till exempel: för att skapa ett andra kontokort, klicka på fliken "Kontokort" och klicka sedan på knappen "Nytt Kontokort".

Ta bort förekomst.
Klicka på flikens namn i redigeringsprogrammets verktygsfält, välj Ta bort, och vald förekomst tas bort.
Eller högerklicka på förekomsten i den vänstra delen av redigeringsprogrammet och välj Ta bort.
Till exempel: för att ta bort en adress som du inte längre behöver, välj adressen att ta bort i vänstra delen av redigeringsprogrammet och välj sedan "Adresskort -> Ta bort" i verktygsfältet eller högerklicka på förekomsten i trädvyn och välj Ta bort.

Byt namn på förekomst.
Välj förekomst att byta namn på i vänstra delen av redigeringsprogrammet, högerklicka och välj Byt namn. Eller klicka på flikens namn i redigeringsprogrammets verktygsfält och välj Byt namn. Detta gör att du kan byta namn på vald förekomst.

Rensa förekomst.
Klicka på flikens namn i redigeringsprogrammets verktygsfält, välj Rensa. Detta gör att du kan rensa vald förekomst.

Ifyllning av formulär med förekomster.
För markören över knappen med namnet på ditt ID-Kort. En lista med alla förekomster visas och du kan nu välja den förekomst du vill använda för just det aktuella formuläret, innan du klickar på Fyll i formulär.

Innebörd av fält och flikar i ID-Kort

ID-Kort är uppbyggd av flikar. Varje flik representerar ett reellt objekt. Så ID-Kort är en paketerad samling av reella världsliga objekt. Alla flikar kan ha multipla förekomster, där var och en representerar ett objekt av samma typ.
Innebörden av del flesta fält i ett ID-Kort självklara och här följer några förklaringar för de som inte är det.

* Översikt

Översikten är en informations-flik som visar en kort översikt över fält i ett ID-Kort eller Kontakt. Det kan inte ändras utan fälten ändras från de flikar fältet hämtades ifrån. Översikten har bara en förekomst.

* Persondata

Persondata är information om en fysisk person som identifieras genom hans/henns namn, födelsedata, personnummer eller liknande. En person har en uppsättning telefonnummer kopplade till sig. En person har också en e-postadress och flera fält för chattprogram.

Flera personer från en och samma familj, kan förekomma i ett ID-Kort. I affärsvärlden kan flera personer som tillhör samma avdelning, gruppperas i ett och samma ID-Kort.

Titel är det samma som hälsningsfras.

Telefon.
* Telefonnumrets format är beroende av vilket land ditt ID-Kort har, så kontrollera att du valt rätt land.
* Ange inte någon landskod och/eller prefix i telfonnummer. RoboForm genererar automatiskt dessa prefix vid ifyllning av formulär. Till exempel: Telefonnummer i Sverige "08-123 456 789" skall inte anges som "08-123 456 789" eller "+46-8-123 456 789", för att RoboForm kan själv generera både riktnummerprefixet "0" och landskoden "46" vid ifyllning av formulär.
* Fältet efter "x" är tänkt för anknytning. Ange ett sådant om din telefon har en anknytning.
* Telefon är ditt standardnummer, som fylls i när ett formulär frågar efter ett telefonnummer, utan att specificera vilken typ av nummer det avser -- Hem eller Arbete.
* Vi förutsätta att ditt nummer dagtid är detsamma som arbetsnummer, och att nummer kvällstid är detsamma som hemnummer, förutsatt att du arbetar dagtid, och går hem på kvällen.

Inkomst: ange en heltalssiffra, utan komma, punkter eller valutatecken.

Körkortsnummer: använd inte tankstreck eller mellanslag.

* Arbete

Fliken arbete representerar en affärsverksamhet, såsom ett företag, juridisk person, organisation, ämbetsverk, skola eller kyrka, med personer anknutna därtill (som antingen arbetar eller besöker det).

Arbete har ett Företagsnamn, hemsida, etc. Företagsadressen sparas under fliken Adresskort.

Arbetets telefonnummer sparas i fliken Persondata. Om det inte finns någon reell person i företaget, fyller du helt enkelt i uppgifter för en virtuell person, virtuell såsom för telefonist, sälj- eller support-avdelning.

* Adress

Adresskort är en adress för en fysisk (geografisk) plats. Du kan har flera adresser i ett ID-Kort. Till exempel: en familj kan ha sin första adress till sin bostad, och sin andra adress till sin sommarstuga. Ett företag kan ha olika adresser kontoret eller för leveranser.

Adressens formatet är beroende av vilket land ditt ID-Kort har, så kontrollera att du valt rätt land. Fältet land i fliken Adresskort, kan inte redigeras men du kan ändra det under Redigera -> Land, och följaktligen ändra lands-relaterade format och regler.

Adressrad 1 innehåller gatunamn och husnummer.
Om du använder boxadress, ange boxadressen enligt: "Box 10101".
Adressrad 2 innehåller information såsom lägenhetsnummer, enligt : "Lhg. 202".
Du kan egentligen ange vad du vill i båda dessa rader.
Postnummer: uppdelas i två delar med 3 respektive 2 siffror.
Vissa webbplatser tillåter inte mellanslag i postnummer.

* Kontokort

Ett kontokort. En familj eller ett företag kan ha ett eller flera kontokort.

Kortnummer: ange det utan streck eller mellanslag.
Kontrollnummer: är det 3- eller 4-siffriga nummer som vanligtvis är tryckt i närheten av din signatur. Detta är en ny funktion för verifiering av kontokorts, som relativt ofta efterfrågas av webbplatser.
Namn på kortet skall anges exakt i det format som det står på kortet.
Tfn kundservice är det nummer du kan ringa för att komma i kontakt med kortets utställares kundservice.

* Bankkonto

Precis som med kontokort kan en familj eller ett företag ha flera bankkonton och det återspeglas i RoboForm.

* Allmänt lösenord

Har kan du spara dina lösenord och lösenordsfrågor som du ofta använder, nrä du till exempel skapar ett nytt konto.

Fälten Användarnamn och lösenord är dina *standard* uppgifter. När du vill spara ett befintligt användarnamn/lösenord, använd då NyckelKort och spara dom inte i ett ID-Kort. Spara ditt *vanliga* användarnamn/lösenord i ID-Kort, och med låg säkerhet, som du ofta använder på webbplatser där säkerhet inte är en faktor.
Lösenordsfråga är den fråga som webbplatser frågar dig när du glömt ditt lösenord. Många webbplatser tillåter att du anger din egen fråga, därav detta fält. En vanlig fråga är "Vad heter ditt husdjur?"
Lösenordssvar är svaret på lösenordsfrågan ovan.

AutoFyll
AutoFyll

AutoFyll

1. Behöver du verkligen AutoFyll?
AutoFyll var det rekommenderade sättet att fylla i formulär i RoboForm version 5 och tidigare. I version 6 behövs inte AutoFyll längre, eftersom ifyllning av formulär numer görs från verktygsfältet. Det är dock fortfarande behövlig för att fylla i formulär i standardinloggningar.

Vissa personer tycker om AutoFyll för att:
- Om man använder AutoFyll, kan man dölja RoboForms verktygsfält,
- AutoFyll dra till sig mer uppmärksamhet än en knapp på verktygsfältet.

Vissa personer (inklusive oss själva) är inte så förtjusta i AutoFyll, för att:
- Det tar upp plats när det visas och kan då skymma delar av webbsidan.
- Ibland visas AutoFyll när du inte vill fylla i formulär, vilket kan vara irriterande.

2. Hur fungerar AutoFyll.
Som standard är AutoFyll inaktiverat. För att aktivera AutoFyll,
gå till "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll" och
kryssa i rutan "Föreslå AutoFyll för formulär (HTML)".

AutoFyll visas om du går till en webbsida som innehåller:
- ett formulär med lösenord för vilket du sparat ett NyckelKort och som kan fyllas i från det, ELLER
- ett långt (mer än 4 fält) formulär utan lösenord, som RoboForm kan fylla i.

AutoFyll visar i sig en lista över:
- Ifyllbara NyckelKort och
- ID-Kort, alla.

Hur fyller man i:
- Klicka på det NyckelKort eller ID-Kort du vill fylla i från så markeras valt NyckelKort/ID-Kort.
- Klicka på knappen Fyll i formulär eller tryck tangenten Enter så fylls formulär i från den valda filen.
- Klicka knappen "No" eller tryck tangenten ESC om du inte vill fylla i formulär.

3. FyllSkicka.
Om du klickar knappen FyllSkicka i denna dialog, kommer RoboForm att både fylla i formuläret och klicka knappen Skicka eller Logga in.

Om du vill göra "FyllSkicka" till standard (initialt är Fyll i formulär standard för knappen) när ett NyckelKort väljs, gå till "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll" och kryssa i rutan "FyllSkicka är standard för matchande NyckelKort".

Om du vill göra "FyllSkicka" till standard när ett ID-Kort väljs, gå till "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll" och kryssa i rutan "FyllSkicka är standard för Mitt ID-Kort".

4. Ifyllbara NyckelKort kontra Matchande NyckelKort. Ifyllbara NyckelKort är definierad som NyckelKort som:
-- Har URL som matchar URL på aktuell webbsida, och
-- kan fylla i formulär på aktuell webbsida.

Notera att AutoFyll räknar upp färre NyckelKort ärn RoboForms verktygsfält, för att verktygsfältet matchar NyckelKort endast via URL medan AutoFyll i själva verket försöker fylla i formulär från NyckelKort osynligt och avvisar NyckelKort från vilka formulär på sidan inte kan fyllas i.

5. Manuellt anropa AutoFyll.
Om AutoFyll inte visas, kan du anropa det genom att: högerklicka på webbsida och välja Fyll i formulär.
Eller klicka på RoboForms ikon i aktivitetsfältet och välj Fyll i formulär, varvid RoboForm visar AutoFyll i den främsta (senast använda) webbläsaren.

6. Temporärt inaktivera AutoFyll.
Om du vill ha möjligheten att snabbt inaktivera AutoFyll, gå till "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll" och kryssa i rutan "Visa 'Aktivera/Inaktivera AutoFyll' i huvudmenyn".
Detta gör att "Aktivera/Inaktivera AutoFyll" visas, i huvudmenyn för RoboForms verktygsfält och ikon i aktivitetsfältet.

7. När AutoFyll visas: finjustera regler.
I "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll -> När AutoFyll visas" kan du reglera när AutoFyll skall visas:
* Från NyckelKort / Från ID-Kort
Som standard visas AutoFyll när den kan fylla i ett formulär från NyckelKort ELLER ID-Kort.
Med detta val kan du begränsa visningar till visa bara för NyckelKort ELLER ID-Kort.
* AutoFyll från NyckelKort bara på sidor med l&ösenord
Som standard visas AutoFyll från NyckelKort endast när webbsidan innehåller ett fält för lösenord. Om du kryssar ur denna ruta kommer AutoFyll visas även för sidor utan fält för lösenord, så länge som dom matchar NyckelKortet för sidan.
* Minsta antal fält för AutoFyll från ID-Kort
Som standard visas AutoFyll från ID-Kort endast när webbsidan innehåller minst 4 ifyllbara fält.
Du kan här ändra minimum antal fält som krävs.

8. Anpassa hur AutoFyll uppträder.
I "RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll -> Inställningar för AutoFyll" kan du ändra hur AutoFyll uppträder:
* Position på AutoFyll
Som standard visas AutoFyll till höger i webbläsarens fönster, på utsidan av webbläsaren (höger ut). Du kan här ändra det till att Centrera -- visas i mitten av webbläsare, eller Höger in -- insidan av webbläsaren, till vänster om den högra ramen i webbläsaren.
Om det inte finns tillräckligt med plats på utsidan av webbläsaren för att AutoFyll skall visas, visas det på insidan av webbläsaren.
* AutoFyll stjäl fokus från tangentbordet
Som standard när AutoFyll visas, ändras inte fokus från tangentbordet. Om du kryssar i denna ruta, kommer AutoFyll att stjäla fokus från tangentbordet när det visas. Det vill säga, du kommer att kunna använda tangentbordets kommandon i AutoFyll utan att behöva klicka på den med musen först.
* Dölj AutoFyll när webbläsaren inte är i förgrunden
Som standard förblir AutoFyll synlig när bakomliggande webbläsare blir inaktiva, det vill säga, när webbläsaren inte visas överst på Skrivbordet. Om du kryssar i denna ruta kommer RoboForm att dölja AutoFyll om bakomliggande webbläsare blir inaktiva (inte visas överst).

9. AutoFyll utan att fråga.
Om du vill att RoboForm skall fylla i formulär utan att fråga om lov (vi rekommenderar INTE detta) så öppna Inställningar, klicka på fliken AutoFyll, kontrollera att "Föreslå AutoFyll för formulär (HTML)" är ikryssad och kryssa sedan i rutan AutoFyll utan att fråga. Istället för att visa AutoFyll, kommer istället RoboForm att fylla i formulär från det NyckelKort som bäst matchar, eller om inget matchande NyckelKort finns tillgängligt, från det senast använda ID-Kortet.

Fler kommandon för att fylla i formulär

Dessa kommandon är inte relaterade till vare sig NyckelKort eller ID-Kort.

1. Rensa fält.
"RoboForm -> Fält -> Rensa fält" rensar alla fält. Det rensar formulärets alla fält, eller markerade fält.

2. Återställ fält.
"RoboForm -> Fält -> Återställ fält" återställer alla fält, eller alla valda fält till dess standardvärden (värden som fälten hade när sidan laddades). Om alla standarvärden är tomma, uträttas samma sak som kommandot "Rensa fält".

3. Välj fält.
"RoboForm -> Fält -> Välj fält" kryssar i alla kryssrutor, eller valda kryssrutor, i ett formulär. Detta kommando fungerar också med fält av andra typer. Det sätter värdet från ett eget fält med namnet "Välj fältvärde", i alla fält i formuläret, eller i alla markerade fält. Du kan användar det för att fylla i åtskilliga närliggande fält, med ett och samma värde.

4. Kommandon på verktygsfältet.
Vart och ett kommando har en knapp i RoboForms verktygsfält. För att göra knappen synlig, högerklicka på RoboForms verktygsfält, välj Anpassa och flytta knapparna till "Knappar i verktygsfältet".

Sökrutan

Sökrutan
Sökrutan

Sökrutan visas mellan knappen RoboForm och Inloggningar i RoboForms verktygsfält.

Börja skriva ett ord eller mening så visar RoboForm vad som matchar det ord/mening som kan sökas, eller vilken handling som kan utföras. Om du trycker ENTER, väljs automatiskt det första alternativet i listan. Använd piltangenterna eller markören för att välja ett annat alternativ.

Förvald inställning. När du skriver i Sökrutan, utförs det som angivits som standard:
- För NyckelKort är standard är Logga in,
- För Bokmärken är standard Gå till,
- För SäkNotis och Kontakter är standard Redigera,
- För ID-Kort är standard Fyll i formulär,
- För Sökmotorer och SökKort är standard Sök.

Alternativ åtgärd - högerklick.
Du kan högerklicka på ett objekt i sökresultatet och
välja en alternativ åtgärd för användning.
Exempel: du kan Redigera NyckelKort som du sökt, istället för Logga in, eller
du kan Logga in i nytt fönster istället för Logga in i samma fönster.

Sök efter namn på NyckelKort, SäkNotis och ID-Kort.
Sökrutan visar namn på NyckelKort, SäkNotis och ID-Kort som motsvarar det du skrivit i sökrutan. Om du angivit mindre än 3 bokstäver, visas namn på NyckelKort, SäkNotis och ID-Kort som börjar med det du angett.

Sök efter innehåll i RoboForm-filer.
Skriv in ett ord i Sökrutan och välj sedan "Sök 'xxx' i RoboForm-filer" och
RoboForm söker efter det angivna ordet i alla RoboForm-filer.

Sökning med sökmotorer (Yahoo - F3).
Skriv in en fras i Sökrutan och välj sedan "Sök 'fras' i Yahoo" eller tryck F3 och
RoboForm söker efter den angivna frasen med sökmotorn Yahoo.
Fler sökmotorer finns tillgängliga under Inställningar.

Fler sökmotorer (Google - F6).
Aktivera "Sök 'fras' i Google" eller annan sökmotor under Inställningar -> Sök.
Skriv in en fras i Sökrutan och välj sedan "Sök 'fras' i Google" eller tryck F6 och
RoboForm söker efter den angivna frasen med Google sökmotor.
Valfri sökmotor eller söktjänst kan läggas till med hjälp av SökKort, se nedan.

SökKort - flexibel sökning av högsta klass.
Ett händelseförlopp som t.ex.: (i) öppning av en hemsidan, (ii) ifyllning av formulär från ett NyckelKort, (iii) klick på knappen Skicka, kan automatiseras med hjälp av ett SökKort, tillgängligt från version 6.7.6.
Ord eller mening du anger i Sökrutan blir en oberoende variabel i ett SökKort. När du skriver ett ord eller mening i Sökrutan, välj någon av SökKorten och tryck ENTER, och hela sekvensen med öppna-webbsidan-fyll-i-formulär-klicka-Skicka-knappen utförs automatiskt åt dig.

Att skapa ett SökKort.
* Gå till en webbsida, t.ex. maps.google.com (om du vill skapa ett SökKort för Google Maps).
* Skriv in ordet rfarg (för argument) i sökfältet.
* ALT+Klick på knappen Skicka, i detta exempel knappen "Search Maps".
* AutoSpara visar sig med kryssrutan "Spara SökKort" ikryssad.
* Ange ett beskrivande namn för NyckelKortet, t.ex. "Google Maps".
* Klicka "Spara" och ditt SökKort är sparat.
* När du nu skriver in "Storgatan 11, Stockholm" i Sökrutan visas Google Maps som ett sökalternativ. Om du väljer det går RoboForm till maps.google.com, skriver in "Storgatan 11, Stockholm" i sökfältet och klickar knappen Search Maps.
* Eftersom SökKortet utför 3 steg, kallas det för ett 3-stegs SökKort.

1-stegs SökKort vs 3-stegs SökKort.
Om eftersökt argument visas i resultatsidans URL, kan det vara möjligt att gå direkt till resultatsidan och lägga in argumentet direkt i URLen, och därmed förmå webbplatsen att göra en sökning.
Om RoboForm ser att rfarg som du angav i sökfältet, finns i URLen för resultatsidan, kommer RoboForm erbjuda dig att spara ett 1-stegs SökKort, som går direkt till URLen.
Notera att alla SökKort som fungerar med 1-stegsmetoden, inte alltid fungerar där 3-steg är obligatoriskt. Exempel: Google Maps SökKort fungerar inte med ett 1-stegs SökKort, det kräver alla 3 stegen.

Textmarkering som Sökargument.
Välj valfri text på en webbsida och klicka på Sökrutan så kopieras
den markerade texten in i Sökrutan automatiskt.
Allt du behöver göra nu är att välja något från menyn.
Exempel: välj Sibers adress på sidan Kontakt och
välj Google Maps (skapad enligt instruktion ovan) från söklistan.

Snabbtangent.
Varje SökKort kan tilldelas en snabbtangent, så att istället
för att gå upp och ner i listan av alternativ i Sökrutan,
trycker du helt enkelt ner snabbtangenten för detta SökKort.
Snabbtangent tilldelas i RoboForm -> Inställningar -> Sök.

Text i Sökrutan.
Du kan själv kontrollera vad som skall visas i Sökrutan för dina SökKort.
Redigera fältet Prompt$ i ett SökKort i redigeringsprogrammet för NyckelKort.
%rfarg% ersätts med den skrivna meningen.
Du vill kanske ha följande Prompt$ i Google Maps SökKort:
Visa '%rfarg%' i Google Maps

Dialogruta för inmatning av argument.
Om du väljer ett SökKort från menyn Logga in i RoboForms verktygsfält, så kommer dialogrutan för inmatning av argument att visas. Det kräver värden på SökKortets argument.
Du kan ändra text för dessa fält under Text i Sökrutan för SökKortet:
%rfarg:-Ange adress%
som visas i SökKortet fält visar "Ange adress".

Multipla argument.
Du kan ha mer än ett argument i ett SökKort.
I detta fall kommer argument visas i SökKort som %rfarg1%, %rfarg2%, och så vidare.
När du anger mer än ett argument i Sökrutan skall dom separeras med , (kommatecken).

Spara inloggning i mappar
Spara inloggning i mappar

Mappar

Du kan använda RoboForms mappar av samma anledning som du använder mappar i Windows -- att organisera och systematisera dina filer, i detta fall NyckelKort, ID-Kort eller SäkNotis.

Mappen Hem och trädstruktur med mappar.
Du bygger ett träd med mappar, med början i mappen Hem. Alla dina NyckelKort och ID-Kort lagras från början i mappen Hem och om du inte skapar några mappar under mappen Hem, får du helt enkelt en fullständigt platt uppsättning med filer.

Du kan skapa en eller flera mappar i mappen Hem, lagra dina RoboForm-filer i dom, och på så sätt klassificera dina filer.

Skapa NyckelKort (eller annan fil) i en mapp.
När Spara formulär visas för ett nytt NyckelKort (eller nytt ID-Kort, SäkNotis), klicka på knappen "Skapa i" i dialogrutan så visar RoboForm en tidigare dold högre hälft som tillåter dig att välja mapp att spara den nya filen i.

Skapa ny mapp.
När du skapar en ny fil (som i Spara formulär), välj den aktuella mappen och klicka på knappen Ny mapp. Den nya mappen skapas i den valda mappen, efter det att du angivit ett nytt namn för mappen. Initialt har du bara mappen Hem, så din första mapp kommer att skapas i mappen Hem.

Mappar i NyckelKort.
Mappar visas i menyn för NyckelKort (ID-Kort, SäkNotis) i RoboForms verktygsfält och ikon i aktivitetsfältet. Trädet med mappar visas som ett hierarkiskt system och du kan gå neråt i mapparna genom att dubbelklicka på en mapp.

Mappar in redigeringsprogrammet för NyckelKort
Mappar in redigeringsprogrammet för NyckelKort

Mappar in redigeringsprogram.
Öppna redigeringsprogrammet för NyckelKort, ID-Kort eller SäkNotis så ser du trädet med mappar som du skapat, i vänstra delen av fönstret. Om du klickar på "+" vid en mapp, öppnas mappen och dess innehåll visas. Om du klickar på mappen i sig själv, visas mappens innehåll i rutan till höger.

Du kan utföra ett antal olika saker med filer och mappar i redigeringsprogrammet.

Kopiera fil från en mapp till en annan.
Gå till den ursprungliga mappen, i vänstra fältet - högerklicka filen som skall kopieras och välj Kopiera eller tryck Ctrl+C. Högerklicka sedan på mappen du vill kopiera in filen i och välj Klistra in eller tryck Ctrl+V. Filen kopiera.

Flytta en fil från en mapp till en annan.
Gå till den ursprungliga mappen, i vänstra fältet - högerklicka filen som skall flyttas och välj Klipp ut eller tryck Ctrl+X. Högerklicka sedan på mappen du vill flytta filen till och välj Klistra in eller tryck Ctrl+V. Filen flyttas.

Ta bort mapp.
Högerklicka mappen och välj Ta bort.

Lösenordsgenerator

Lösenordsgenerator
Lösenordsgenerator

Lösenordsgeneratorn genererar slumpmässiga lösenord av valfri längd. Det slumpmässiga lösenordet är mycket, om inte omöjligt, att gissa.

Start av Lösenordsgenerator:
- För muspekaren över knappen Generera i RoboForms verktygsfält; ELLER
- Klicka på RoboForm-ikonen i verktygsfältet eller i aktivitetsfältet, och välj "Verktyg -> Generera lösenord".

Generera lösenord.
- När Lösenordsgeneratorn startas, genereras automatiskt ett nytt lösenord.
- För att generera ett nytt lösenord, klicka Generera.

Ifyllning av genererade lösenord i HTML-formulär.
- Klicka Fyll i för att fylla i det genererade lösenordet i ett fält.
- Om du endast vill fylla i enstaka fält, markera fälten och klicka Fyll i (markera text före och efter fältet).

Använd genererade lösenord i andra program.
- Klicka Kopiera för att kopiera det till Urklipp. Klistra sedan in lösenordet i det program du vill använda det i, ELLER
- Dra-och-släpp det till valfritt fält som acceptera Dra-och-släpp.

Anpassa genererade lösenord.
- Antal tecken i lösenordet, typ av tecken, och andra inställningar kan göras i Lösenordsgeneratorn.
- RoboForm visar också styrkan, Nyckellängd, på det genererade lösenordet. Vi rekommenderar att du använder minst 64 bitar.

Använd Lösenordsgeneratorn för att ändra lösenord i konton.
Så här gör du för att byta ditt lösenord till ett lösenord från Lösenordsgeneratorn:
- Logga in till ditt konto och gå till sektionen för byte av lösenord.
- Håll musen över Generera och klicka Generera för att få ett nytt lösenord.
- Klicka Generera -> Fyll i för att fylla i det i formuläret.
- Om du har flera lösenordsfält i formuläret (gammalt och nytt lösenord), välj de fält som skall fyllas i.
- Klicka Skicka för att spara ändringarna på hemsidan.
- Logga ut från kontot.
- Gå tillbaks till sidan för inloggning, med hjälp av det gamla NyckelKortet.
- Fyll i det nya lösenordet genom Generera -> Fyll i.
- Klicka på Logga in.
- AutoSpara erbjuder dig nu att spara det nya lösenordet, och du är klar.

Lösenordsskydda filer med Huvudlösenord

Begäran om Huvudlösenord
Begäran av Huvudlösenord

Om andra har tillgång till din dator och du in inte vill att dom skall kunna använda dina NyckelKort, ID-Kort eller SäkNotis (filer), måste du skydda dom med ett Huvudlösenord. Vi redogör i korthet om det lösenordsskydd som gäller för NyckelKort. Alla kommandon och bilder är desamma för ID-Kort och SäkNotis.

1. Skydda med Huvudlösenord.
NyckelKort (eller annan fil) är lösenordsskyddade med Huvudlösenord om du måste ange Huvudlösenordet, för att kunna använda eller redigera det, såsom på bilden till höger.

Redigering av skyddat NyckelKort
Redigering av skyddat NyckelKort

2. Visa och ändra status av lösenord för ID-Kort och NyckelKort.
För att kontrollera om ett NyckelKort (ID-Kort) är skyddat, kan du i vyn över NyckelKort (ID-Kort), se:
* Verktygsfältet visar en knapp med Oskyddat med ett blått hänglås, om NyckelKort ej är skyddat. Klicka på knappen för att ändra status.
* Verktygsfältet visar en knapp med Skyddat med ett gult hänglås, om NyckelKort är skyddat. Klicka på knappen för att ändra status.

3. Lösenordsskydda nya filer.
Vid installation av RoboForm för första gången, blir du ombedd att skapa ett Huvudlösenord. Nya RoboForm-filer skyddas automatiskt när dom skapas, om ett Huvudlösenord har angivits, och inställningen för Lösenordsskydda nya NyckelKort/ID-Kort/SäkNotis är ikryssat under RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet. Vi rekommenderar starkt att skydda filer som innehåller känslig data, såsom ID-Kort, lösenord, kreditkortsnummer, lösenord, osv.

4. Buffring av Huvudlösenord.
När du väl skrivit in Huvudlösenordet, lagras det i datorns minne, så att du inte behöver ange det om och om igen. Huvudlösenordet förblir lagrat i minnet så länge som RoboForm finns i minnet.

När Huvudlösenordet är lagrat i minnet, byter RoboForms ikon i aktivitetsfältet utseende, och ser då ut som en robot med solglasögon. När inget lösenord är lagrat, visas en robot utan solglasögon.

5. Utloggning.
RoboForm kan tvingas att rensa det i minnet lagrade Huvudlösenordet, genom att välja RoboForm -> Logga ut i verktygsfältet, eller genom att klicka på knappen Logga ut vid redigering.

RoboForm loggar automatiskt ut dig (och rensar Huvudlösenordet från minnet) efter 120 minuters (2 timmar) passivitet. Du kan ändra dessa inställningar under "RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet".

RoboForms ikon i aktivitetsfältet måste vara startad för att automatiskt utloggning skall fungera. Ikonen i verktygsfältet är det program som känner av, och utför RoboForms aktiviteter.

More Info.
* Manual lösenordsskydd
* Ofta förekommande frågor om lösenordsskydd (FAQ)

Ange Huvudlösenord
Ange Huvudlösenord

6. Ändra Huvudlösenord.
Om du bestämmer dig för att ändra ditt Huvudlösenord, så gör du det under "RoboForm -> Inställningar", och klickar på "Ange Huvudlösenord", i fliken Säkerhet.

Kommandot "Ange Huvudlösenord" ändrar lösenordet i alla NyckelKort och ID-Kort, så du slipper göra det manuellt. Det finns också ett alternativ för att skydda, eller ta bort skydd, från alla NyckelKort och ID-Kort.

Huvudlösenordet kan innehålla vilket tecken som helst. Det kan dock inte starta eller sluta med ett mellanslag. Längden av lösenordet kan vara allt från 4 till 49 tecken och vi rekommenderar att du använder minst 8 tecken. Det måste inte vara ett ord man hittar i ett lexikon, hitta på eget så det inte blir så lätt för hackers att gissa det.

7. Dubbelt Huvudlösenord (version 6.4.0 och uppåt).
Dubbelt Huvudlösenord tillåter dig att ge åtkomst på olika nivåer till NyckelKort, beroende av vilken del av Huvudlösenordet som anges. Dubbla Huvudlösenord består av två delar, åtskilda av omvänt bråkstreck "\".

* Om endast första delen av Huvudlösenordet anges (t.ex.: en anställd anger "lösen") så kan man endast logga in till NyckelKort, men inte se eller redigera det.
* Om båda delarna av Huvudlösenordet anges (t.ex.: en chef anger "lösen\ord") så får man full åtkomst till NyckelKort, vilket inkluderar visa och redigera.
* Notera att det "totala" Huvudlösenordet (båda delarna) måste innehålla minst 4 tecken.

I läget för dubbla lösenord är endast tillgängligt med kryptering AES, BlowFish och RC6. För att aktivera det, gå till "RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet" och kryssa i rutan "Dubbelt lösenordsskydd". NyckelKort sparade med denna inställning, kommer att ha specialtecknet omvänt bråkstreck "\", i Huvudlösenordet, enligt beskrivning ovan.

Byte till dubbla lösenord:
* I RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet, välj kryptering med AES, BlowFish eller RC6.
* Kryssa i rutan "Dubbelt lösenordsskydd" på samma flik.
* Klicka på "Spara om filer". Ange det gamla Huvudlösenordet och det nya Huvudlösenordet, i formen "lösen\ord". Detta kommer också att spara om alla NyckelKort med det nya Huvudlösenordet.

8. Huvudlösenord och andra lösenord.
Varje NyckelKort (eller någon RoboForm-fil) skyddas med sitt eget lösenord. Detta lösenord används som en nyckel för kryptering/dekryptering av NyckelKortet.

För att minska antalet lösenord som du behöver komma ihåg, till endast ETT, tvingar RoboForm dig att använda samma lösenord för alla RoboForm-filer.

Har du dock ändrat Huvudlösenord någon gång i det förflutna, eller om du importerat NyckelKort från en annan dator, kan du ha NyckelKort skyddade med ett annat Huvudlösenord.

RoboForm lagrar de två senast angivna lösenorden i minnet.

Personlig datasäkerhet i RoboForm

Säkerheten av känsliga digitala tillgångar som ID-Kort och NyckelKort, har flera aspekter:
1. Kan den rättmätiga användaren ändra sin konfidentiella data och/eller ta bort den från datorn utan att lämna några spår?
2. Kan säkerhetskopiering och återställning av konfidentiell data utföras? Är det enkelt?
3. Kan obehöriga användare som lyckas få tillgång till din dator (fysiskt eller via Internet) använda din konfidentiella data?

Här jämför vi olika tillvägagångssätt och hur andra program hanterar lösenord jämfört med RoboForm infallsvinkel:

Internet Explorer AutoComplete.
1. Det är inte helt klarlagt var IE lagrar de lösenord som sparats med AutoComplete. Det är ännu mindre känt om denna information kan tas bort utan att lämna några spår.
2. Lösenord kan inte säkerhetskopieras eller återställas.
3. Vem som helst som har fysisk tillgång till din dator kan få IE att "komma ihåg" dina lösenord genom att leta reda på dina känsliga webbplatser i Favoriter och Tidigare, åter besöka dom och klicka på pilen i lösenordsfältet.

Server-baserad lagring: Passport, Magic Carpet.
1. Du kan vara säker på att du *inte* kan ta bort någon information från dessa filhanterare, när dom väl är sparade där. Tills helt nyligen hade inte ens Microsoft ett val att ta bort kontot. Nu finns detta alternativ men hur kan du vara säker på att dom verkligen tagits bort? Sanningen är: när väl din personliga data lämnar din dator, är det borta och det tillhör inte längre dig vad än någon leverantör säger -- det tillhör dem.
2. Stora filhanterare säkerhetskopieras, eller hur? Dock kan dessa tjänster när som helst lägga ned eller bli tjänster som du får betala för.
3. Microsofts mjukvara har omfattande säkerhetshål och stora filhanterare är hackarnas favoritmål, så här har vi en stor säkerhetsrisk. En hacker attackerar stora filhanterare och stjäl information, men det är inte troligt att dom attackerar en vanlig PC, som din egen.

RoboForm.
1. RoboForm lagrar din personliga data på en känd plats i din dator, och inte någon annanstans. När du väl tagit bort mappen med RoboForms användardata, är all konfidentiell data borta, utan att lämna några spår.
2. Du kan säkerhetskopiera och återställa RoboForms användardata på ett enkelt sätt.
3. Om du lösenordsskyddar dina NyckelKort och ID-Kort, kan ingen annan läsa dom. Även om en hacker klarar av att stjäla dina NyckelKort från din dator, måste han sedan knäcka den kryptering, som gjorts med AES, RC6 eller BlowFish, du använt på dina NyckelKort och ID-Kort, och det är näst intill omöjligt.

Maximera personlig säkerhet i RoboForm.
Om du vill uppnå den maximala säkerhetsnivån, gör så här:
* Kryssa i "Skydda nytt NyckelKort" under "Inställningar -> Säkerhet".
* Se till att alla känsliga NyckelKort och ID-Kort är lösenordsskyddade. Ikonen med ett hänglås skall vara gult och låst och menyvalet Skyddat skall vara förbockat. Kom ihåg att vem som helst som kan läsa filer på din dator, kan också extrahera känslig information från ett NyckelKort eller ID-Kort som inte är lösenordsskyddat -- så se till att lösenordsskydda dom.
* När du lämnar din dator, klicka på knappen "Logga ut" på RoboForms verktygsfält så att alla inmatade lösenord rensas från minnet.

Hantera användardata

ID-Kort, NyckelKort och SäkNotis är filer lagrade i mappen för användardata.
Varje ID-Kort och NyckelKort i RoboForm lagras i en separat fil.

Filen för ID-Kort har ändelsen RFT.
Filen för Kontakter har ändelsen RFC.
Filen för NyckelKort har ändelsen RFP.
Filen för Bokmärken har ändelsen RFB.
Filen för Blockerande NyckelKort har ändelsen RFX.
Filen för SäkNotis har ändelsen RFN.
Filen för SökKort har ändelsen RFQ.
Filen för Licens och inställningar har ändelsen RFO.

Visa mappen för användardata.
För att visa mappen för användardata i Utforskaren i Windows, välj "RoboForm -> Profiler -> Utforska mapp".

Inställningar -> Användardata
Inställningar -> Användardata

Uppdatera mapp med användardata.
Välj RoboForm -> Profiler -> Uppdatera mapp för att uppdatera RoboForms filer med filer från mappen med användardata. RoboForm buffrar innehållet i mappen för användardata i minnet, så om du har gjort ändringar i denna mapp med Utforskaren eller annat program, måste du uppdatera RoboForms filbuffert.

Ändra mapp för användardata.
Välj RoboForm -> Inställningar -> Användardata -> Välj mapp och välj en ny mapp för användardata. Efter det du klickat OK, kommer RoboForm att läsa ID-Kort och NyckelKort från den nyligen valda mappen och spara nya NyckelKort och ID-Kort till densamma.
När du ändra mappen för användardata, kopierar inte RoboForm RFT- och RFP-filer från den gamla till den nya mappen.

Säkerhetskopiering och Återställning

Säkerhetskopiering och återställning av RoboForms användardata är helt enkelt en kopiering av filer. Du kan göra det själv eller låta RoboForm göra det åt dig.

Säkerhetskopiera användardata.
- Under "RoboForm -> Inställningar -> Användardata" klicka på knappen "Säkerhetskopiering".
- välj en mapp till vilken du vill säkerhetskopiera (kopiera) dina NyckelKort och ID-Kort.
- RoboForm tar bort alla filer i mottagarmappen för att sedan
- kopiera RoboForms (dina) användardata till angiven mapp.

Du kan också använda Utforskaren i Windows för att kopiera alla filer från RoboForms mapp för användardata, till en mapp för säkerhetskopiering.

Återställa användardata.
Under "RoboForm -> Inställningar -> Användardata" klicka på knappen "Återställning".
- välj en mapp från vilken du vill återställa (kopiera) dina NyckelKort och ID-Kort.
- RoboForm tar bort alla filer i aktuell mapp för användardata för att sedan
- kopiera RoboForms (dina) användardata, från mappen med säkerhetskopierade filer, till mappen för användardata.

Du kan också använda Utforskaren i Windows för att kopiera alla filer, från mappen med säkerhetskopierade filer, till mappen för användardata.

Kopiera från dator A till dator B.
- Säkerhetskopiera data från dator A till en enhet/volym, såsom en diskett.
- Anslut denna enhet/volym i dator B.
- Återställ RoboForms filer från enheten med säkerhetskopierad data.

Du kan också använda Utforskaren i Windows för att kopiera alla filer, från en dator, till en annan.

Uppdatera efter återställning.
Om du har återställt NyckelKort och ID-Kort genom att kopiera dom till mappen My RoboForm Data med Utforskaren i Windows Explorer eller annat program, måste du instruera RoboForm att åter läsa sina datafiler, eftersom RoboForm inte vet att filerna har uppdaterats.
Välj RoboForm -> Profiler -> Uppdatera mapp för att få RoboForm att läsa in alla filer igen.

Multipla profiler i RoboForm

Om du delar en dator med andra människor och du vill ha olika uppsättningar av NyckelKort och ID-Kort för en användare i Windows, använd då RoboForms Profiler för detta.

Endast tillgängligt i RoboForm Pro.

RoboForms profiler.
Varje profil i RoboForm är en självständig uppsättning NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis, med ett separat huvudlösenord.

Aktuell profil.
Aktuell profil är den profil i RoboForm som för närvarande syns i RoboForm. Initialt skapar RoboForm en profil med namnet "Default Profil" åt dig.

Ny profil.
Välj "RoboForm -> Profil -> Nytt" för att skapa en ny profil i RoboForm. Nyligen skapad profil blir aktuell profil. En ny profil har initialt inga NyckelKort eller ID-Kort, och inte heller något huvudlösenord.

Byt profil.
Välj "RoboForm -> Profil -> <Profilnamn>" för att byta från en profil till en annan. Kom ihåg att varje enskild profil i RoboForm, har sitt eget huvudlösenord.

Byt namn på aktuell profil.
Välj "RoboForm -> Profil -> Byt namn" för att byta namn på aktuell profil.

Ta bort aktuell profil.
Välj "RoboForm -> Profil -> Ta bort" för att ta bort aktuell profil. Profilen näst efter den profil som tas bort, blir den aktuella profilen.

Tekniska detaljer.
En profil i RoboForm är helt enkelt en mapp (eller träd med mappar) med NyckelKort, ID-Kort, SäkNotis och huvudlösenord lagrade i sig. Så en lista över profiler i RoboForm framräknad efter hur mappar är: (i) syskon till aktuell mapp för profil i RoboForm, och (ii) innehåller filer med NyckelKort, ID-Kort, eller SäkNotis.

Multipla användare i Windows

Separata användare i Windows bibehåller separata uppsättningar av användardata och inställningar:
* Varje användare i Windows har sin egen profil i RoboForm, med ID-Kort, NyckelKort, SäkNotis och huvudlösenord.
* Varje användare i Windows har sin egen separata uppsättning med inställningar för RoboForm (som du ser under "RoboForm -> Inställningar").

Installera RoboForm.
När du installerar RoboForm, installareas det endast för aktuell användare i Windows. Du kan dock kryssa i rutan "Installera RoboForm för alla användare i Windows" vid installation, så installeras RoboForm för alla användare i Windows.

Begränsad användare och Administratör.
Om en användare i Windows är begränsad (det vill säga, inte Administratör) och administratören inte tidigare installerat RoboForm, kommer denna användare inte ha fulla rättigheter i RoboForm, rättigheter som bara administratör har:
- RoboForm-knappar i IEs verktygsfält Standard,
- RoboForm-meny vid högerklick i IE och IE-baserade webbläsare.

Om du vill att begränsade användare skall ha fulla rättigheter, måste du först installera RoboForm som Administratör och sedan installera det igen från kontot för den begränsade användaren.

Hänvisning

Kommandon i RoboForm

Anpassa meny vid högerklick
Inställningar -> Meny vid högerklick

Detta är en komplett lista med kommandon som finns tillgängliga i RoboForms meny vid högerklick och genom knappen RoboForm i IE:s verktygsfält Standard.

Initialt är kommandon markerade med "*" i tabellen, inte synliga i RoboForm, men du kan göra dom synliga genom att ändra inställningarna under Meny vid högerklick.

De flesta kommandon kan också anropas med snabbkommandon. Håll alltid nere tangenten Alt vid nedtryckning av tangenten för snabbkommandot, som gör att kommandot utförs.

Snabbkommandon visas under "RoboForm -> Inställningar -> Snabbkommandon", där varje snabbkommando kan aktiveras eller inaktiveras.

Lista på kommandon:
KommandoTangentVerktygsfältAutoFyllRedigeringsprogram
Spara formulär [ Spara- NyckelKort -> Nytt...
Fyll i från Mitt ID-Kort1-9Klicka ID-KortFyll i formulärÅtgärd -> Fyll i formulär
Fyll i från matchande NyckelKortMNyckelKort -> Välj NyckelKortFyll i formulärÅtgärd -> Fyll i formulär
Fyll i formulär ] Fyll i formulär Fyll i formulär-
Fyll utan att fråga Fyll i formulär -> Fyll i utan att frågaFyll i formulär-
FyllSkicka Z Fyll i formulär -> FyllSkicka FyllSkicka-
Logga in X Välj NyckelKort -Logga in
HämtaFyll X Välj -> Högerklicka -> HämtaFyll -HämtaFyll
Gå till X Välj -> Högerklicka -> Gå till -Gå till
Markera fält = Fält -> Markera fält --
Återställ fält - Fält -> Återställ fält--
Rensa fält 0 Fält -> Rensa fält--
Redigera ID-Kort , ID-Kort -> Redigera ... -> RedigeraVälj ID-Kort
Redigera NyckelKort . NyckelKort -> Redigera ... -> RedigeraVälj NyckelKort
Redigera för SäkNotis / SäkNotis -> Redigera - Välj SäkNotis
Byt namn Välj -> Högerklicka -> Byt namn ... -> Byt namnNyckelKort -> Byt namn
Klona Välj -> Högerklicka -> Klona ... -> KlonaNyckelKort -> Klona
Ta bort Välj -> Högerklicka -> Ta bort ... -> Ta bortNyckelKort -> Ta bort
Ta bort nyckelTa bort nyckel
Logga ut L Logga ut -Logga ut
Inställningar O RoboForm -> Inställningar -Övrigt -> Inställningar
Anpassa meny Högerklicka sida -> Anpassa-Övrigt -> Inställningar -> Meny vid högerklick
LösenordsgeneratorP För markören över Generera-Verktyg -> Lösenordsgenerator
RoboForm verktygsfält R RoboForm -> Dölj--
Ikon i aktivitetsfältet I RoboForm -> Verktyg -> Ikon i aktivitetsfältet-Verktyg -> Ikon i aktivitetsfältet

Inställningar kommandolinje

KommandoKommandolinje
Logga in Passcards.exe -l PasscardPath
HämtaFyllPasscards.exe -g PasscardPath
GåTill Passcards.exe -t PasscardPath
PasscardPath måste vara komplett sökväg och " " måste omge sökvägen, om den innehåller mellanslag. Exempel på korrekt kommandolinje för inloggning:

Passcards.exe -l "C:\My RoboForm Data\Mikael\Nordea.rfp"

Filformat NyckelKort

Om du vill generera NyckelKort i ett program måste du veta i vilket format filen NyckelKort är. Filen NyckelKort (*.RFP) har flera olika format beroende på krypteringsnivå och version av RoboForm. Vi avslöja endast det i klartext originalformat för NyckelKort som går tillbaks till version 4.6.x. Aktuell version av RoboForm kan läsa detta format, men inte skriva till det.

NyckelKort i detta format är en textfil i UNICODE, så du kan läsa det med MS Notepad eller Word. Första raden innehåller URL för NyckelKort, i formatet:

URL3:ver1:MatchURL\1GotoURL GotoURL och MatchURL är verkliga URL:er. \1 är binär byte 1.

Raden URL följs av en lista med fält, varje fält upptar 3 rader:

field-name 0 field-value

Sekvensen av fält slutar med en tom rad som betecknar slut av fält.

Egna fält i ID-Kort

Om du med RoboForm vill fylla i fält som inte finns i redigeringsprogrammet för ID-Kort, kan du definiera Egna fält. Funktionen för de flesta egna fält är endast tillgänglig i RoboForm Pro. I gratisversionen är antalet egna fält begränsade till 3.

Egna fält definieras av dig i fliken Egna fält i redigeringsprogrammet för ID-Kort (fliken längst till höger). För varje eget fält måste du ange följande (från vänster till höger):

Fältnamn.
Det identifierar fältet. Det används också som Matchande sträng för fält.

Egna fält i redigeringsprogrammet för ID-Kort
Egna fält i redigeringsprogrammet för ID-Kort

Fältvärde.
Fastställer vad RoboForm fyller i fälten i ett formulär.
Andra matchande strängar.
En lista med text rubrik som används för att matcha detta fält mot ett fält i ett formulär.
Var matchande sträng upptar exakt en rad. Om du har behov av mer än en Andra matchande strängar, tryck ENTER när du är klar med föregående Andra matchande strängar.

Regler för matchning.
Namn på fält och Andra matchande strängar utgör tillsammans Listan med matchande strängar för det egna fältet. Listan med matchande strängar används för att känna igen formulär genom att jämföra dess rubrik, med alla Matchande strängar, innesluten i Listan med matchande strängar. Varje Matchande sträng från Listan med matchande strängar är uttryckligen matchad mot ett fälts rubrik, i ett formulär. Om en matchning hittas, används fältet som matchades i ID-Kortet för att fylla i fältet i formuläret.

Exempel: Du vill att RoboForm ska fylla i fältet "Message" med "lorem ipsum". Detta fält kan också har rubriker som "Your comment" och "Say it here".
I fliken för egna fält finns en oanvänd rad med fält. Skriv i följande:
* Fältnamn: "Message",
* Fältvärde: "lorem ipsum",
* Andra matchande strängar: "Comments", tryck ENTER, skriv i "Sey it here".

Ord och kommatering.
RoboForm matchar ord med VERSALER och gemener. Alla tecken för kommatering (, . - ! ?) avlägsnas från både matchande strängar och i rubriker för textfält, innan matchning. Välj "ID-Kort -> Spara" eller klicka på knappen Spara (disketten) i redigeringsprogrammets verktygsfält efter du angett matchande strängar i redigeringsprogrammet för ID-Kort så visas hur de matchande strängarna och kommer att se ut efter det att kommatering har tagits bort.

Exempel: Du vill lägga till ett eget fält för en kryssruta med rubriken "Are you 18! or over?".
I fliken för egna fält finns en oanvänd rad med fält. Skriv i följande:
* Fältnamn: "Old Enough" (fungerar också som matchning),
* Fältvärde: "X",
* Andra matchande strängar: "Are you 18! or over?" och klicka Spara. Fältet ändra till "are you 18 eller over" vilket också kommer att användas för matchning.

Egna fält med flera rader. (Endast i Pro-versionen)
Ett fält nederst på fliken Egna fält, är ett fält med flera rader. Det har mer än en rad för Fältvärde. Detta fält utökas automatiskt alltefter du lägger till fler rader. Om du fyller i ett oanvändt fält med flera rader, längst ner på fliken Egna fält, kommer automatiskt ett nytt fält med flera rader läggas till när du klickar på Spara, eller öppnar redigeringsprogrammet för ID-Kort igen. Så antalet fält för flera rader är obegränsat.

Kryssrutor.
RoboForm kan fylla i kryssrutor (RoboForm har inget standardfält för kryssrutor, så du måste skapa ett eget fält). Matchande sträng för dett fält kommer att matchas mot rubriken för kryssrutan i formuläret. Använd valfritt ett onumerisk värde (X eller Y eller *) för att får RoboForm att kryssa i dessa kryssrutor, och använd ett tomt (innehållslöst) "" värde för att få RoboForm att kryssa ur rutan.

Alternativknapp.
RoboForm kan fylla i alternativknappar (typ av kontokort är en vanligt förekommande alternativknapp). För att få RoboForm att fylla i ett sådant fält, skapa ett eget fält. RoboForm delar upp ett fält med alternativknappar i fältrubrik och lista med fältvärden. Rubriken för fältet matchas mot matchande sträng för ditt egna fält, och listan med värden för alternativknappen matchas mot värden i ditt egna fält.

Matchning av delmängd och exakta matchningar.
Matchande sträng för eget fält, matchar en sekvens av ord i formulärfältet rubrik, så det matchade ordets sekvens måste vara en del av hela rubriken. Ord i sekvensken måste vara exakt desamma och dess ordning likaså. Stor eller liten bokstav tas det dock ingen hänsyn till.

Ibland kanske du vill ange en matchande sträng som matchar hela rubriken, men inte delar av den. Använd "=Matchande sträng" för detta.
Exempel: Om du anger "=Comments" som Andra matchande strängar för ett kommentarfält, kommer endast fält som har rubriken "Comments" att matchas, men inte fält med rubriken "Your Comments" eller "Comments Here".

Matchning av HTML fältnamn.
Vi tror inte på användandet av HTML fältnamn för matchning, eftersom dessa namn ofta är utan mening och kan till och med vara vilseledande. Men om ditt fält inte har någon rubrik alls (t.ex ett fält med en bild som rubrik), används sedan fältnamn för matchning. Så om ingen matchning gjordes med vanlig text, försöker RoboForm matcha fältets rubrik med dess HTML namn. Alla egna fält med matchande strängar används i sista hand, och mellanrum mellan ord nonchaleras i HTML fälts ID matchning.

all languages