PRZEGLĄD | FUNKCJE BIZNESOWE | JAK TO DZIAŁA | BEZPIECZEŃSTWO | UŻYTEK PRYWATNY VS. UŻYTEK BIZNESOWY | WYCENA

Użytek prywatny vs. użytek biznesowy

RoboForm Everywhere RoboForm for Business
Menedżer haseł
Generator haseł
Formularz tożsamości
Konto online
Bezpieczne udostępnianie folderów
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Uwierzytelnianie dwuetapowe
Kontrola haseł
Synchronizacja w ramach wszystkich urządzeń
Scentralizowane przygotowanie kont pracowników ? Administratorzy firmowi mogą utworzyć konta RoboForm for Business dla wszystkich pracowników w ciągu kilku minut. Konta można tworzyć pojedynczo lub jednocześnie dla wszystkich użytkowników za pomocą funkcji importu plików CSV.
Scentralizowane wdrażanie polityki ? Administratorzy firmowi mogą centralnie definiować i wdrażać zasady polityki bezpieczeństwa dla całej firmy lub grup użytkowników. Pełna lista zasad polityki jest dostępna tutaj.
Bezpieczne udostępnianie grupowe ? Posiadane przez firmę pliki RoboForm mogą być udostępniane poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników poprzez bezpieczne udostępnianie grupowe z trzema różnymi poziomami uprawnień opartymi na rolach.
Uprawnienia dostępu oparte na rolach ? Rozwiązanie RoboForm for Business oferuje cztery poziomy uprawnień: Administrator firmowy, Menedżer grupy, Standardowi użytkownicy i Użytkownik z ograniczonym dostępem.
Nieograniczona liczba administratorów ? Rolę administratora firmowego lub menedżera grupy można przypisać do dowolnej liczby użytkowników bez dodatkowych opłat.
Dodatkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe ? RoboForm for Business oferuje niestandardową metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Integracja z Active Directory ? Hasła główne użytkownika można zintegrować z hasłem do konta AD, dzięki czemu RoboForm jest rozwiązaniem jednokrotnego logowania.
Kontrola haseł dla użytkowników i grup ? Administratorzy firmowi otrzymują raporty z audytów bezpieczeństwa wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa dla każdego konta użytkownika i każdej grupy udostępniania.
Zaawansowane raportowanie ? Administratorzy firmowi otrzymują pełne raporty dotyczące dostępu dla wszystkich użytkowników, z wyszczególnieniem wszystkich punktów dostępu, czasu i daty, typu platformy, adresu IP i używanej przeglądarki.
Dedykowana pomoc techniczna ? W ramach zespołu RoboForm for Business działa zespół mający siedzibę w USA, zajmujący się udzielaniem pomocy technicznej przez telefon, na czacie oraz obsługujący zgłoszenia online.
Uruchom darmową wersję próbną
Połączmy się:
Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi jej użytkowników. Dowiedz się więcej
Rozumiem