RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management RoboForm Licens Aftalen
HOME DOWNLOAD KØB RF PRO KONTAKT
 RoboForm
 Overordnet
 Download
 Funktioner
 Vejledninger
 Anmeldelser
 Manual
 FAQ
 Søgekort
 Billeder
 Support
   Pro vs Gratis
   Licenspolitik
 RoboForm2Go
 Overordnet
 USB nøgle
 U3
 Platforme
 Browsere
 Windows Mobile
 Pocket PC
 Palm
 RoboForm For
 Privat brug
 Forretning
 Venner
 Videresalg
 Partnere
 Siber Systems
 Om Os
 Pressemedelelser
 Sprog
 GoodSync
  Følg os på Twitter
  CODEPAGE UTF-8 ROBOFORM SLUTBRUGER SOFTWARELICENSAFTALE MEDDELELSE TIL BRUGEREN: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM FØR DU INSTALLERER PAKKEN. VED AT INSTALLERE ROBOFORM FREE ELLER ROBOFORM PRO ACCEPTERER DE ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER I SÆRDELESHED BEGRÆNSNINGER,OG ACCEPTERER AT DU LOVFORMLIGT ER BUNDET AF DISSE. SÅFREMT LICENSTAGEREN IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DE IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREPRODUKTET. ROBOFORM FREE OG ROBOFORM PRO LICENSBETINGELSER Siber Systems Inc ("Siber") giver dig ("Kunde") en licens til at bruge RoboForm gratis og/eller RoboForm Pro og deres dokumentation ("RoboForm") der er underkastet de særskilte, anvendelige betingelser nedenfor. RoboForm kan også kaldes for "AI RoboForm" i RoboForm dokumentationen, på internet stedet og i programmet selv. I beskrivelsen nedenfor dækker udtrykket "kunde" også over "ikke-profiterende kunde" med mindre andet udtrykkeligt er nævnt. I. LICENS FOR GRATIS VERSION AF ROBOFORM (ROBOFORM FREE) kunden må anvende RoboForm gratis i en prøveperiode på tredive (30) dage, startende fra den første dag RoboForm installeres på kundens Computer. Kunden skal købe RoboForm Pro når prøveperioden er til ende, eller afinstallere RoboForm. Hver kunde har kun ret til een prøveperiode. UNDTAGELSER FOR IKKE PROFITERENDE KUNDER. "Ikke profiterende kunder" (men ikke andre kunder) har tilladelse til at bruge RoboForm gratis efter de 30 dages prøveperiode er udløbet, underlagt begrænsningerne som beskrevet nedenfor. "Ikke-profiterende kunder" er defineret som kunder der anvender RoboForm i et ikke kommercielt miljø og for ikke-kommercielle aktiviteter. Alle brugere som bruger AI RoboForm i en virksomhed, regering, militæret, eller religiøs institution er ikke "ikke-profiterende bruger" i henhold til denne aftale. Brugere som er studerende på et akkrediteret universitet samt videregående uddannelser, betegnes som værende "ikke profiterende kunder", også selv om skolen eller universitetet er ejet og drevet af en myndighed. Kunden accepterer at den gratis version af RoboForm indeholder begrænsninger, og at disse begrænsninger kan ændres over tid, uden forudgående varsel eller ansvar fra Siber. Disse begrænsninger er beskrevet hos http://www.roboform.com/why-pro.html og er inkluderet i referencen i denne aftale. Det er den "ikke-profiterende kundes" ansvar at gennemse disse begrænsninger og forholde sig til disse. Den "ikke-profiterende kunde" accepterer at være juridisk bundet af disse begrænsninger når RoboForm Free anvendes. II. LICENS FOR ROBOFORM PRO VERSIONEN Kunder som køber en licens til RoboForm Pro er tildelt en ikke exklusiv licens til at anvende RoboForm Pro på en enkelt computer. Hvis en kunde har flere computere, skal kunden købe en ekstra RoboForm Pro licens for hver computer som brugeren installerer RoboForm på. Kunden må ikke bruge RoboForm Pro for commerciel drift Kunden må ikke leje RoboForm Pro licenser til anden side. ONLINE AKTIVERING: Kunden indvilger herigennem til Online Aktivering udarbejdet for RoboForm og hvormed RoboForm kan kontrollere gyldigheden af brugerens RoboForm Pro licens ved at kontakte Sibers server via internettet. Brugeren accepterer også at Online Aktiveringen kan blive brugt i forbindelse med overholdelse af denne aftale som kun tillader en RoboForm Pro licens på en computer. ROBOFORM PRO BRUGER MANAGEMENT SYSTEM: Personlige oplysninger, oplyst i forbindelse med køb af RoboForm Pro bliver opbevaret i RoboForm Pro Users Management System (PUMS). Kun de oplysninger som kunder eller deres agenter indtaster på RoboForm Pro Indkøbs Websiden bliver lagret i databasen. Kunden giver hermed Siber tilladelse til at opbevare disse informationer på Sibers server. Disse informationer skal bruges i forbindelse med købstracking, genaktivering af RoboForm Pro licenser, refundering, tilbagebetaling, samt andrekunderelaterede formål. Kunden giver Siber tilladelse til at sende sjældne produkter, opdaterede nyhedsbreve og salgsfremmende tilbud via email og postadresse der er opbevaret i PUMS. REFUNDERING: Siber vil godtgøre det fulde beløb der er betalt for RoboForm Pro licenser hvis: - godtgørelsen er modtaget af Siber inden for 30 dage, fra den dato kunden har købt RoboForm Pro, og - kunden kan bevise købet, hvilket er en original email kvittering for RoboForm Pro, og - Siber er i stand til at finde kunden i Pro brugerdatabasen (PUMS) ud fra de informationer som kunden har oplyst. III. GENERELLE BESTEMMELSER FOR ROBOFORM FREE OG PRO Kunden må ikke fjerne nogen produktidentifikationer, copyright mærker, eller andre bemærkninger eller navnebeskyttet restriktioner fra RoboForm. Kunden må ikke foretage eller give tilladelse til manipulation, deasassembling eller decompilation af RoboForm. COPYRIGHT/EJERSKAB AF PROGRAMMET: RoboForm er et navnebeskyttet produkt under Siber Systems og dennes licensudsteder som er beskyttet af copyrigt, skjult samhandel og andre interlektuelle love om ejerskab. Kunden erhverver kun retten til at bruge RoboForm og erhverver ingen rettigheder i forbindelse med, gengivelse eller lignende, i Roboform eller medier indeholdende RoboForm andre end dem specificeret i denne licensaftale. Siber Systems, eller dennes licensudsteder, vil til en hver tid beholde alle rettigheder, titler, interesser, inklusiv ejerskabsrettigheder, i RoboForm og medier. PERSONLIGE INFORMATIONER I ROBOFORM: Alle de informationer som kunden indtaster i RoboForm Identiteter, Adgangskort og Sikre Noter bliver opbevaret lokalt på brugerens computer i filer med RFT,RFP og RFN filformater. Kunden er indforstået med at sletning af eller beskadigelse på RFT, RFP og RFN filerne vil resultere i uerstattelige tab af personlige informationer indeholdt i disse filer og kunden accepterer risici for sådanne tab. INGEN OVERFØRELSE AF PERSONLIGE INFORMATIONER: Roboform overfører IKKE nogen informationer, som er indeholdt i Identiteter, Adgangskort og Sikre Noter over internettet. Dog, hvis kunden eller et program kørende på kundens computer beder RoboForm om at udfylde en online formular med personlige informationer, vil afsendelsen af denne formular resultere i at denne information bliver sendt via internettet, men kan ikke anses for af være udvirket af RoboForm. RoboForm sender IKKE informationer om steder som De har besøgt eller nogen informationer om Deres måde at surfe på internettet til nogen servere. OVERFØRELSE AF DATA I AUTOOPDATERING: RoboForm tjekker Siber Systems server www.siber.com for nye versioner, og sikkerhedspatches ca. en gang om dagen. Hvis RoboForm finder en version der er nyere end den De allerede har installeret, vil RoboForm tilbyde Dem at opgradere. Tjekningen for nyere versioner medfører at tekniske data som Operativsystem og browser version samt Registreringsdata vil blive sendt til Sibers server og gemt på denne servere. Brugeren tillader hermed at disse overførelser foretages. Registreringsdata er defineret som Kundens navn, e-mail adresse og pågældende/firma henviste bruger (henviser) som kunden indtaster i Registreringsformularen som fremkommer når kunden kører RoboForm for første gang. De registreret informationer kan være forskellig fra de informationer der er gemt i Identiteter. Kunden kan tilgå Registreringsinformationerne ved at åbne "indstillinger". Andet og klikke på "Registrerings info" knappen. Det er ikke nødvendigt at registreringsinformationerne er rigtige eller fyldestgørende og behøver slet ikke at være tilstede (tomme værdier). Kunden giver Siber tilladelse til at sende produkter, nyhedsbreve og forretningsmæssige tilbud til email adresser ud fra Regristreringsinformationerne. INGEN GARANTIER AF NOGEN ART: ROBOFORM LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN I FORM AF UDTRYK ELLER FORUDSÆTNINGER , INDBEFATTET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN FORUDSATTE GARANTI, I SALGSBARHED OG KONDITIONER I EN BESTEMT HENSIGT. SIBER KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR DEN FUNKTIONALITET INDEHOLDT I ROBOFORM IMØDEKOMMER DERES BEHOV ELLER FUNGERER I DE OMGIVELSER SOM DE SELV HAR SKABT ELLER AT FUNKTIONALITETEN I ROBOFORM VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI ELLER AT ROBOFORM FEJL VIL VÆRE RETTET. DET FULDE ANSVAR HVAD ANGÅR KVALITETEN OG UDFØRELSEN AF ROBOFORM LIGGER HOS DEM. SIBER BÆRER ENVIDERE IKKE ANSVARET FOR DE PERSONLIGE INFORMATIONER DER TILHØRER DIG, OG SOM DU GEMMER I ROBOFORM BLIVER STJÅLET ELLER PÅ ANDEN VIS KOMMER TREDJE PART I HÆNDE. BEGRÆNSNINGER I ANSVARET: HVERKEN SIBER SYSTEM ELLER DENNES LICENSUDSTEDER KAN GØRES ANSVARLIG FOR SKADER FREMKALDT AF ROBOFORM INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, ELLER DERAF BETINGET SKADER, ELLER SKADER I FORBINDELSE MED RESULTATER, TAB AF OPSPARING, INDTÆGTER, DATA PÅDRAGET AF BRUGER ELLER TREDJEPART, SELV OM SIBER ER BLEVET ADVICERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN EN ERSTATNING. UDLØB: Indeværende licens er gyldig indtil afslutningen eller udløbet af den 30 dages gratis prøveperiode er opnået. DE kan ophæve denne aftale til enhver tid ved at afinstallere RoboForm og slette alle programmets filer. Denne licens vil ophøre uden anden form for opsigelse fra Siber hvis du ikke opfylder de krav specificeret i denne licens. Ved ophør eller udløb af denne licens skal du afinstallere RoboForm og slette alle programmets filer. VARERMÆRKE: RoboForm (R), RoboForm Free, RoboForm Pro AI RoboForm og Siber Systems er varemærker og/eller handelsnavne ejet af Siber Systems Inc. ENHVER UAUTORISERET BRUG AF DISSE VAREMÆRKER OG/ELLER HANDELSNAVNE OG ANDRE INTERLEKTUELLE EJENDOMME EJET AF SIBER OR DENNES LICENSUDBYDER ER FORBUDT. REGERINGSKUNDER: Hvis De anvender RoboForm på vegne af en afdeling eller kontor i United States Government, gælder følgende bestemmelser. Regeringen indvilger i: (i) hvis RoboForm er anvendt i Department of Defense (DoD), RoboForm er klassificeret som "Kommerciel Computer Software" og Regeringen stiller kun "begrænsede beføjelser" i RoboForm og Deres dokumentation der i den forbindelse er defineret i klausul 252.227-7013(c)(1) i DFARS; og (ii) hvis RoboForm er anvendt i afdelinger eller kontorer anden end DoD under United States Government, vil Regerings rettigheder til RoboForm og dettes dokumentation være som defineret i klausul 52.227-19(c)(2) for FAR eller, i NASA´s tilfælde i klausul 18-52.227-86(d) i NASA´s tilføjelse til FAR. EXPORT FORSIKRINGSLOV: Kunder skal opfylde de fulde love og regulativer for United States og andre landes (Eksport lovgivninger) for at sikre at hverken RoboForm, eller andre produkter i den forbindelse bliver exporteret, direkte eller indirekte, i strid med eksportlovgivningen, eller som overtræder forbud i eksportlovgivningen, inklusiv, uden begrænsninger, atom, kemiske, eller biologiske våbenudbredelse. Hvis RoboForm er erhvervet lovligt af Dem uden for United States, accepterer De at De ikke vil re-eksportere RoboForm eller andre tekniske data modtaget, eller det direkte produkt heraf, undtagen som tilladt af lovgivning og regulativer i United States og lovgivningen og regulativerne for den retskreds hvor du har modtaget RoboForm. RETSKREDS OG UOVERENSSTEMMELSER: Denne aftale skal følges i henhold til lovene i Virginia. Alle uoverenstemmelser herunder, skal løses i den anvendelige stat eller føderale ret i Virginia. Parterne anerkender bestemmelse for retskredsen og disses domstole, og vedgår at acceptere forkyndelse via post, og give afkald på enhver juridisk eller juridisk forsvar der ellers er gældende. I en hver retsag rejst uden for denne aftale eller relaterede til brugen eller funktionaliteten i RoboForm, skal Siber informeres om alle omkostninger og advokaters gebyr pådraget i mægling, afgørelse, retsag og ved appel. RETSPROCEDURE: Hvis en anerkendt domstol i retskredsen af en eller anden grund finder bestemmelserne i denne licens eller dele heraf, uhånterbar, skal bestemmelserne i denne licens prøves til det yderste tilladelige, for at tilgodese parterne, og fortsætte denne licens i sin fulde helhed og indvirkning. DEN FULDE AFTALE: Denne licens fastslår hele aftalen mellem parterne med respekt for brugen af RoboForm og den medfølgende dokumentation, og erstatter alle tidligere eller midlertidige forudsætninger og aftaler, skrevet eller mundtligt, i forbindelse med dette. Ingen rettelser til eller ændringer i denne Licens vil være bindende med mindre det er skrevet og underskrevet af en behørig autoriseret repræsentant fra Siber Systems. IV. Privatliv ROBOFORM INTERNET STED: RoboForms websted bruger ikke cookies til at følge brugere. Men, RoboForm affiliates og annoncører kan gøre brug af Cookies som tillader Siber at følge hvem der henviser en kunde til vores websted. ROBOFORM PRO KØB: Se sektion II omhandlende private bestemmelser PERSONLIGE INFORMATIONER I ROBOFORM: Se sektion III for private bestemmelser. Kunden VEDKENDER HERMED AT KUNDEN HAR LÆST DENNE AFTALE, FORSTÅET DENNE OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENNES BETINGELSER OG BESTEMMELSER.
Affiliates all languages