Generator losowych haseł

Generuj silne, losowe i unikalne hasła jednym kliknięciem przycisku.

Słabe
Średnie
Dobre
Silne
Hasło
Passphrase
Narzędzie to wykorzystuje język JavaScript do generowania haseł tylko na urządzeniu (po stronie klienta). Hasła te nie są przesyłane do naszych serwerów.

Co to jest generator haseł losowych?

Generator haseł losowych to narzędzie, które uwalnia Cię od konieczności ciągłego wymyślania unikalnych haseł dla każdej z Twoich stron. Jego działanie polega na automatycznym generowaniu silnych i losowych haseł, które zawierają kombinacje cyfr, wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych. Kombinacje te można dostosować do unikalnych wymagań haseł dla różnych witryn.

Niezbędne kroki dla bezpieczeństwa haseł

1) Używaj innego hasła do każdej strony

Ponowne użycie tego samego hasła jest bardzo ryzykowne. Jeśli haker jest w stanie poznać twoje hasło do jednego konta, może uzyskać dostęp do wszystkich twoich kont, które mają takie samo hasło. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, ważne jest, by generować losowe hasła dla każdej strony. Wbudowany w RoboForm generator haseł pozwala na szybkie generowanie haseł w przeglądarce lub aplikacji mobilnej, zapewniając, że będą one unikalne dla każdej strony. W ostatnim niezależnym audycie generator haseł RoboForm uzyskał najwyższe noty spośród wszystkich znanych menedżerów haseł.

2) Używaj generatora haseł do tworzenia silnych haseł

Silne hasła są złożone, niemożliwe do odgadnięcia, mają co najmniej 16 znaków i nie zawierają żadnych słów ze słownika, popularnych symboli zastępczych (@ zamiast 'a') ani informacji umożliwiających identyfikację osób, takich jak daty urodzin, imiona zwierząt domowych, przyjaciół i członków rodziny. Hasła, które prawidłowo stosują się do tych wytycznych, są oceniane przez Centrum Bezpieczeństwa RoboForm jako "Silne".

3) Przechowuj swoje hasła w menedżerze haseł

Uwolnij swoją pamięć i zabezpiecz złożone hasła, przechowując je w RoboForm.

4) Sprawdzaj siłę swoich haseł

W RoboForm wejdź do Centrum Bezpieczeństwa, by sprawdzić siłę swoich haseł. Możesz też sprawdzić siłę haseł, które nie są jeszcze przechowywane w RoboForm, korzystając z naszej strony Jak bezpieczne jest moje hasło?

5) Aktualizuj swoje hasła, kiedy to konieczne

Zawsze aktualizuj swoje hasło, jeśli masz jakiekolwiek powody, by sądzić, że zostało ono naruszone lub narażone na niebezpieczeństwo, zwłaszcza po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu. Pamiętaj, by aktualizować także wszystkie hasła, które nie są obecnie oceniane jako "silne" przez RoboForm Security Center.

Chcesz mieć silne hasła wygodnie
generowane bezpośrednio z przeglądarki?

Our website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Review our Privacy Policy.
Got it