PRZEGLĄD FUNKCJE BIZNESOWE JAK TO DZIAŁA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTEK PRYWATNY VS. UŻYTEK BIZNESOWY WYCENA

Użytek prywatny vs. użytek biznesowy

RoboForm Everywhere RoboForm for Business
Menedżer haseł
Generator haseł
Formularz tożsamości
Konto online
Bezpieczne udostępnianie folderów
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Uwierzytelnianie dwuetapowe
Kontrola haseł
Synchronizacja w ramach wszystkich urządzeń
Scentralizowane przygotowanie kont pracowników ? Administratorzy firmowi mogą utworzyć konta RoboForm for Business dla wszystkich pracowników w ciągu kilku minut. Konta można tworzyć pojedynczo lub jednocześnie dla wszystkich użytkowników za pomocą funkcji importu plików CSV.
Scentralizowane wdrażanie polityki ? Administratorzy firmowi mogą centralnie definiować i wdrażać zasady polityki bezpieczeństwa dla całej firmy lub grup użytkowników. Pełna lista zasad polityki jest dostępna tutaj.
Bezpieczne udostępnianie grupowe ? Posiadane przez firmę pliki RoboForm mogą być udostępniane poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników poprzez bezpieczne udostępnianie grupowe z trzema różnymi poziomami uprawnień opartymi na rolach.
Uprawnienia dostępu oparte na rolach ? Rozwiązanie RoboForm for Business oferuje cztery poziomy uprawnień: Administrator firmowy, Menedżer grupy, Standardowi użytkownicy i Użytkownik z ograniczonym dostępem.
Nieograniczona liczba administratorów ? Rolę administratora firmowego lub menedżera grupy można przypisać do dowolnej liczby użytkowników bez dodatkowych opłat.
Dodatkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe ? RoboForm for Business oferuje niestandardową metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Integracja z Active Directory ? Hasła główne użytkownika można zintegrować z hasłem do konta AD, dzięki czemu RoboForm jest rozwiązaniem jednokrotnego logowania.
Kontrola haseł dla użytkowników i grup ? Administratorzy firmowi otrzymują raporty z audytów bezpieczeństwa wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa dla każdego konta użytkownika i każdej grupy udostępniania.
Zaawansowane raportowanie ? Administratorzy firmowi otrzymują pełne raporty dotyczące dostępu dla wszystkich użytkowników, z wyszczególnieniem wszystkich punktów dostępu, czasu i daty, typu platformy, adresu IP i używanej przeglądarki.
Dedykowana pomoc techniczna ? W ramach zespołu RoboForm for Business działa zespół mający siedzibę w USA, zajmujący się udzielaniem pomocy technicznej przez telefon, na czacie oraz obsługujący zgłoszenia online.
Uruchom darmową wersję próbną
Połączmy się:
Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi jej użytkowników. Dowiedz się więcej
Rozumiem