RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management RoboForm Licenzija Patvirtinimas
Pagrindinis Atsisiųsti BUY RF PRO Aptarnavimas
 RoboForm
 Pagrindinis
 Atsisiųsti
 Ypatybės
 Vartotojo vadovai
 Apžvalgos
 Vadovas
 FAQ
 Paieškos kortos
 Ekrano šuoliai
 Naujienų išleidimas
 Aptarnavimas
   Profesionali prieš nemokama versiją
   Licencijos privatumas
 RoboForm2Go
 Pagrindinis
 USB raktas
 U3
 Platforms
 Naršyklės
 Windows Mobile
 Pocket PC
 Palm
 Symbian
 RoboForm For
 Vartotojai
 Kovotojai su nelegaliu informacijos pasisavinimu
 Kova su klaviatūros sekliais
 Verslai
 Draugai
 Perpardavinėtojai
 Nariai
 Siber Systems
 Apie mus
 Pranešimai spaudai
 Kalbos
 GoodSync
  Follow us on Twitter
  CODEPAGE UTF-8 ROBOFORM/ROBOFORM2GO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCINĖ SUTARTIS SVARBU: TURITE ĮDĖMIAI PESKAITYTI ŠĮĄ TEISINĘ SUTARTĮ PRIEŠ DIEGIANT ŠĮ PAKETĄ, DIEGDAMI ROBOFORM AR ROBOFORM2GO JUS SUTINKATE SU VISOMIS SĄLYGOMIS BEI ŠIOS SUTARTIES REIKALAVIMAIS BEI SUTINKATE, KAD BŪSITE TEISIŠKAI SUSAISTYTI JOMIS. JEI ŠIOS NUOSTATOS BEI SĄLYGOS JUMS YRA NEPRIIMTINOS, NETĘSKITE ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMO. ROBOFORM BEI ROBOFORM2GO LICENCIJOS REIKALAVIMAI Korporacija Siber Systems Inc ("Siber") suteikia jums ("Klientui") Licenciją naudoti vieną ar daugiau iš šių keturių produktų: (i) RoboForm Nemokamas, (ii) RoboForm Pro, (iii) RoboForm2Go Nemokamas, (iv) RoboForm2Go Pro, bei jų dokumentacija, priklausomai nuo atskirų, taikomų, žemiau išvardytų nuostatų. RoboForm taip pat gali vadintis "AI RoboForm", RoboForm dokumentacijoje, internetinis puslapis bei pati programa. RoboForm2Go dokumentacijoje taip pat gali vadintis "Kilnojamas RoboForm", internetinis puslapis bei pati programa. Žemiau aprašytų tiekimų tikslais, terminas "Klientas" taip pat liečia nekomercinius klientus, kaip apibūdinta žemiau, jei aiškiai nenurodyta kitaip. 1A. LICENCIJA NEMOKAMAM ROBOFORM FREE Nemokamas RoboForm Free apibūdinamas kaip RoboForm už kurį Klientas nemoka korporacijai Siber Systems ar įgaliotam Siber Systems platintojui. Klientas gali naudoti nemokamą RoboForm Free bandomuoju trisdešimties (30) dienų laikotarpiu, prasidedančiu pirmojo RoboForm instaliavimo data Kliento's kompiuteryje. Klientas privalo pirkti RoboForm Pro, kai bandomasis laikotarpis baigsis, arba išinstaliuoti RoboForm. Kiekvienam Klientui leidžiamas tik vienas bandomasis laikotarpis. IŠIMTIS NEKOMERCINIAMS KLIENTAMS. Nekomerciniams klientams (bet ne kitiems Klientams) leidžiama naudotis RoboForm nemokamai po 30 dienų bandomojo periodo pabaigos, Priklausomai nuo apribojimų, kaip aprašyta žemiau. Nekomercinis Klientas apibūdinamas kaip klientas, kuris naudoja RoboForm Nekomercinėje aplinkoje, nekomerciniams tikslams. Visi Klientai, naudojantys AI RoboForm vyriausybiniams, kariniams tikslams, ar religinėje įstaigoje yra nekomerciniai Klientai žemiau aprašytų tiekimų tikslais. Klientai, kurie yra akredituotų universitetų bei aukštųjų mokyklų studentai, klasifikuojami kaip nekomerciniai klientai, net jei aukštoji mokykla ar universitetas priklauso bei valdomi vyriausybės. Klientas sutinka, kad nemokamas RoboForm Free turi tam tikrų apribojimų, Kad šie apribojimai, gali keistis laikas nuo laiko be įspėjimų ar įsipareigojimų iš Siber pusės. Šie apribojimai aprašyti čia:http://www.roboform.com/why-pro.html ir jais remiamasi šioje Sutartyje. Nekomercinio Kliento's atsakomybėje peržiūrėti juos ir jų laikytis. Nekomercinis Klientas sutinka būti susaistytas šiais apribojimais naudodamasis nemokamu RoboForm Free. 1B. LICENCIJA NEMOKAMAM ROBOFORM2GO FREE Nemokamas RoboForm2Go Free apibūdinamas kaip RoboForm2Go už kurio naudojimąsi jus nemokate korporacijai Siber Systems arba jos autorizuotam platintojui. Klientas gali naudotis nemokamu RoboForm2Go Free trisdešimties (30) dienų bandomuoju laikotarpiu, prasidedančiu pirmo RoboForm2Go instaliavimo Kliento's kompiuteryje, išimamajame diske data. Klientas privalo pirkti RoboForm2Go Pro, kai bandomasis laikotarpis pasibaigia, ar išinstaliuoti RoboForm2Go. Kiekvienam Klientui leidžiamas tik vienas bandomasis laikotarpis. Išimamas diskas apibūdinamas kaip USB raktas, ZIP diskas, disketė ar bet koks diskas, lengvai išimamas iš kompiuterio, ir laikomas išimamu ar portatyviniu Windows operacinės sistemos terminologijoje. IŠIMTIS NEKOMERCINIAMS KLIENTAMS. Nekomerciniams Klientams (bet ne kitiems klientams) leidžiama naudotis RoboForm2Go nemokamai pasibaigus 30 dienų bandomajam laikotarpiui su tam tikrais apribojimais, nurodytais žemiau. Nekomercinio kliento apibūdinimas yra toks pats kaip ir nemokamam RoboForm Free. Klientas sutinka, kad nemokamas RoboForm2Go Free turi tam tikrų apribojimų, Kad tie apribojimai keičiasi laikas nuo laiko be įspėjimo ar įsipareigojimų iš Siber pusės. Šie apribojimai aprašyti čia: http://www.roboform.com/why-pro.html ir jais remiamasi šioje Sutartyje. Nekomercinio Kliento's atsakomybėje peržiūrėti juos ir jų laikytis. Nekomercinis Klientas sutinka būti susaistytas šiais apribojimais naudodamasis nemokamu RoboForm2Go Free. 2A. LICENCIJA ROBOFORM PRO (MOKAMAI VERSIJAI) RoboForm Pro apibūdinamas kaip RoboForm už naudojimąsi kuriuo Klientas sumoka korporacijai Siber Systems arba jos autorizuotam platintojui. Klientui, kuris nusiperka licenciją RoboForm Pro suteikiama neišskirtinė licencija naudotis RoboForm Pro tik viename kompiuteryje. Jei klientas turi kelis kompiuterius, Klientas turi pirkti papildomas RoboForm Pro licencijas, kiekvienam kompiuteriui, kuriame jis instaliuos RoboForm Pro. Klientas neturi naudoti Pro komerciniams tikslams bendra nuosavybe. Klientas neturi nuomoti RoboForm Pro licencijos tretiems asmenims. AKTYVAVIMAS TINKLE: Šiuo Klientas sutinka RoboForm Pro aktyvavimui tinkle procesui, kurio metu RoboForm patikrina Kliento's licencijos teisėtumą, susisiekiant su Siber serveriu internetu. Klientas taip pat sutinka, kad tinklo aktyvavimas gali būti naudojamas šios sutarties, leidžiančios naudoti RoboForm Pro licenciją tik viename kompiuteryje tiekimo įgalinimui. 2B. LICENCIJA ROBOFORM2GO PRO (MOKAMAI VERSIJAI) RoboForm2Go Pro apibūdinamas kaip RoboForm2Go už naudojimąsi kuriuo Klientas sumoka korporacijai Siber Systems arba jos autorizuotam platintojui. Klientui, kuris nusiperka licenciją RoboForm2Go Pro suteikiama neišskirtinė teisė naudoti RoboForm2Go Pro Tik viename portatyviniame diske. Jei Klientas turi keletą portatyvinių diskų, Klientas turi pirkti papildomas RoboForm2Go Pro licencijas kiekvienam portatyviniam diskui, į kurį Klientas instaliuoja RoboForm2Go Pro. Klientas neturi naudoti Pro komerciniams tikslams bendra nuosavybe. Klientas neturi nuomoti RoboForm Pro licencijos tretiems asmenims. AKTYVAVIMAS TINKLE: Šiuo Klientas sutinka RoboForm2Go Pro aktyvavimui tinkle procesui, kurio metu RoboForm2Go Pro patikrina Kliento's licencijos teisėtumą, susisiekiant su Siber serveriu internetu. Klientas taip pat sutinka, kad tinklo aktyvavimas gali būti naudojamas šios sutarties, leidžiančios naudoti RoboForm2Go Pro vieną licenciją tik viename portatyviniame diske tiekimo įgalinimui. 3. BENDROS ROBOFORM/ROBOFORM2GO PRO TIEKIMO SĄLYGOS ROBOFORM PRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMA: Asmeniniai, klientų, perkančių RoboForm Pro ar RoboForm2Go Pro duomenys laikomi RoboForm Pro naudotojų valdymo sistemoje (PUMS). Tiktai duomenys, kuriuos naudotojai ar jų įgalioti asmenys įveda į RoboForm Pro pirkimo internetinį puslapį laikomi duomenų bazėje. Klientas šiuo leidžia korporacijai Siber laikyti šiuos duomenis Siber serveryje. Šie duomenis bus naudojami pirkimo atsekimui, of RoboForm/RoboForm2Go Pro licencijų atnaujinimu, apmokėjimųgrąžinimams bei išlaidų atsekimui ir kitoms kliento aptarnavimo reikmėms. Klientas leidžia korporacijai Siber siusti nedažnus produkto patobulinimo pranešimus bei komercinius pasiūlymus į elektroninio pašto ar pašto adresus, kurie laikomi PUMS. IŠLAIDŲ GRĄŽINIMAI: korporacija Siber grąžins pilną sumą, sumokėtą už RoboForm/RoboForm2Go Pro licenciją, jei: - Grąžinimo pareikalavimas bus gautas Siber 30 dienų bėgyje nuo RoboForm/RoboForm2Go Pro pirkimo Klientu datosby, ir - Klientas pateiks pirkimo įrodymą, Kuriuo turi būti originalus elektroninio pašto pakvitavimas RoboForm/RoboForm2Go Pro, ir - Siber galės surasti Klientą Pro Users sistemos Duomenų bazėje (PUMS), naudodamas duomenys, suteiktus Kliento. 4. BENDROSIOS ROBOFORM BEI ROBOFORM2GO TIEKIMO SĄLYGOS Visi šiame skyriuje nurodyti tiekimai galioja nemokamam RoboForm Free/Pro bei nemokamam RoboForm2Go Free/Pro, net jei yra minimas tikRoboForm. AUTORINĖS TEISĖS/PROGRAMOS NUOSAVYBĖ: RoboForm yra nuosavas korporacijos Siber Systems jos patentus turinčių kompanijų produktas ir yra apsaugotas autorinių teisių, komercine paslaptimi ir kitu intelektualinės nuosavybės įstatymu. Klientas įgyja teisę tik naudotis RoboForm ir neįgyja jokių teisių, išreikštų ar numanomų, RoboForm ar visuomenės informavimo priemonių, mininčių RoboForm nei jokių kitų, išskirus minimu šioje licencijoje. Siber Systems korporacija, ar turinčios jos licencija kompanijos, turi visą laiką išlaikyti visas teises, pavadinimą, bei interesus, įskaitant intelektualinės nuosavybės teises RoboForm bei visuomenės informavimo priemonėse. Klientas neturi šalinti jokios produkto identifikacijos, autorinių teisių įspėjimų ar kitų nuosavybės apribojimų iš RoboForm. Klientas neturi sukelti ar leisti atvirkštinės inžinerijos, išmontavimo ar RoboForm medžiagos praradimo. NARŠYKLĖS MODIFIKACIJOS: RoboForm bei RoboForm2Go gali instaliuoti įrankių juostos ar naršyklės pagalbos objektą. Jie naudojami pildyti bei saugoti formas naršyklėse ir leisti naršyklėms atlikti automatinius pasijungimus. ASMENINIAI DUOMENYS ROBOFORM: Visi duomenys, kuriuos Klientas įveda į RoboForm identifikacijos, leidimo kortas bei pastabas yra laikomos tik vietiškai, Kliento's kompiuteryje bylose su RFT, RFP bei RFN išplėtimais. Klientas supranta, kad ištrynimas ar sugadinimas RFT, RFP bei RFN Bylų sukels neatstatomą, asmeninės informacijos, laikomos šiose bylose riziką, ir \Klientas sutinka su tuo. ASMENINĖS INFORMACIJOS NEPERDAVIMAS: RoboForm NEPERDUODA jokių duomenų, esančių identifikacijose, leidimo kortose bei pastabose internetu. Tačiau, jei Klientas ar programa, veikianti Kliento's Kompiuteryje, priverčia RoboForm užpildyti internetinę formą su tokiais asmeniniais duomenimis, tada reikės sutikimo formoje siunčiant tuos duomenys, bet bus manoma, kad tai padaryta ne RoboForm. RoboForm NESIUNČIA informacijos apie elektroninius puslapius, kuriose jus lankotės ar jokios informacijos apie serverių naršymą. DUOMENŲ PERDAVIMAS AUTOMATINIAME PATOBULINIME: RoboForm patikrina Siber Systems serverį www.siber.com jo naujų versijų bei apsaugos fragmentams maždaug katą per dieną. Jei jis suranda naujesnę, negu jus turite versiją, RoboForm pasiūlys jums ją patobulinti. Naujų versijų tikrinimas pasireiškia techniniais duomenimis, tokiais kaip operacinės sistemos bei naršyklės versija ir registravimo duomenimis, kurie perduodami į Siber serverį ir laikomi jame. Klientas įsipareigoja leisti tuos perdavimus. Registracijos duomenys apibūdinami kaip Kliento vardas, el. pašto adresas ir asmuo/kompanija, kuri nurodo Klientą (įgaliotą asmenį), kurį klientas įveda į registracijos dialogą, kuris pasirodo, kai Klientas įjungia RoboForm pirmą kartą. Registracijos duomenys gali skirtis nuo tų pačių duomenų, laikomų Kliento's identifikacijoje. Klientas gali redaguoti registracijos duomenis, atidarydamas "Parinktys", paspausdamas lentelę "Versija" ir paspausdamas "Registracijos informacija" mygtuką. Registracijos informacija nereikalaujama būti visiškai tiksli ar pilna, jos net gali nebūti visai (tuščios reikšmės). Klientas leidžia Siber siusti nedažnus produkto patobulinimo laiškus ar komercinius pasiūlymus el. pašto adresais iš registracijos duomenų. IŠINSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS: Klientas gali išinstaliuoti RoboForm bei RoboForm2Go bet kada nuėjus į kontrolės panelę, paspaudus pridėti/išimti programinę įrangą, pasirenkant AI RoboForm ir paspaudžiant mygtuką išimti. RoboForm2Go gali būti išinstaliuotas bet kada, ištrinant visas RoboForm bei My RoboForm bylas iš portatyvinio disko duomenų katalogo. JOKIŲ GARANTIJŲ: ROBOFORM TIEKIAMAS „KAIP YRA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ, TIEK IŠREIKŠTŲ TIEK NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPRIBOJANT PERKAMUMO BEI TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS NUMANOMAS GARANTIJAS. SIBER NEGARANTUOJA, KAD ROBOFORM FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR FUKCIONUOS JŪSŲ SUKURTOJE APLINKOJE AR ROBOFORM FUNKCIONAVVIMAS NEBUS BE KLAIDŲ BEI TRUKDŽIŲ AR ROBOFORM KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS. JUS PRISIIMATE VISĄ ROBOFORM KOKYBĖS BEI FUNKCIONAVIMO RIZIKĄ. SIBER TAIP PAT NEGARANTUOJA, KAD PRIVATI INFORMACIJA, PRIKLAUSANTI JUMS IR KURIĄ JUS LAIKOTE ROBOFORM, NEBUS PAVOGTA AR KITAIP PANAUDOTA TREČIŲ ASMENŲ. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI: NEI KORPORACIJA SIBER SYSTEMS NEI JOS LICENCIJAS TURINČIOS KOMPANIJOS NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŽALĄ PADARYTA ROBOFORM, ĮSKAITANT, BET NERIBOJANT NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS, YPATINGOS AR PASEKMĖS ŽALOS, AR NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ PRARADUS PAJAMAS, SANTAUPAS, ĮPLAUKAS, DUOMENIS, PATIRTUS KLIENTO AR TREČIŲJŲ ASMENŲ, NET JEI SIBER ĮSPĖJO APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. NUTRAUKIMAS: Ši licencija galioja iki nutraukimo arba 30 dienų bandomojo laikotarpio pasibaigimo. Galite nutraukti šią sutartį bet kada, išinstaliuojant RoboForm ir ištrinant visas jo bylas. Ši licencija bus nutraukta nedelsiant, be įspėjimo iš Siber jei jus nesutinkate su jos sąlygomis. Nutraukiant ar pasibaigus šios licencijos galiojimo laikui, privalote išinstaliuoti RoboForm bei ištrinti visas jo bylas. PREKINIAI ŽENKLAI: RoboForm (R), RoboForm Free, RoboForm Pro, RoboForm2Go, RoboForm2Go Free, RoboForm2Go Pro, Leidimo korta, pastaba bei Siber Systems yra prekiniai ženklai ir/ar vardai, priklausantys korporacijai Siber Systems Inc. BET KOKS ŠIŲ PREKINIŲ ŽENKLŲ IR/AR VARDŲ AR KITOS INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS, PRIKLAUSANČIOS SYBER AR KOMPANIJOS, TURINČIOMS JOS LICENCIJAS, NELEISTINAS PANAUDOJIMAS DRAUDŽIAMAS. VYRIAUSYBINIAI KLIENTAI: Jei įsigyjate RoboForm kurio nors JAV vyriausybės padalinio ar agentūros vardu, galioja šios tiekimo sąlygos. Vyriausybė sutinka, kad: (i) jei RoboForm suteikiamas Gynybos departamentui (DoD), RoboForm klasifikuojamas kaip „Komercinė kompiuterių programinė įranga“ ir vyriausybė įgyja tik „ribotas teises“ RoboForm Bei jų dokumentacijai, kaip apibūdinta straipsnyje 252.227-7013(c)(1) DFARS; bei (ii) jei RoboForm suteikiamas ne Gynybos departamentui (DoD) o bet kuriam kitam JAV vyriausybės padaliniui ar agentūrai, tada vyraiausybės's Teisės RoboForm bei jo dokumentacijai nustatomi straipsniu 52.227-19(c)(2) FAR arba NASA atveju, straipsniu 18-52.227-86(d) NASA priedu prie FAR. EKSPORTO TEISĖS GARANTAVIMAS: Klientas turi visiškai sutikti su visais JAV bei kitų šalių įstatymais bei reguliavimais (Eksporto Įstatymais), kad užtikrinti, kad nei RoboForm, nei jokie kiti tiesioginiai šio produktai bus eksportuojami, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiant Eksporto Įstatymus, Ar bus naudojami tikslams, kuriuos draudžia Eksporto Įstatymai, įskaitant neleistinų, branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų plėtimąsi. Jei jus oficialiai įsigijote RoboForm už JAV ribų, jus turite sutikti, kad ne pereksportuosite nei RoboForm nei jo techninius duomenis, kuriuos gavote, nei tiesioginius jo produktus, išskyrus, kai tai leidžia JAV įstatymai bei reguliavimai, bei tos šalies, kur įsigijote RoboForm jurisdikcija. JURISDIKCIJA BEI GINČAI: Ši sutartis vadovaujasi Virginijos valstijos įstatymais. Visi ginčai remiantys ją turi būti sprendžiami Virginijos valstijos federaliniuose teismuose. Šalys sutinka su šių teismų jurisdikcija, Sutinka dalyvauti procese paštu bei atsisakyti kito juridinio ginimo ar nagrinėjimo vietos, jei įmanoma. Jei dėl šios sutarties ar RoboForm naudojimo bei funkcionavimo kils ginčai, Siber turi apmokėti visas patirtas išlaidas susidariusias dėl tarpininkavimo, arbitražo, ieškinio bei apeliacinio skundo ir advokatą. NEBŪTINYBĖ: Jei dėl kokios nors priežasties kompetentingos jurisdikcijos teismas nustatys, kad šios licencijos suteikimo arba jos dalis negalioja, šios licencijos teikimas bus išplėstas iki maksimaliai leidžiamo, kad paveikti šalių interesus ir šios licencijos likusi dalis turės juridinę galią bei efektą. SUTARTIES PABAIGA: Ši licencija pateisina visą sutartį tarp šalių ir suteikia teisę naudoti RoboForm ir su juo susijusią dokumentaciją, bei anuliuoja visus ankstesnius ar prieš tai buvusius žodinius ar raštiškus susitarimus, ryšium su šiuo klausimu. Jokie šios licencijos pataisymai bei pakeitimai nesiejami su ja, nebent raštiški ir pasirašyti deramo Siber Systems atstovo. 5. PRIVATUMAS ROBOFORM INTERNETINIS PUSLAPIS: RoboForm internetinis puslapis gali naudoti svetainės sausainiukus naudotojams atsekti. RoboForm dukterinės bendrovės bei reklamuotojai irgi gali naudoti sausainiukus. ROBOFORM PRO PIRKIMAI: žr.3 skyrių apie privatumo suteikimą. ASMENINIAI DUOMENYS ROBOFORM: žr. 4 skyrių apie privatumo suteikimą. KLIENTAS ŠIUO PRIPAŽĮSTA, KAD PERSKAITĖ ŠIĄ SUTARTĮ, SUPRANTA BEI SUTINKA BŪTI SUSIETAS JOS NUOSTATOMIS BEI SĄLYGOMIS.
Affiliates all languages