Hur säkert är mitt lösenord?

Kontrollera styrkan på dina lösenord med vårt kostnadsfria onlineverktyg

Använd RoboForm Lösenordshanterare för att söka efter svaga eller komprometterade lösenord

Varför kontrollerar vårt verktyg lösenordsstyrka bättre än andra?

RoboForm beräknar det individuella lösenordets styrka med hjälp av zxcvbn, en kraftfull uppskattare av lösenordets styrka med öppen källkod. De flesta kontrollprogram för lösenordsstyrka räknar bara små bokstäver, stora bokstäver, siffror och symboler (LUDS). De tar inte hänsyn till ordboksposter, vanliga namn samt kända vanliga lösenord och deras varianter. Detta gör att de ofta felaktigt klassar dåliga lösenord som "P@ssword1" som starka.

Vårt verktyg inkorporerar alla dessa kända mönster för dåliga lösenord. Detta gör att våra styrkeutvärderingar är mer pålitliga eftersom de reflekterar hur lång tid det skulle ta för en bra lösenordsknäckare att gissa lösenordet, istället för att bara vara ett LUDS-betyg.

Använd RoboForm Säkerhetscentral för att granska dina lösenord.

Säkerhetscentret identifierar svaga, återanvända eller komprometterade lösenord... Att återanvända lösenord är mycket riskabelt, om en hackare kan lista ut ditt lösenord för ett konto kan de mycket väl komma åt alla dina konton som delar det lösenordet. Använd Security Center för att kontrollera styrkan i dina befintliga lösenord och se till att dubbleringar inte förekommer på olika webbplatser. Om du upptäcker ett riskfyllt lösenord hjälper Security Center dig att ändra det.

För att öka din säkerhet är det viktigt att generera slumpmässiga och unika lösenord för varje webbplats. RoboForms inbyggda lösenordsgenerator genererar snabbt lösenord precis där du behöver dem och ser till att de är starka och unika.

Varningar för RoboForm-intrång

Vad är ett komprometterat lösenord?

Ett komprometterat lösenord är ett individuellt lösenord som tidigare har setts i ett dokumenterat dataintrång där hackare släppte den stulna informationen offentligt eller sålde den på "The Dark Web". För att upptäcka komprometterade lösenord kontrollerar RoboForm mot en lista som underhålls av Have I Been Pwned (HIBP), en tjänst som samlar in lösenord som exponeras vid dataintrång.

RoboForm kommer automatiskt att informera dig om ditt lösenord är komprometterat. För alla komprometterade lösenord som upptäcks hjälper säkerhetscentret dig att ändra det.

Our website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Review our Privacy Policy.
Got it