RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Uživatelský návod RoboForm: Ukládá hesla, Spravuje hesla, Pamatuje hesla, Ochrání hesla | Czech
HOME STAŻENÍ KOUPIT RF PRO KONTAKTY
 RoboForm
 Home
 Stažení
 Vlastnosti
 Zkušební postupy
 Citace z recenzí
 Návod
 FAQ
 Obrazovky
 Licenční
 RoboForm2Go
 Home
 Platforms
 Prohlížeče
 RoboForm pro
 Zákazníci
 Loterií
 Přátelé: Dejte jim vědět
 Siber Systems
 O nás
 Jazyky
 GoodSync
 

Verze RoboForm Návod odpovídá verzím 6.0 a novějším. Prosím přejděte na novou verzi, jestliže vaše verze je starší.

Soubory RoboForm

RoboForm pracuje s těmito typy souborů:

Karty. RoboForm ukládá online hesla do souborů, které nazýváme Karty. Jakmile je heslo uloženo, RoboForm jej bude nabízet k vyplnění při další návštěvě přihlašovacího formuláře.

Záložka. Podobné jako záložka v Netscape nebo Internet Exploreru. Může mít dloutý textový popis, použitý pro poznámky k webu. Bookmarks jsou zobrazovány spolu s Kartami, protože jsou vlastně variantou Karty.

Totožnost. RoboForm může také vyplnit dlouhé formuláře (jako jsou registrační nebo objednávkové formuláře) z vašich osobních dat, které nazýváme Totožnost. Vaši Totožnost vyplníte vašimi osobními daty pouze jedenkrát a RoboForm poté bude moct vkládat tato osobní data do formulářů za vás.

Kontakt. RoboForm může být použit také jako adresář. Každý záznam v adresáři nazýváme Kontakt. Kontakt je Totožnost s méně vyplněnými poli, která nejsou použita pro vyplňování formuláře, namísto toho ale používá ostatní osobní data uživatele. Kontakty se zobrazují spolu s Totožnostmi, Kontakt je taková malá Totožnost.

Bezpečná poznámka. Můžete ukládat často používané tajné i běžné texty, tyto nazýváme Bezpečnými poznámkami. Bezpečná poznámka poskytuje bezpečné úložiště pro důležitá hesla, která nejsou automaticky ukládána do Karet a pro jiná citlivá nebo jinak důležitá data, jako jsou PINY k platebním kartám nebo číselné kombinace zámků.

Složka. Všechny soubory uvedené výše mohou být tříděny s využitím Složek - adresářů -- podobně jako soubory ve Windows. Můžete si vytvořit vlastní stromovou strukturu složek a do nich ukládat vaše Karty, Záložky, Totožnosti, Kontakty a Bezpečné poznámky.

Ovládání RoboForm

RoboForm přidává do vašeho prohlížeče Lištu a další ovládací prvky.

Horní lišta RoboForm
Horní lišta RoboForm

1. Horní lišta. Zobrazuje je nad www stránkou. Pro její zobrazení nebo skrytí, klikněte na tlačítko RoboForm ve standardní liště IE. Možná budete muset kliknout i vícekrát, než se Lišta objeví. Nebo vyberte v menu IE Zobrazit -> Panely nástrojů -> RoboForm. Lišta ovládá pouze okno prohlížeče, ve kterém je zobrazena.
Lišta RoboForm se nezobrazuje. Proč?
Lišta RoboForm v Zobrazit.Panely nástrojů je smíchána s ostatními lištami nebo je lišta RoboForm reprezentována položkou s prázdným jménem. Co mám dělat?
Jak můžu upravit lištu RoboForm?

Dolní lišta RoboForm
Dolní lišta RoboForm

2. Dolní lišta. Zobrazuje se pod www stránkou, následuje stránku při změně její pozice i velikosti. Používá se v prohlížečích, kde není možné použít Horní lištu. Má stejnou funkčnost jako Horní lišta a vypadá zcela stejně. Pro její zobrazení, klikněte na tlačítko RoboForm ve standardní liště IE, dokud se Dolní lišta nezobrazí. Dolní lišta ovládá pouze to okno, ke kterému je tato lišta připojena.

Ikona RoboForm v systémové liště
Ikona RoboForm v systémové liště

3. Jak zobrazit / Skrýt lišty. Klikněte na ikonu Zeleného robota ve standardní liště IE pro přepnutí 3 možností Lišty:
* Horní lišta je zobrazena, Dolní lišta není zobrazena.
* Horní lišta není zobrazena, Dolní lišta je zobrazena.
* Obě lišty, Horní i Dolní nejsou zobrazeny.
Nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte v menu RoboForm pro přepínání mezi těmito třemi možnostmi.

4. Ikona v systémové liště. Zobrazuje se v Hlavním panelu Windows (Systémové liště). Používá se pro:
* zajištění funkčnosti v prohlížečích, které nejsou založeny na IE (AOL, MSN, etc).
* pro zajištění snadného přístupu k seznamu Karet/Bezpečných poznámek/Totožnostem a k funkcím RoboFormu.
Ikona RF v systémové liště není vidět ve Windows XP. Co mám dělat?

Kontextové menu www stránky
Kontextové menu www stránky

5. Kontextové menu www stránky. Zobrazí se, jakmile kliknete na prázdném místě stránky pravým tlačítkem myši. Použijte jej, když potřebujete pracovat s funkcemi RoboForm, když není zobrazena žádná lišta RoboForm.
Jak můžu upravit/zrušit položky RoboFormu z kontextového menu?

6. Standardní tlačítka v liště IE. Zobrazují se ve vaší standardní liště IE a v menu Nástroje v IE. Tlačítko RoboForm v této liště zajišťuje zobrazování a skrývání lišty RoboForm. Mohou zde být také jiná tlačítka RoboForm.
Jak můžu upravit tlačítka RoboFormu ve standardní liště IE?

Stažení a instalace RoboForm

Požadavky. RoboForm pracuje s Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, 2003, XP. Nefunguje na systémech Mac a Linux. Je vyžadována verze Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 nebo novější. RoboForm pracuje i s prohlížeči založenými na jádře Gecko. Všechny Opravné balíčky (Service pack) a bezpečností záplaty by měli být instalovány.

Stáhněte si RoboForm Zahájení stahování. Kliněte na odkaz Stáhnout RoboForm a zobrazí se okno, které se bude ptát "Přejete si soubor otevřít nebo uložit na váš počítač?" nebo "Co si přejete udělat s tímto souborem?". V IE6 jednoduše klikneta na Otevřít. V IE5 a IE4 zvolte "Spustit tento program ze stávajícího umístění" a klikněte OK.

Souhlas k instalaci RoboForm. Poté, co bylo stahování dokončeno, zobrazí se další okno, které se bude ptát "Přejete si nainstalovat a spustit RoboForm z www.roboform.com"? Klikněte na "Ano" a spustí se instalace.

Jazyk a licenční ujednání. Zvolte si preferevaný jazyk uživatelského rozhraní RoboForm. Přečtěte si licenční ujednání a odsouhlaste jej.

Nový nebo stávající uživatel. V tomto dialogovém okně si musíte zvolit, jestli jste používali RoboForm dříve nebo ho budete používat poprvé. Okna, která se poté zobrazí, závisí na vaší volbě. Můžete také určit adresář, kde jsou nyní vaše Karty a Totožnosti uloženy a kde má RoboForm uložit své programové soubory.

Zavřete všechna okna prohlížečů a Průzkumníka Windows. Instalátor RoboForm vás vyzve, abyste zavřeli všechna otevřená okna prohlížečů a Průzkumníka Windows. Klikněte na "Ano" a instalátor udělá zbytek za vás. Můžete také zavřít okna ručně.

Vytvoření Hlavního hesla. Hlavní heslo je jediné heslo, které RoboForm používá pro zabezpečení všech Karet, Totožností a Bezpečných poznámek. Toto je jediné heslo, které si budete muset zapamatovat, ostatní si bude za vás již pamatovat RoboForm. Heslo by mělo být dlouhé nejméně 10 znaků a nemělo by to být běžné slovo z vašeho jazyku, protože se dá prolomit útokem s použitím digitálních slovníků. Ideální je kombinace slova, čísel a ostatních znaků.

Vytvoření nové Totožnosti. RoboForm nabídne vytvoření nové Totožnosti. Prosím zvolte správně Zemi vaší Totožnosti -- ovlivňuje to kvalitu následovného vyplňování formulářů. Jestliže není jméno vaší země v seznamu, zvolte Ostatní země.

Vložení osobních dat do Totožnosti. Vložte vaše osobní data do Totožnosti a klikněte na OK. Tato data budou použity pro vyplňování formuláře. Zadajte tolik dat, kolik potřebujete. Tato data zůstanou uložena pouze ve vašem počítači a naše společnost Siber Systems k nim nemá ŽÁDNÝ přístup. Nebudeme a nemůžeme nakupovat na vaši kreditní kartu, nebudeme o ní totiž vůbec vědět.

Zkušební formulář pro vyplňování. Poté, co jste dokončili zadávání vašich osobních dat a klikli jste na OK v Editoru Totožností, RoboForm otevře okno prohlížeče, které bude obsahovat zkušební formulář. Lišta RoboForm by měla být v tomto okně viditelná.

Vyzkoušejte Auto-ukládání a Auto-vyplňování z Karet. Pak přejděte na další stranu, abyste ověřili, že správa hesel funguje správně.

Časté dotazy k Instalaci, odinstalování, automatické aktualizaci.
Více o instalaci, odinstalování, přechodu na novou verzi, automatické aktualizaci.

Karty (Přihlášení)

Používejte Karty pro uložení dat z formulářů na webech, které navštívíte, jakými jsou uživatelské ID, hesla, ankety v časopisech, loterie, atd. Můžete uložit jakákoliv data z formuláře do Karet a znovu je použít v budoucnu.

Ukládání dat z formulářů do Karet

Dialogové okno Auto-ukládání
Dialogové okno Auto-ukládání
1. Auto-ukládání dat z formulářů do Karty.
Když ručně vyplníte údaje pro přihlašovací formulář a kliknete na tlačítko Přihlásit (Odeslat), RoboForm vám nabídne tyto údaje k uložení do Karty zobrazením dialogového okna Auto-ukládání.

Zadejte v dialogovém okně název nové Karty a klikněte na OK. Jestliže už byly dříve uloženy nějaké Karty pro tento web, jejich název bude zobrazen seznamu pod oknem s názvem Karty. Můžete vybrat některý z těchto názvů a automaticky se zobrazí v názvu Karty. Jestliže se pokusíte přepsat již existující Kartu, budete upozorněni.

Jak můžu zakázat pro konkrétní web Auto-ukládání?
Jak můžu zakázat Auto-ukládání pro všechny weby?
Dialog Auto-ukládání se nezobrazí, když bych to očekával. Proč?

2. Ukládání jakýchkoliv dat z formuláře do Karty.
Dialog Auto-ukládání se zobrazuje pouze pro stránky, které obsahují formulář s polem typu Heslo (obsahuje hvězdičky místo textu). Jestliže se nezobrazí dialogového okno Auto-ukládání, pak můžete použít příkaz Uložit formuláře pro uložení formulářových dat. Klikněte na tlačítko Uložit na liště RoboForm. Dialog pro Uložení formulářů se zobrazí. Vložte jméno Karty a klikněte na OK. Můžete také provést příkaz "Uložit formuláře" kliknutím pravého tlačítka na stránce a vybrání Uložit formuláře.

3. Manuální Auto-uložení.
Dialogové okno Auto-uložení se zobrazí pouze tehdy, jestliže se data ve formuláři (uživatelské id a jméno) liší od dat, které již máte uložené v Kartě pro daný formulář. Můžete si vynutit zobrazení dialogového okna Auto-ukládání následujícím způsobem:
- Držení tlačítka ALT a současné kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko, které odesílá formulář (Odeslat/Přihlásit apod.), NEBO pomocí
- Držení tlačítka SHIFT a stisku tlačítka ENTER v políčku s heslem (nebo v jakémkoliv jiném poli, ve kterém je možné odeslat formulář stiskem klávesy ENTER).

Tlačítko Odpovídajících Karet a mini-dialog
Tlačítko Odpovídajících Karet a mini-dialog

Vyplnění formuláře z Karty

1. Vyplnění z Karty pomocí lišty RoboForm.
Když přejdete na stránku, pro jejíž formulář máte uloženou Kartu(y), tlačítko lišty RoboForm, které obvykle zobrazuje "(Karty)", zobrazí jméno uložené Karty, která odpovídá této stránce. Toto tlačítko se nazývá Odpovídající Karty. Klikněte na toto tlačítko a formulář bude z této Karty vyplněn.

Jestliže máte více než jednu Kartu, která odpovídá tomuto webu, pak najeďte myší na tuto Kartu a RoboForm zobrazí mini-dialog, ve které je uvedený seznam všech odpovídající Karet. Vyberte jednu a klikněte na tlačítko Vyplnit formulář pro vyplnění formuláře z vybrané Karty.

Jestliže si chcete prohlédnout jednu z odpovídajících Karet, přejeďte myší na tlačítko Odpovídajích Karet, vyberte Kartu a klikněte na Editovat. Vybraná Karta bude zobrazena v Editoru Karet.

2. Vyplň & Odešli.
Najeďte myší na tlačítko Odpovídajících Karet a zobrazí se mini-dialog. Jestliže kliknete na tlačítko Vyplň & Odešli, RoboForm vyplní formulář a automaticky jej odešle. Můžete nastavit funkci tlačítka Vyplň & Odešli jako výchozí akci v RoboForm -> Nastavení a zaškrtnutí některé z možností "Kliknutí na tato tlačítka vyplníte&odešlete formulář".

3. Výchozí Karta.
Jestliže existuje více než jedna Odpovídající Karta pro daný web, můžete nastavit jednu Kartu jako Výchozí kartu. Tlačítko pro nastavení Výchozí Karty se zobrazí v dialogovém okně, jakmile existuje více odpovídajících Karet pro daný web.
Pro nastavení Výchozí Karty, najeďte myší na tlačítko Odpovídajích karet, zvolte jednu Kartu a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

4. Přihlašovací formuláře s měnícími se údaji.
Některé weby vyžadují vyplnění pole, které se mění při každém přihlášení. Účelem takových polí je otestovat lidskou inteligenci pro vyloučení, že nejste program-robot (nebo že jako robot jste dostatečně inteligentní pro úspěšné vyplnění tohoto pole/zkoušky).
Aby RoboForm ignoroval tato pole v Auto-vyplňování a Auto-ukládání, vyberte tato pole v Editoru Karet a zvolte "Editovat -> Ignorovat pole". Pole bude ignorováno při Auto-ukládání a nebude vyplňováno při Auto-vyplňování. Také bude spuštěn příkaz Jdi&plň, takže máte možnost vyplnit tato pole s měnící se hodnotou.

5. Vyvolat Lištu RoboForm z kontextového menu.
Jestliže je Lišta RoboForm v okně nezobrazuje (zobrazené okno nemá lištu), klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte RoboForm, lišta se objeví.

Dialogové okno Auto-vyplňování
Dialogové okno Auto-vyplňování

6. Vyplňování z Karty pomocí Auto-vyplňování.
Auto-vyplňování bylo hlavním způsobem vyplňování formulářů ve verzi 5 a starších. Ve verzi 6 Auto-vyplňování není potřeba, protože bylo plně nahrazeno Lištou. Pro zapnutí režimu Auto-vyplňování, zvolte "RoboForm -> Nastavení -> Autovyplnění" a zaškrtněte "Nabídnout k Autovyplnění webových formulářů".

Jakmile máte Auto-vyplňování zapnuto, tak když navštívíte stránku s formulářem/heslem, které je uloženo v Kartě, RoboForm zobrazí dialogové okno Auto-vyplnění, ve kterém je seznam odpovídajících Karet. Klikněte na Zobrazit vše pro zobrazení celého seznam Karet.

Vyberte Kartu, ze které chcete vyplnit formulář, klikněte na tlačítko Vyplnit Formuláře nebo stiskněte klávesu Enter a formulář bude vyplněn z vybrané Karty. Klikněte na tlačítko "Ne" nebo stiskněte klávesu ESC, jestliže nechcete formulář vyplnit. Můžete také vyplnit formulář z Totožnosti, jestliže před tím kliknete na tlačítko Totožnosti.

Jestliže se dialogové okno Auto-vyplňování nezobrazuje, můžete ho vyvolat následovně: klikněte pravým tlačítkem na stránku a zvolte Vyplnit formuláře. RoboForm pak zobrazí seznam Karet, které odpovídají stávající stránce; vyberte jednu a klikněte na Vyplnit formuláře.

7. Vyplnit formuláře pomocí metody Uchop-a-Přesuň.
Jestliže tlačítko "Vyplnit formulář" nevyplní formuláře z Karty, můžete použít funkci uchop-a-přesuň u hodnot polí v Editoru Karet pro jejich přesunutí do webového formuláře (berze na vědomí, že ne všechny aplikace akceptují vložené hodnoty touto metodou):
- Pro přesun hodnoty pole klikněte na šedý obdelník (aktovka) u daného pole,
- a přetáhněte jej do pole webového formuláře.

8. Vyplňte formulář pomocí metody Kopírovat-a-vložit.
Můžete tak použít metodu kopírovat-a-vložit pro vložení hodnot do webového formuláře (většina aplikací umožňuje vkládat hodnoty ze schrány pomocí funkce Vložit):
- V Editoru Karet klikněte na ikonu Aktovky, hodnota se zkopíruje do schránky.
- Ve vašem formuláři nebo aplikaci umístěte kurzor myši do pole, které chcete vyplnit a stiskněte CTRL + V nebo vyvolejte funkci Vložit s použitím kontextového menu vaší aplikace.

Lišta přihlašovacího menu
Lišta přihlašovacího menu

Přihlášení jedním klikem a navigace

1. Přihlášení.
Klikněte na tlačítko Přihlášení v liště RoboForm a zvolte Kartu.
RoboForm provede celou přihlašovací sekvenci:
(i) Otevře v prohlížeči stránku s přihlašovacím formulářem,
(ii) Vyplní přihlašovací údaje z Karty do formuláře,
(iii) Klikne na tlačítko Odeslat/Přihlásit.

Dalším způsobem, jak se přihlásit z Karty je kliknout na ikonu RoboForm v systémové liště, vybrat Přihlášení a pak si vybrat Kartu, s pomocí které se chcete přihlásit. Obrázek napravo zobrazuje, jak uživatel vybírá Kartu ze seznamu Karet.

2. Přihlášení v novém okně.
Otevřete menu Přihlášení, najděte Kartu, s pomocí které se chcete přihlásit, pravým tlačítkem myši klikněte na stránku a zvolte "Přihlásit v novém okně". Přihlášení bude provedeno v novém okně.

3. Jdi&Plň, Jdi.
Klikněte na tlačítko Přihlášení v liště RoboForm, nastavte ukazatel myši na jednu ze zobrazených Karet a klikněte na ni pravým tlačítkem.
Uvidíte seznam příkazů pro vybranou Kartu:
Příkaz Jdi&Plň provede první dvě akce z přihlašovací sekvence: načte stránku a vyplní formulář.
Příkaz Jdi provede pouze první příkaz - načte stránku.

4. Vyplnění formulářů, editace.
Když kliknete pravým tlačítkem myši na seznam Karet, můžete vidět více příkazů:
Příkaz Vyplnit formulář vyplní formulář z vybrané Karty.
Příkaz Upravit zobrazí vybranou Kartu v Editoru Karet.

5. Jaké okno se použije pro přihlášení.
V "RoboForm -> Nastavení" můžete nastavit možnost "Přihlášení/Vyplnit/Přejít otevře web" na:
Ve stejném okně. Použije se okno prohlížeče, ve kterém jste klikli na tlačítko Přihlášení.
V novém okně. Použije se nová instance prohlížeče, ve kterém jste klikli na tlačítko Přihlášení.
ve výchozím prohlížeči. Použije výchozí prohlížeč (z pohledu nastavení Windows) pro přihlášení. Může to být stejné okno nebo nové okno prohlížeče, záleží na nastavení samotného prohlížeče.
v novém okně IE. Přihlásí se v novém okně Internet Exploreru.
v prohlížeči Otevře novou instanci prohlížeče, který si určíte. Tent EXE soubor je spuštěn s URL adresou jako parametrem.

Prohlížení a správa Karet

Editor Karet
Editor Karet
1. Editor Karet.
Pro zobrazení uložených dat formuláře, použijte Editor Karet. Pro jeho vyvolání z lišty RoboForm, klikněte na tlačítko Přihlášení a zvolte Upravit. Pro jeho vyvolání ze systémové ikony RoboForm, klikněte a zvolte Přihlášení -> Upravit. Pro jeho vyvolání přímo z plochy, zvolte Start -> Programy -> AI RoboForm -> Upravit Karty.

2. Procházení Karet.
Okno Editoru Karet je rozděleno na 2 panely. Levý panel zobrazuje seznam Karet a adresáře, které jste si nastavili. Pravý panel zobrazuje obsah Karet, na které jste klikli v levém panelu.

3. Přihlášení k (Vyplnění z) - Kartě/y.
Klikněte na tlačítko Přihlášení v Editoru Karet a RoboForm otevře výchozí okno prohlížeče a přihlásí vás s použitím této Karty.
Klikněte na tlačítko Vyplnění formulářů a RoboForm vyplní formulář z této Karty v posledním aktivním okně prohlížeče.

4. Přidat/Smazat poznámku u Karty.
Zvolte Upravit -> Přidat poznámku v Editoru Karet a ke Kartě se přidá víceřádkové pole "$Note$". Vložte do tohoto pole vaše komentáře vztahující se ke Kartě. Informace zadaná v poli "$Note$" nebude použita pro vyplňování formulářů.
Poznámka může být smazána vybráním Upravit -> Smazat poznámku.

Tisk seznamu Karet - Náhled
Tisk seznamu Karet - Náhled (zvětšit)

5. Mazání, přejmenování a duplikování Karet.
Klikněte na Karty v menu hlavního okna a zvolte příkaz Smazat, Přejmenovat nebo Duplikovat a RoboForm provede zvolenou operaci. Můžete také smazat Kartu kliknutím na tlačítko "Křížku" liště Editoru Karet. Další možnost je kliknout pravým tlačítkem myši na Kartu v seznamu Karet a zvolit jeden z příkazů Smazat, Přejmenovat nebo Duplikovat.

6. Tisk seznamu Karet.
V Editoru Karet zvolte Karty -> Vytisknout seznam. Objeví se dialogové okno, kde uvidíte náhled seznamu Karet pro tisk. Můžete kliknout na tlačítko Tisk pro vytištění seznamu nebo můžete kliknout na Uložit pro uložení seznamu do HTML souboru.

Další informace.
* Zabezpečení a ochrana Karet
* Záloha a Obnovení Karet a Totožností

7. Dvě URL v Kartě.
Karta má 2 URL a obě jsou většiou stejné. Srovnávaná URL je porovnávána s URL adresou stránky, když se rozhoduje o tom, jestli je třeba nabídnout dialog Auto-vyplňování. URL pro přechod na je použita pro příkazy Přihlášení, Jdi&Plň a Jdi. Jestliže máte stránku s rámci, které obsahuje více domén, toto rozdělení bude důležité pro správnou funkci.

Základní autentifikace

Základní autentifikace je starý způsob autentifikačního mechanizmu, který nyní používá jen málo webů. Je také používána pro uložení přístupu k síťovému disku ve Windows XP.

Dialogové okno základní autentifikace
Dialogové okno základní autentifikace (zvětšit)

Auto-vyplnění a Auto-uložení.
Obě funkce pracují s dialogovým oknem Základní autentifikace.

Manuální vyplnění a uložení.
Pro uložení Karty z okna Základní autentifikace, klikněte na okno Základní autentifikace, jehož obsah chcete uložit, vyberze Uložit formuláře v menu ikony RoboForm. Pro vyplnění okna Základní autentifikace z Karty, klikněte na okno, které chcete vyplnit a pak zvolte v menu ikony RoboForm Vyplnit formluláře.

Omezení.
Dialogové okno Základní autentifikace nemůže být vyplněno z Totožností, může být vyplněno pouze z Karet.

Oblíbené

Používejte Oblíbené pro ukládání webových adres (URL) stránek, které jste navštívili a chcete si k dané stránce něco poznamenat.

1. Uložení webové adresy do Oblíbených.
Klikněte na tlačítko Uložit v liště RoboForm nebo klikněte pravým tlačítkem na stránce a vyberte Uložit formuláře.

Zvolte režim ukládání "Oblíbené". RoboForm automaticky vybere režim pro ukládání, podle toho, jestli stránka obsahuje formulář nebo ne. Jestliže má stránka mnoho formulářů, nezapomeňte změnit režim na Oblíbené ručně, jestliže nepotřebujete uložit data z formulářů.

Oblíbené v Editoru Totožností
Oblíbené v Editoru Totožností

2. Prohlížení Oblíbených v Editoru Totožností.
Pro prohlížení oblíbených, použijte stejný Editor Totožností, který používáte pro Karty. Pro jeho vyvolání z lišty RoboForm, klikněte na tlačítko Přihlášení a zvolte Upravit. Pro jeho vyvolání ze systémové ikony RoboForm, klikněte a zvolte Přihlášení -> Upravit. Pro jeho vyvolání přímo z plochy, zvolte Start -> Programy -> AI RoboForm -> Upravit Karty.

Celé textové pole napravo můžete použít pro vložení vašich poznámek vztahujících se ke stránce.

3. Přejít na oblíbené.
Z lišty: Klikněte na tlačítko Přihlášení v liště RoboForm a zvolte Oblíbené. RoboForm navede váš prohlížeč na adresu uloženou ve vybrané položce.

Z ikony RoboForm v systémové liště Windows: Vyberte Přihlášení a zvolte položku z Oblíbených, na kterou chcete přejít.

Z Editoru Karet: Otevřete oblíbené v Editoru Karet a klikněte na tlačítko Přejít v liště Editoru.

4. Mazání, přejmenování a duplikování Oblíbených.
Klikněte na Kartu v Editoru Karet a zvolte příkaz Smazat, Přejmenovat nebo Duplikovat a RoboForm provede vybranou operaci. Můžete také smazat Oblíbené tak, že kliknete na symbol "Křížku" v liště Editoru Karet. Další možnost je kliknout pravým tlačítkem myši na Oblíbené v seznamu Karet a zvolit jeden z příkazů Smazat, Přejmenovat nebo Duplikovat.

5. Tisk seznamu Oblíbených.
V Editoru Karet zvolte Karta -> Vytisknout seznam. Objeví se okno, kde je zobrazen náhled seznamu Karet a Oblíbených. Můžete ho vytisknout kliknutím na tlačítko Tisk nebo uložit do HTML souboru kliknutím na tlačítko Uložit.

Bezpečné poznámky

Použijte Bezpečné poznámky pro ukládání dat, které nepocházejí z webových formulářů, tyto jsou automaticky zpracovávány pomocí Karet. Příklad dat vhodných pro ukládání do Bezpečných poznámek:
* PINy ke kreditním kartám,
* Číselné kombinace zámků,
* UNIX telnet a rlogin hesla.

Editor Bezpečných poznámek
Editor Bezpečných poznámek

1. Editor Bezpečných poznámek.
Prohlížení a editovaní Bezpečných poznámek je prováděno v Editoru Bezpečných poznámek.
Pro jeho otevření, klikněte na ikonu RoboForm v systémové liště a zvolte Bezpečné poznámky -> Upravit.
Nebo klikněte na tlačítko Bezpečné poznámky a klikněte Upravit.

2. Vytvoření nové Bezpečné poznámky.
Zvolte v Editoru Bezpečných poznámek Bezpečná poznámka -> Nová.
Nebo klikněte na ikonu RoboForm v systémové liště a zvolte Bezpečné poznámky -> Nové.

3. Mazání, přejmenování a duplikování Bezpečných poznámek.
Bezpečné poznámky můžete mazat, přejmenovat a duplikovat kliknutím na Bezpečná poznámka v editoru a vybrání odpovídajícího příkazu. Můžete tak vyvolat příkaz Smazat kliknutím na tlačítko "Křížku" v liště editoru.

4. Tisk seznamu Bezpečných poznámek.
V Editoru Bezpečných poznámek zvolte Bezpečná poznámka -> Vytisknout seznam. Objeví se dialogové okno, ve kterém uvidíte náhled seznamu Bezpečných poznámek k tisku. Jestliže kliknete na tlačítko Tisk, vytiskne se seznam, který vidíte nebo můžete kliknout na tlačítko Uložit pro uložení seznamu do souboru HTML.

Totožnosti

Editor Totožností
Editor Totožností
RoboForm může vyplňovat dlouhé formuláře, které obsahují i jiná než přihlašovací data, z osobního profilu, který nazýváme Totožnost. Vaši Totožnost vyplníte pouze jedenkrát, pak ji bude do formulářů už vyplňovat RoboForm za vás. Totožnost je úložiště pro všechna vaše osobní data, které se používají pro vyplňování formulářů.

Obvykle vám bude stačit jedna nebo dvě Totožnosti: jedna pro účast v loteriích, další pro uskutečňování nákupů na internetu.

Vytváření, editování a správa Totožností

1. Editace osobních dat určených pro vyplňování formulářů v Editoru Totožností.
* Pro jeho vyvolání z lišty RoboForm, klikněte na tlačítko Totožnosti a vyberte Upravit.
* Pro jeho vyvolání z ikony RoboForm ze systémové lišty, klikněte na ni a vyberte Totožnost -> upravit.
* Nebo můžete vybrat Start -> Programy -> AI RoboForm -> Upravit Totožnosti.

Data Totožnosti jsou prezentována několika záložkami. Můžete mezi nimi přepínat kliknutím na jejich záhlaví. Například, každá instance záložky Kreditní karty reprezentuje jednu kreditní kartu, takže můžete mít v jedné Totožnosti více karet.

Jestliže kliknete na tlačítko Zavřít, pak budou vaše změny uloženy a Editor Totožností se zavře.
Jestliže kliknete na tlačítko "Diskety", provedené změny budou uloženy. Uložení provedených změn potřebujete proto, abyste tato data mohli používat pro vyplňování formulářů.
Jestliže uzavřete editor kliknutím na symbol "X", pak budete dotázáni, jestli si přejete uložit provedené změny.

Dialogové okno nového jména Totožnosti
Dialogové okno nového jména Totožnosti
2. Vytvoření nové Totožnosti.
V Editoru Totožnosti zvolte příkaz Totožnost -> Nová. RoboForm se zeptá na jméno Totožnosti a zemi, ve které se nyní nacházíte (nebo osoba, s níž je Totožnost spojena). Nebo klikněte na tlačítko Totožnost v liště RoboForm a zvolte Nová.

Je důležité zvolit správnou zemi v dialogu Nové Totožnosti, protože popisky polí totožnosti budou uvedeny v jazyce dané země a budou nastavena pravidla pro vyplňování formulářů specifická pro tuto zemi.

3. Mazání, přejmenování a duplikování Totožností.
Klikněte v menu Editoru Totožností na Totožnost a zvolte příkaz Smazat, Přejmentovat nebo Duplikovat (Kopírovat), RoboForm tento příkaz provede. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na jméno totožnosti v levem panelu editoru nebo na lištu RoboForm a zvolit jeden z těchto příkazů z menu, které se objeví.

4. Tisk seznamu Totožností.
V Editoru Totožností, zvolte Totožnosti -> Vytisknout seznam. Objeví se dialogové okno, ve kterém uvidíte náhled seznamu Totožností k tisku. Jestliže kliknete na tlačítko Tisk, vytiskne se seznam, který vidíte nebo můžete kliknout na tlačítko Uložit pro uložení seznamu do souboru HTML.

Tlačítko Mé Totožnosti a mini-dialog
Tlačítko Mé Totožnosti a mini-dialog

Vyplňování osobních dat z Totožností

1. Vyplnění formulářů z Totožností s použitím lišty RoboForm.
Každá z vašich Totožností je zobrazena na liště RoboForm jako tlačítko. Toto tlačítko nazýváme Mojí Totožností.

Když narazíte na formulář, který potřebujete vyplnit, jednoduše kliknete na tlačítko s název vaší Totožnosti a formulář bude vyplněn z Totožnosti, na kterou jste klikli.

Jestliže potřebujete vybrat některou z kreditních karet nebo jinou instanci před vyplňováním, přejeďte myší na tlačítko Mojí Totožnosti a RoboForm zobrazí mini-dialog, který vám umožní vybrat některou z kreditních karet nebo z jiné skupiny dat. Vyberte si a klikněte na tlačítko Vyplnit formulář.

Jestliže chcete na liště RoboForm zobrazit více než 2 Totožnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na lištu, zvolte Upravit lištu a změňte hodnotu "Počet tlačítek Totožností".

Dialogové okno Auto-vyplňování

2. Vyplňování formuláře z Totožnosti s pomocí dialogového okna Auto-vyplňování.
Auto-vyplňování bylo oficiální možností, jak vyplňovat formuláře ve verzi 5 a dříve. Ve verzi 6 není Auto-vyplňování nutné používat a bylo zcela nahrazeno Lištou. Pro zapnutí režinu Auto-vyplňování, vyberte "RoboForm -> Nastavení -> Autovyplnění" a zkontrolujte "Nabídnout k autovyplnění webových formulářů".

Se zapnutým Auto-vyplňováním, když váš prohlížeč skončí stahování stránky, která obsahuje dlouhý formulář bez hesel a který může RoboForm vyplnit, zobrazí RoboForm dialogové okno Auto-vyplňování. Zvolte Totožnost a klikněte na Vyplnit formuláře nebo stiskněte Enter a formulář bude vyplněn z vybrané Totožnosti. Klikněte na tlačítko Ne nebo stikněte klávesu ESC, jestliže nechcete vyplnit formulář na této stránce.

Editor Totožnosti může zůstat zobrazen, pokud často vyplňujete formuláře. Ale pamatujte si, že změny, které v Editoru Totožností uděláte, budou aktivní teprve až je uložíte.

3. Telefonní předvolba.
RoboForm zná formáty telefonních čísel a kódy zemí pro většinu zemí. Když vyplňuje formuláře, přidává telefonní předvolbu před telefonní číslo. Telefonní předvolba je nastavena v záložce Osobní v Editoru Totožností. Může být nastavena několika způsoby:
* Prázdná: bez předvolby,
* Národní: předvolba je vytáčena pro volání meziměstských hovorů v rámci země (prázdno pro ČR).
* Kód země: kód země, používá se pro volání do zahraničních zemí, ČR má +420.

4. Přesunování polí Totožnosti do online formulářů pomocí funkce Uchopit-a-přetáhnout.
Jestliže nejsou některé pole automaticky vyplněny z Totožnosti, můžete jejich hodnoty přetáhnout z Editoru Totožností do online formuláře. Existují 2 způsoby, jak to udělat:
- Uchopte symbol aktovky (malý šedý obdelník) a přetáhněte jej do pole formuláře,
- Označte hodnotu pole nebo jeho části a přetáhněte výběr do pole formuláře.

5. Zkopírovat-a-vložit pole Totožnosti do formulářů a aplikací.
Můžete také hodnoty do polí formulářů nebo aplikací zkopírovat pomocí funkce Kopírovat-a-vložit (většina aplikací to umožňuje):
- V Editoru Totožností klikněte na ikonku Aktovky, provede se zkopírování hodnoty do schránky.
- Přesuňte kurzor do online formuláře nebo aplikace a stiskněte CTRL+V nebo z kontextového menu aplikace zvolte Vložit.
- Můžete kopírovat kombinace polí nebo celé záložky. Místo pro uchopení záložky je její levý horní roh.

Další informace.
* Další možnosti: Selektivní vyplňování formuláře, Jak na vyplňování neprázdných polí
* Zabezpečení a ochrana Totožnosti
* Vícero kreditních karet a adres
* Často kladené dotazy o vyplňování formulářů z Totožností

Význam polí Totožnosti a instance záložek

Totožnost je tvořena záložkami. Každá záložka představuje objekt ve skutečném světě. Takže Totožnost dává dohromady hromadu vzájemně spojených skutečných objektů. Všechny záložky mohou mít více instancí, každá reprezentuje objekt svého druhu.
Význam většiny polí Totožnosti je obvyklý, zde je vyložen význam těch ostatní, které tak obvyklé nejsou.

* Záložka Souhrn

Záložka zobrazuje souhrnné informace z polí Totožnosti nebo Kontaktu. Nemůže být editována, editovat je možné pouze originální pole, kde jsou data původně uvedena. Záložka Souhrn má a může mít pouze jednu instanci.

* Záložka Osoba

Osoba je žijící osoba, která je identifikována svým jménem, datem narození, rodným číslem apod.. K osobě může být vázáno několik telefonních čísel. U osoby může být také zadán e-mail a čísla instantních messengerů. V jedné Totožnosti může být několik osob, které například reprezentují rodinu nebo skupinu osob. V podnikatelské sféře může mít Totožnost několik osob, které patří do stejné společnost.

Titul je to samé jako oslovení.
Telefonní čísla: pole po "x" je pro předvolbu. Zadejte jej, jestli potřebujete. Tel Domů je váš výchozí telefon, takže jestli chce formulář zadat telefonní číslo bez bližší specifikace, o jaké číslo se má jednat, RoboForm doplní do formuláře toto číslo. Předpokládáme, že váš denní telefon je telefon do práce a večerní telefon je stejný jako telefon domů.
Příjem: vložte zde -celé číslo- ve vaší měně, nepoužívejte tečky, čárky nebo jiné znaky.
Číslo řidičského průkazu: nepoužívejte čárky nebo mezery.

Formát telefonního čísla záleží na zemi vaší Totožnosti, projděte si sekci Mezinárodní zvyky a RoboForm.

* Záložka Pracovní

Pracovní záložka prezentuje pracovní data, jako jsou názvy společnosti, atd., se kterými je spojená osoba uvedená v Totožnosti.

Pracovní záložka obsahuje jméno firmy, internetovou adresu, IČO, atd. Obchodní adresa je uložena v záložce Adresy. Obchodní telefon je uložen v záložce Osoba. Jestliže nechcete vyplňovat údaje žádné konkrétní osoby ve firmě, můžete vyplnit pole pro virtuální osobu, jakou je například telefonní operátorka nebo podpora.

* Záložka Sídlo

Sídlo je adresa fyzického (geografického) místa. Můžete mít ve vaší Totožnosti několik adres. Například, rodina může mít hlavní adresu adresu svého domova a druhou adresou může být adresa jejich rekreační adresa (chata, dům). U společnosti může být uvedena adresa každé pobočky, fakturační a dodací adresa a podobně.

Adresa řádek 1 obsahuje název ulice a číslo domu.
Jestliže používáte PO Box, zadejte číslo do tohoto řádku následovně: "PO Box 10101".
Adresa řádek 2 může například obsahovat číslo vašeho bytu: "Byt č.202".
Nicméně, do obou řádek můžete uvést, co chcete.
PSČ 5+4: poslední 4 čísla PSČ nejsou vyžadována.
Mimoto, některá místa dovolují pouze 5 místné PSČ kódy (např. ČR).

Formát adresy/sídla záleží na zvolené zemi ve vaší Totožnosti, projděte si sekci Mezinárodní zvyky a RoboForm.

* Záložka Kreditní kartaCredit Card Tab

Kreditní karta je zkrátka kreditní karta. Rodina nebo společnost může mít uvedeno více kreditních karet.

Číslo kreditní karty: vložte jej bez čárek nebo mezer.
Validační kód: je to 3-4 místné číslo, které je obvykle vytištěno vedle vašeho jména. Toto je relativně nová metoda ověřování kreditních karet, kterou zatím vyžaduje jen málo webů.
Jméno uživatele karty by mělo být ve formátu "Jméno příjmení", bez prostředního jména.
Servisní telefon je většinou zelená linka banky, která kartu vydala. Většina webů tuto informaci nevyžaduje.

* Záložka Banka

Podobně jako u Kreditní karty, rodina nebo firma může mít více bankovních účtů a RoboForm je na to připraven.

* Záložka Standardního hesla

Zde můžete uložit vaše oblíbené heslo a bezpečnostní otázku, které používáte pro vytváření nových účtů.

ID uživatele a heslo jsou *výchozí* hesla. Jestliže chcete uložit již existující uživatelské ID a heslo, použijte pro to Kartu, nedávejte tuto informaci do Totožnosti. Do Totožnosti zadejte jen uživatelské ID/heslo s nízkou bezpečností, které můžete použít pro málo nebezpečné weby.
Otázka na heslo je otázka, kterou se weby ptají, když zapomenete heslo. Mnoho webů dovoluje si tuto otázku určit, proto to pole. Častá otázka je "Jaké bylo příjmení vaší matky za svobodna?"
Odpověď na otázku je běžná odpověď na otázku na heslo uvedenou výše.

Instance záložky Kreditní karty v Editoru Totožnosti
Instance záložky Kreditní karty v Editoru Totožnosti

Přidávání, mazání a editování instancí záložek


Pole v Totožnostích jsou seskupována v záložkách. V Editoru Totožností můžete vidět pouze jednu záložku v jeden okamžik. Když kliknete na jinou záložku, uvidíte jinou skupinu polí.

Každá záložka (kromě souhrnu) může mít mnoho instancí. Příklad: Totožnost má záložku Kreditní karta. Záložka kreditní karty může mít mnoho instancí. Takže můžete uložit mnoho kreditních karet do jedné Totožnosti.

Když přepnete záložku, jméno stávající záložky je zobrazeno na tlačíku v liště editoru. Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení všech příkazů, které ovládají instanci záložky.

Každá instance záložky má své jméno. Seznam všech instancí záložek je zobrazen v pravé části okna editoru. Stávající záložka (tu kterou právě vidíte) je zobrazena bílou barvou nahoře v seznamu instancí. Ostatní záložky instancí jsou šedé.

První instance záložky má výchozí název "[Hlavní]" a nemůže být smazána. Je to tak kvůli kompatibilitě se staršími verzemi RoboForm. Nicméně [Hlavní] instance může být přejmenována.

Dostupné jsou následující příkazy:
* Nový...
Vytvoří novou instanci stávající záložky, název instance je vyžadován.
* Smazat
Smaže stávající instanci záložky.
* Přejmenovat
Přejmenuje stávající instanci.
* Vyčistit
Vyprázdní všechny zadané údaje ve stávající instanci současné záložky.

Například, pro vytvoření nové kreditní karty, klikněte v Totožnosti na záložku "Kreditní karta" a zvolte "Kreditní karta -> Nový". Nebo pro smazání adresy, kterou nepotřebujete, kliknět na záložku Sídlo, pak vyberte instanci adresy, kterou chcete smazat (záložky napravo), pak vyberte "Sídlo -> Smazat".

Jestliže máte více než jednu instanci záložky, budete muset zvolit instanci, ze které chcete vyplnit formulář, jakmile se zobrazí mini-dialog.

Mezinárodní zvyky - Vyplňování z Totožnosti

Když vytváříte novou Totožnost, ptá se RoboForm, jako Zemi má pro novou Totožnost nastavit. Volba země ovlivňuje jazyk popisků a formáty dat uvedené v Totožnosti. RoboForm respektuje tradice pro vyplňování formulářů vaší země. Zná místní jednotky vaší měny, formáty telefonních čísel, data narození, poštovní kódy atd.

Proto je důležité vybrat při vytváření nové Totožnosti správnou zemi. Nemůžete změnit zemi v poli Země v záložce Sídlo, toto pole obvykle obsahuje pouze název jedné země a to té, kterou jste si vybrali při vytváření Totožnosti.

Můžete změnit zemi vaší Totožnosti vybráním správné Země v menu Editoru Totožností. Jestliže vaše země není v tomto seznamu, vyberte Jiná země.

Jakmile jste si vybrali zemi, ujistěte se, že pole Země v záložce Sídlo zobrazuje novou zemi.

Nastavení Výběru anglicky pojmenovaných polí.
Tato možnost je umístěna v mini-dialogu, který se zobrazí, když najedete myší na Totožnost. Nastavení ovlivňuje způsob, jakým jsou vybírána pole pro vyplnění, když používáte jinou než anglickou Totožnost. Jestliže je tato volba zapnuta, pak jsou použity anglické hodnoty pro vyplňování polí, které jsou prezentovány v Totožnosti jako výběrový box (typu SELECT) a jako běžný text v online formuláři. Jestliže je tato volba vypnuta, jsou použity hodnoty ve vašem nastaveném jazyce pro stávající Totožnost.

Další možnosti vyplňování formulářů

Následujíc možnosti platí pro vyplňování z Karet i Totožností.

1. Nastavit/Vyčistit/Obnovit políčka.
* Příkaz RoboForm -> Pole -> Nastavit políčka nastaví všechny zaškrtávací pole nebo jen pole označené výběrem. Takto funguje příkaz i pro pole ostatních typů. Vkládá hodnotu uživatelsky definovaného pole pojmenovaného "Set Fields Value" do všech polí ve formuláři nebo do vybraných polí. Můžete tak vyplnit několik sousedních polí jednou hodnotou.
* Příkaz RoboForm -> Pole -> Vyčistit políčka vyčistí všechny pole. Vyčistí všechny pole nebo vybrané pole.
* Příkaz RoboForm -> Pole -> Obnovit políčka obnoví všechny nebo vybrané políčka na jejich výchozí hodnoty (hodnoty, které pole obsahovali, když se stránka načetla). Jestliže je vychozí pole prázdné, provede to stejnou funkci jako "Vyčistit políčka".

2. Výběrové vyplňování formuláře.
Jestliže potřebujete vyplnit jen některá pole ve formuláři, označte je výběrem myší a klikněte "Vyplnit formuláře". RoboForm vyplní pouze ty pole, která jsou vysvícena přetažením myši.

Následující příkazy se aplikují pro pole ve výběru:
* Vyplnění z Totožnosti, Vyplnění z Karty, Vyplnit formuláře.
* Nastavit políčka, Vyčistit políčka, Vynulovat políčka.
* Ukládání formulářů: pouze formuláře z vybraného rámce jsou uloženy.

3. Vyplňování pouze nevyplněných polí.
Tato možnost se nachází v mini-dialogu, který se zobrazí, když najedete myší na tlačítko Odpovídajících Karet nebo tlačítko Mé Totožnosti v liště RoboFormu. Jestliže zašrktnete možnost Vyplňovat prádná pole, pak se vyplní pouze ta pole formuláře, která jsou prázdná (nejsou vyplněna). Jestliže je tato možnost nezaškrtnuta, pak RoboForm vyplní prázdná i vyplněná pole..

4. Možnosti Auto-vyplňování.

Auto-vyplňování bez dotazů.
Jestliže chcete, aby RoboForm vyplňoval všechny formuláře bez zobrazování dotazů, pak otevřete dialogové okno Nastavení -> Autovyplnění a zaškrtněte možnost Automaticky vyplňovat bez dotazů. Pak se po načtení stránky místo zobrazení dialogového okna provede příkaz "Automatického vyplnění bez dotazů".

Vyhledávací pole

Vyhledávací pole
Vyhledávací pole

Vyhledávací pole se zobrazuje mezi tlačítkem RoboForm a tlačítky Přihlášení na liště RoboForm.

Začněte psát slovo nebo větu a RoboForm bude zobrazovat data, která odpovídají dosud vloženému řetězci. Jestliže stisknete ENTER, bude vybrána první položka.

Názvy Karet, Bezpečných poznámek a Totožností.
Vyhledávací pole zobrazuje nejdříve názvy Karet, Bezpečných poznámek a Totožností, jejichž název odpovídá textu, který jste dosud zadali do vyhledávacího pole. Jestliže jste napsali méně než 3 znaky, zobrazuje poslední hledané Karty, Bezpečné poznámky a Totožnosti. Výchozí akce pro Karty je Přihlásit, pro Bezpečné poznámky a Kontakty Upravit.

www.typed.com (F2).
Jestliže zadáte podobný text a stisknete F2, pak vás RoboForm přenese na stránku www.typed.com, kde typed je vyhledávané slovo (doplní ke slovu www. a .com).

Vyhledávače (Google - F3, Yahoo - F7).
Vyhledávací pole také zobrazuje vyhledávače, které RoboForm používá pro vyhledání zadaného slova. Jako výchozí zobrazuje vyhledávače Google, Yahoo a AllTheWeb. Můžete nechat zobrazovat více vyhledávačů pomocí nastavení RoboForm -> Nastavení -> Hledání: Altavista, MSN, Ask, eBay, Google News, Yahoo News a můžete přidat i vlastní vyhledávač.

Vyhledávání ve Slovníku (F8).
Zvolte Merriam-Webster nebo stiskněte F8 a napsané slovo bude vyhledáno ve slovníku Merriam Webster dictionary.

Ukládání přihlašovacích údajů do adresářů/složek
Ukládání přihlašovacích údajů do adresářů/složek

Složky

Složky RoboForm můžete používat stejným způsobem jako složky Windows -- pro správu a řazení vašich souborů, v tomto případě Karet, Totožností nebo Bezpečných poznámek.

Hlavní složka a stromová struktura.
Začínáte budovat vaši stromovou strukturu od hlavního adresáře. Všechny vaše Karty a Totožnosti jsou původně uloženy v Hlavní složce a jestliže nevytvoříte novou podsložku, budete mít všechny vaše soubory v hlavní složce.

Můžete vytvořit jednu nebo více složek ve vaší Hlavní složce a vložit do ní soubory RoboForm, tak třídíte vaše data a soubory.

Vytvoření Karty (nebo nějakého souboru) do složky.
Když vytváříte novou Kartu v dialogovém okně Ukládání formuláře (nebo novou Totožnost v dialogovém okně Nové Totožnosti nebo Bezpečnou poznámku v dialogovém okně Nová bezpečná poznámka), klikněte tlačítko "Vytvořit v" a RoboForm vám zobrazí dříve skrytou půlku dialogového okna, která vám dovoluje zvolit složku, do které bude umístěn nově vytvořený soubor.

Vytváření nové složky.
Když vytváříte nový soubor (tak jako v dialogovém okně Ukládání formuláře), select the existing folder and click the New Folder button. New folder will be created in the selected folder after you enter new folder name. Initially you only have Home Folder, so your first new Folder will be created in Home Folder.

Folders in Logins.
Folders will be shown in Logins (Identities, Safenotes) menus in RoboForm Toolbar and Taskbar. The tree of folders is shown as cascading menu and can drill down into the folder just by mousing over it.

Složky v Editoru Karet
Složky v Editoru Karet

Složky v Editorech.
Otevřete Kartu, Totožnost nebo Bezpečnout poznámku a uvidíte stromovou strukturu složek, které jste vytvořili, v levém oknu Navigátoru. Jestliže kliknete na "+" u složky, zobrazí se obsah složky. Jestliže kliknete na samotnou složku, soubory v ní obsažené budou zobrazeny vpravo.

S pomocí Editorů můžete udělat se soubory/složkami mnoho operací.

Zkopírování souboru ze složky do složky.
Přejděte do zdrojové složky, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v levé části okna a zvolte příkaz Kopírovat nebo stiskněte CTRL+C. Pak klikněte pravým tlačítkem myši na cílovou složku a z menu vyberte příkaz Vložit do složky nebo stiskněte CTRL+V. Soubor bude zkopírován.

Přesunout soubor ze složky do složky.
Jdete na zdrojovou složku, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v levém panelu, který chcete přesunou, z menu vyberte Vyjmout nebo stiskněte CTRL+X. Pak klikněte pravým tlačítkem na cílovou složku a vyberte příkaz Vložit do složky nebo stiskněte CTRL+V. Soubor bude přesunut.

Smazat složku.
Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte Smazat.

Generátor hesel

Generátor hesel
Generátor hesel

Generátor hesel generuje náhodná hesla jakékoliv délky. Je to oddělená mini-aplikace integrovaná do RoboFormu.

Spuštění Generátoru hesel:
- Přejetí myší nad tlačítkem Generovat v liště RoboFormu; NEBO
- Zvolte "RoboForm. Okno. Generátor hesel" v liště RoboFormu; NEBO
- Klikněte na ikonu RoboFormu v systémové liště a zvolte "Okno. Generátor hesel".

Používání generovaných hesel.
Jakmile se generátor zobrazí, ihned vygeneruje nové heslo. Jak používat generovaná hesla:
- Jestliže je dialog generátoru připojen k oknu prohlížeče, klikněte na tlačítko Vyplnit pro vyplnění všech políček typu Heslo na stránce vygenerovaným heslem.
- Vygenerované heslo je také automaticky zkopírováno do schránky, takže pomocí funkce Vložit jej vložíte do kteréhokoliv textového pole.
- Přesunout myší do kteréhokoliv okna, které akceptuje drag-and-drop: textové pole HTML, Outlook a Outlook Express v HMTL módu, MS Word a Excel.

Upravování generování hesla.
- Můžete změnit výchozí délku generovaných hesel (8 jako výchozí nastavení).
- Můžete zvolit typy znaků použitých pro generování hesla.
- Další možnosti najdete v dialogovém okně generátoru.
- RoboForm zobrazuje bitovou sílu generovaného hesla. Doporučujeme mít nejméně 64bitovou sílu hesla. 128 je ještě lepší, ale servery většinou nedovolují mít tak dlouhé heslo.

Použití generátoru pro změnu hesla u online účtu.
Takto můžete změnit heslo u online účtu na heslo vygenerované Generátorem hesel:
- Přihlašte se k účtu a přejděte do sekce Změna hesla.
- Myší přejeďte na tlačítko Generovat a klikněte Generovat pro získání nového hesla.
- Klikněte Generovat -> Vyplnit pro vyplnění všech políček pro heslo ve formuláři na stránce.
- Jesliže je více políček pro heslo ve formuláři (staré heslo a nové heslo), zvolte pole, která mají být vyplněna před jejich vyplněním.
- Klikněte na tlačítko Odeslat formulář pro provedení změn u vašeho účtu.
- Odhlašte se z účtu.
- Jděte zpět na přihlašovací stránku a zvolte Vyplnit a Přejít s využitím původní Karty.
- Vyplňte přihlašovací heslo kliknutím na tlačítko Generovat -> Vyplnit.
- Klikněte na tlačítko Přihlásit.
- AutoUložení nabízí uložení nově vyplněného hesla.

Zabezpečení Karet a Totožností heslem

Jestliže mají ostatní lidé přístup k vašemu počítači a nepřejete si, aby měli přístup k vašim Totožnostím a Kartám, pak je můžete zabezpečit heslem.

Zabezpečená Karta v Editoru
Zabezpečená Karta v Editoru

1. Zabezpečení nových Totožností a Karet heslem.
Nové Karty, Totožnosti a Bezpečné poznámky jsou chráněny heslem, jakmile jsou vytvořeny, jestliže jste nastavili Hlavní heslo, když jste instalovali RoboForm. Velmi doporučujeme chránit heslem všechny Totožnosti a Karty, které obsahují citlivá data jako jsou přihlašovací informace, hesla nebo čísla kreditních karet. Vždycky můžete nastavit odškrtnutím políčka Chránit heslem nové Karty (Totožnosti nebo Bezpečné poznámky), aby RoboForm nechránil heslem novou Kartu (Totožnost nebo Bezpečnou poznámku) v "Nastavení -> Zabezpečení".

2. Prohlížení nebo změna stavu zabezpeční heslem Totožnosti a Karty.
Pro ověření, zda-li je Karta (Totožnost) chráněna heslem, přejděte na Editor Karet (Totožností). Jestliže je ikona Zámku žlutá a zamčená, pak je tato Karta (Totožnost) chráněna heslem. Jestliže je ikona zámku šedá a odemknutá, pak není chráněna.

Pro změnu stavu ochrany Karty (Totožnosti), klikněte v Editoru na ikonu Zámku nebo zvolte v Editoru Upravit -> Chránit / Odblok.. RoboForm požádá o zadání Hlavního hesla, jestliže nebylo zadáno předtím. Poté bude Karta (Totožnost) zašifrována Hlavním heslem, což bude šifrovací klíč.

3. Hlavní heslo a jiná hesla.
Jestliže potřebujete zobrazit chráněnou Kartu nebo Totožnost nebo z nich vyplnit formulář, RoboForm vás požádá o zadání hesla, které bylo zadáno pro zašifrování tého Karty (Totožnosti). Nezapomeňte, že jestliže zapomenete toto heslo, pak nikdo (včetně nás) nebude moci dešifrovat chráněná Hesla (Totožnosti).

Pro snížení počtu hesel, které si musíte pamatovat, do jednoho, RoboForm vám nabízí používání jednoho hesla pro všechny Karty a Totožnosti. Toto heslo nazýváme Hlavní heslo.
Nicméně, jestliže jste v minulosti změnili Hlavní heslo nebo jste importovali Karty z jiného počítače, vemte na vědomí, že mohou být chráněny jiným heslem.

Dialogové okno Vyžádání Hlavního hesla
Dialogové okno Vyžádání Hlavního hesla
RoboForm vás požádá o zadání Hlavního hesla, když je třeba pro zašifrování nebo dešifrování. Jestliže není otvíraný soubor chráněn, pak nebude RoboForm vyžadovat Hlavní heslo.

Když zadáváte Hlavní heslo poprvé, definujete nové Hlavní heslo, proto budete na heslo dotázáni dvakrát z důvodu jeho ověření. Toto je čas, kdy si musíte zapamatovat vaše nové Hlavní heslo.

4. Dočasné pamatování hesla.
Jakmile jednou zadáte Hlavní heslo (nebo jiné heslo), je dočasně uloženo v paměti, takže ho nemůsíte zadávat pokaždé pořád dokola. Heslo zůstane v paměti tak dlouho, dokud je v paměti RoboForm.

Jakmile má RoboForm heslo uložené v paměti, ikona RoboForm v systémové liště se změní a zobrazuje stylizovaného Robota se slunečními brýlemi. Když není žádná heslo dočasně uloženo, pak je ikona Robota bez brýlí.

Můžete přinutit RoboForm, aby vymazal všechna dočasně zapamatovaná hesla z paměti, příkazem RoboForm -> Odhlásit z menu na liště nebo kliknutím na tlačítko Odhlásit v Editoru.

5. Auto-odhlášení.
Můžete nastavit RoboForm, aby provedl automatické odhlášení po určité době neaktivity. Časový údaj můžete nastavit v dialogovém okně "RoboForm -> Nastavení -> Zabezpečení". Aby automatické odhlášení fungovalo, musí být v systémové liště vidět ikona RoboForm. Ikona je pomyslný agent, který klikne na tlačítko "Odhlásit" za vás.

Dialogové okno Nastavení Hlavního hesla
Dialogové okno Nastavení Hlavního hesla

Výchozí hodnota je nastavena na 120 minut. Jestliže ji nastavíte na nulu, pak bude heslo zrušeno za 15 vteřin. Nemůže to být přesně nula, protože by pak nebylo možné provést související příkazy (Hlavní heslo by bylo zapomenuto tak rychle, že by RoboForm nestačil přejít na stránku a vyplnit formulář).

Auto-odhlášení bude fungovat pouze tehdy, je-li zobrazena lišta RoboForm nebo ikona v systémové liště RoboForm. Jestliže není viditelná ani lišta RF ani ikona RF, Auto-odhlášení nebude fungovat.

6. Změna Hlavního hesla.
Jestliže se rozhodnete změnit Hlavní heslo, měli byste tak udělat pomocí příkazu v Nastavení (zvolte v liště/na ikoně "RoboForm -> Nastavení -> Zabezpečení"), klikněte na tlačítko "Nastavit Hlavní heslo".

Příkaz "Nastavit Hlavní heslo" změní heslo pro každou Kartu a Totožnost, takže to nemusíte dělat ručně. Také zobrazí dialogové okno, kde si budete moci zvolit, jestli chránit/odemknout všechny Karty a Totožnosti.

Hlavní heslo může obsahovat jakýkolik znak kromě mezery ' ' a otazníku '?'. Délka Hlavního hesla by měla být mezi 3 a 50 znaky. Doporučujeme heslo nejméně 8 znaků dlouhé. Pozor, nesmí to být běžné slovo, které lze najít ve slovníku, protože pak by mohlo být jednoduše uhádnuto útokem pomocí digitálního vyplňování slov z počítačového slovníku.

7. Další informace.
* Často pokládané dotazy ohledně zabezpečení heslem

Zabezpečení osobních dat v RoboForm

Zabezpečení digitálních dat jako jsou Totožnosti nebo Karty má několik aspektů:
1. Může oprávněný uživatel měnit své tajné informace a/nebo je mazat z počítače bez žádných stop?
2. Je záloha a obnova citlivých dat dostupná? A je snadná?
3. Může neautorizovaný uživatel, který získal přístup k vašemu počítači (fyzicky nebo přes internet) používat vaše citlivá data?

Zde porovnáváme podobné vlastnosti správy citlivých dat ostatních programů a programu RoboForm:

Autokompletování Internet Explorer.
1. Není zcela jasné, kde uchovává IE hesla pamatovaná pomocí funkce Autokompletování. A je ještě méně jasné, odkud se mají tyto údaje odstranit, aby po nich nezůstala žádná stopa.
2. Hesla nemohou být zálohována a obnovena ze zálohy.
3. Kdokoliv má fyzický přístup k vašemu počítači, může donutit IE si "vzpomenout" na vaše hesla nalezením citlivých webů pomocí oblíbených a historie, jejich navštívení a stisknutím kurzorové klávesy Dolů v poli hesla.

Systémy pro ukládání hesel na straně serveru: Passport, Magic Carpet.
1. Můžete si být jistí, že *nemůžete* smazat jakékoliv informace z těchto serverů, jakmile je jednou mají. Doteď neměl Microsoft možnost smazat účet. Nyní tato možnost existuje, můžete si ale být jisti, že jsou data opravdu smazána? Pravda je pouze jedna: jestliže tyto údaje opustí váš počítač, jsou pryč a už nepatří jen vám, nezáleží na tom, co říká protistrana -- údaje jsou v jejich rukou.
2. Velké servery jsou zálohovány, v pořádku. Nicméně, tyto služby mohou kdykoliv přestat existovat nebo mohou začít být placené.
3. Software Microsoft má množství bezpečnostních dět a velké servery jsou oblíbeným cílem hackerů, takže tam existuje velké bezpečnostní riziko. Hackeři zaútočí na velké servery a získají v nich uložené informace, už méně obvyklé je, že by hackeři útočili na malé pracovní stanice, jako může být ta vaše.

RoboForm.
1. RoboForm ukládá vaše osobní data na známé místo ve vašem počítači a nikde jinde. Jakmile jednou smažete váš adresář s uživatelskými daty RoboForm, jsou všechna citlivá data pryč a nezůstane po nich žádná stopa.
2. Můžete snadně zálohovat a obnovovat ze zálohy adresář s uživatelskými daty RoboForm.
3. Jestliže jsou vaše Karty a Totožnosti chráněny heslem, není nikdo schopný uložené údaje přečíst. I když získá hacker uložené soubory z vašeho pevného disku, stále ještě mu zbývá jeden téměř nepřekonatelný úkol, prolomit šifrování metodou DES.

Jak maximalizovat bezpečnost osobních dat v RoboForm.
Jestliže chcete dosáhnout maximální úrovně zabezpečení, udělejte následující:
* Zkontrolujte dialogové okno "Karty/Totožnosti/Bezpečné poznámky chránit heslem" v "Nastavení -> Zabezpeční".
* Ujistěte se, že všechny citlivé Karty a Totožnosti jsou chráněny heslem. Ikona zámku by měla být žlutá a zamknuta, zkontrolujte menu zabezpečení. Pamatujte, že kdokoliv, kdo může přečíst soubory z vašeho pevného disku počítače, může získat data uložená ve vašich Kartách či Totožnostích -- dokud nejsou chráněny heslem.
* Když opustíte vás počítač, klikněte na tlačítko "Odhlásit" v liště RoboForm, takže všechna dočasně pamatovaná hesla jsou odstraněna z paměti.

Správa uživatelských dat

Totožnosti, Karty a Bezpečné poznámky jsou uloženy v adresáři Uživatelských dat. Každá Totožnost a Karta je uložena ve zvláštním souboru.
Totožnosti mají příponu RFT.
Kontakty mají příponu RFC.
Karty mají příponu RFP.
Oblíbené mají příponu RFB.
Blokované Karty mají příponu RFX.
Bezpečné poznámky mají příponu RFN.
Soubory s licencí a nastavením mají příponu RFO.

Takže zálohování a obnova uživatelských dat RoboForm znamená pouze překopírovaní souborů. Můžete to udělat ručně nebo to může za vás udělat RoboForm.

Zálohování a obnova

Nastavení -> Uživatelská data
Nastavení -> Uživatelská data

Zálohování uživatelských dat.
- V "Nastavení -> Uživatelská data" klikněte na tlačítko "Zálohovat".
- Zvolte adresář, do kterého si přejete vytvořit zálohu vašich uživatelských dat.
- RoboForm smaže všechny soubory v cílovém adresáři a nahradí je novými soubory.
* Nebo můžete použít Průzkumníka Windows pro zkopírování souborů z vašeho uživatelského adresáře RoboForm do cílového adresáře se zálohou.

Obnova Uživatelských dat ze zálohy.
V "Nastavení -> Uživatelská data" klikněte na tlačítko "Obnovit".
- Zvolte adresář, ze kterého chcete provést obnovu dat.
- RoboForm vymaže všechny stávající soubory ve vašem uživatelském adresáři a nahradí je kopiemi souborů z vaší zálohy.
* Nebo můžete použít Průzkumník Windows pro přenos souborů ze zálohy do adresáře RoboForm s uživatelskými daty. Nezapomeňte spustit "RoboForm -> Adresář -> Obnovit adresář" poté, co je dokončeno kopírování.

Kopírování z počítače A do počítače B.
- Zazálohujte data na počítači A na zálohovací médium/jednotku.
- Vložte toto médium/jednotku do počítače B.
- Obnovte data RoboForm ze zálohy z tohoto média/jednotky na počítači B.
* Nebo můžete použít Průzkumníka Windows pro zkopírování všech souborů přímo z počítače na jiný z využitím lokální sítě. Nezapomeňte spustit na cílové počítači "RoboForm -> Adresář -> Obnovit adresář" poté, co je dokončeno kopírování.

Aktualizace dat po obnovení dat ze zálohy.
Jestliže jste obnovili vaše Totožnosti a Karty jejich zkopírováním do adresáře s uživatelskými daty RoboForm pomocí Průzkumníka Windows nebo jiného souborového manažeru, pak musíte požádat RoboForm, aby znovu načetl změněné soubory do paměti, protože RoboForm neví, že tyto soubory byly změněny. Klikněta na ikonu RoboForm v liště RF nebo na ikonu v systémové liště, zvolte Adresář a pak Obnovit adresář.

Adresář s uživatelskými daty

Totožnosti, Karty a Bezpečné poznámky jsou uloženy v adresáři Uživatelských dat. Každá Totožnost a Karta je uložena ve zvláštním souboru. Totožnosti mají příponu RFT. Karty mají příponu RFP. Bezpečné poznámky mají příponu RFN.

Vyhledání adresáře uživatelských dat.
Zvolte RoboForm -> Adresář -> Ukázat adresář v liště RoboForm nebo přes ikonu v systémové liště. Zobrazí se vám adresář s uživatelskými daty v Průzkumníku Windows.

Aktualizování adresáře s uživatelskými daty.
RoboForm načítá soubory s uživatelského adresáře do dočasné paměti. Jestliže jste tyto soubory v adresáři změnili pomocí souborového manažeru, pak je třeba donutit RoboForm, aby tyto soubory znovu načetl do dočasné paměti. Zvolte příkaz RoboForm -> Adresář -> Obnovit adresář v liště RoboForm nebo ikoně RoboForm v systémové liště.

Změna adresáře uživatelských dat.
Můžete změnit umístění uživatelského adresáře RoboForm. Zvolte RoboForm -> Nastavení, dále Uživatelská data a klikněte na tlačítko Nastavit adresář. Zobrazí se dialogové okno výběru adresáře. Zvolte nový adresář uživatelských dat. Jakmile kliknete na tlačítko OK, RoboForm začne vyhledávat ve zvoleném adresáři Totožnosti a Karty. Když změníte Uživatelský adresář, RoboForm nezkopíruje soubory z původního adresáře do nového.

Více uživatelů RoboForm

Jestliže sdílíte počítač s dalšími lidmi a chcete mít několik oddělených sad Karet a Totožností pro jeden uživatelský účet Windows, pak pro to použijte funkci RoboForm -> Uživatelé.

Uživatel RoboForm.
Každý uživatel RoboForm má oddělenou sadu Karet, Totožností a Bezpečných poznámek a má oddělené Hlavní heslo.

Stávající uživatel.
Stávající uživatel je uživatel, jehož data jsou právě v RoboForm používána. Jako výchozí RoboForm vytvoří uživatele, který má stejné jméno jako má uživatelský účet Windows.

Nový uživatel.
Zvolte "RoboForm -> Uživatelé -> Nový" pro vytvoření nového uživatele. Nově vytvořený uživatel bude nastaven jako stávající uživatel. Nově vytvořený uživatel nemá žádné Karty a Totožnosti a nemá nastaveno žádné Hlavní heslo.

Přepnutí uživatele.
Zvolte "RoboForm -> Uživatelé -> <Uživatelské jméno>" pro přepnutí na uživatele. Pamatujte každý uživatel RoboForm má vlastní Hlavní heslo.

Přejmenování stávajícího uživatele.
Zvolte "RoboForm -> Uživatelé -> Přejmenovat" pro přejmenování.

Odstranění stávajícího uživatele.
Zvolte "RoboForm -> Uživatelé -> Smazat" pro smazání stávajícího uživatele. Uživatel, který je další v seznamu uživatelů, se stane stávajícím uživatelem.

Technické podrobnosti.
Uživatel RoboForm je adresář (nebo stromová struktura adresářů) s Kartami, Totožnostmi, Bezpečnými poznámkami a Hlavním heslem. Takže je seznam uživatelů RoboForm počítán jako všechny adresáře, které jsou: (i) sousedící s adresářem stávajícího uživatele RoboForm a (ii) obsahuje Karty, Totožnosti nebo Bezpečné poznámky.

Více uživatelských účtů Windows

Uživatelské účty Windows spravují oddělené sady uživatelských dat RoboForm a nastavení:
* Každý uživatel Windows má svůj vlastní adresář s uživatelskými daty, to znamená Totožnosti, Karty, Bezpečné poznámky a Hlavní heslo.
* Každý uživatel Windows má vlastní sadu nastavení RoboForm (možnosti, které vidíte v okně "RoboForm -> Nastavení").

Instalace RoboForm.
Když instalujete RoboForm, instaluje se pouze pro stávajícího uživatele Windows, ne pro ostatní uživatele. Jestliže chcete nainstalovat RoboForm pro další uživatelské účty Windows, nainstalujte RoboForm individuálně pro každý účet.

Upravení kontextového menu
Nastavení -> kontextové menu IE

Omezení uživatelé a správci.
Jestliže má uživatelský účet Windows omezená práva (čili není správce) a správce předtím nenainstaloval RoboForm, pak omezený uživatel nemá následující prvky, které mohou být nainstalovány pouze správcem počítače:
- Lištu RoboForm,
- Tlačítka RoboForm ve standardní liště IE,
- Kontextové menu v IE a prohlížečích založených na IE.

Takže jestliže chce použít omezený uživatel tyto nástroje, musíte nejdřív nainstalovat RoboForm z účtu Správce a pak ho nainstalovat v účtu omezeného uživatele.

Referenční část

Příkazy RoboForm

Následuje kompletní seznam příkazů RoboForm spolu s klávesovými zkratkami.

Můžete používat klávesové zkratky s pomocí klávesy kontextového menu, kterou najdete vedle pravého tlačítka CTRL, na které je vyobrazeno kontextové menu se šipkou. Stiskněte v IE tuto klávesu a zobrazí se kontextové menu. Z tohoto menu můžete vybrat příkaz RoboForm nebo stisknout klávesu, která tento příkaz vyvolá s pomocí jeho klávesové zkratky.

Původní příkazy RoboForm, které nejsou zobrazeny, jsou v tabulce označeny "*", můžete je zobrazit pomocí příkazu Přizpůsobit menu v kontextovém menu IE.

Seznam příkazů:
PříkazKlávesaLištaDialog Auto-vyplněníEditory
Vyplnit formuláře ] Vyplnit formuláře Vyplnit formuláře-
Uložit formuláře [ Uložit - Uložit
Vyplnit z Totožnosti; Kliknout na TotožnostVyplnit formulářeAkce -> Vyplnit
Vyplnit z Karty 'Karty -> Vyplnit z KartyVyplnit formulářeAkce -> Vyplnit
Vyplnit bez dotazu9 Vyplnit formuláře -> Vyplnit bez dotazuVyplnit formuláře-
Vyplň & Odešli8 Vyplnit formuláře -> Vyplň & Odešli Vyplň & Odešli-
Přihlášení 7 Zvolit Kartu -Přihlášení
Jdi&Plň 6 Zvolit Kartu -> klik. pravým tlač. -> Jdi&Plň -Jdi&Plň
Jdi Zvolit Kartu -> klik. pravým tlač. -> Jdi -Jdi
Nastavit políčko = Pole -> Nastavit políčko Více -> Nastavit políčko-
Obnovit políčko - Pole -> Obnovit políčkoVíce -> Obnovit políčko-
Vyčistit políčko 0 Pole -> Vyčistit políčkoVíce -> Vyčistit políčko-
Totožnosti , Totožnosti -> Upravit Upravit nad seznamem Totožnostízvolte Totožnost
zvolit -> klik. pravým tlač. -> Upravit zvolte Totožnost -> klik. pravým tlač. -> Upravit
Karty . Přihlášení -> Upravit Upravit nad seznamem Karetzvolte Kartu
zvolit -> klik. pravým tlač. -> Upravit zvolte Kartu -> klik. pravým tlač. -> Upravit
Bezpečné poznámky / Bezpečné poznámky -> Upravit - zvolte Bezpečnou poznámku
zvolte bezpečnou poznámku -
Přejmenovat zvolit -> klik. pravým tlač. -> Přejmenovat zvolit -> klik. pravým tlač. -> PřejmenovatKarta/Totožnost -> Přejmenovat
Duplikovat zvolit -> klik. pravým tlač. -> Duplikovat zvolit -> klik. pravým tlač. -> DuplikovatKarta/Totožnost -> Duplikovat
Smazat zvolit -> klik. pravým tlač. -> Smazat zvolit -> klik. pravým tlač. -> SmazatKarta/Totožnost -> Smazat
Smazat klávesuSmazat klávesu
Odhlásit 5 Odhlásit -Odhlásit
Nastavení O RoboForm -> Nastavení Více -> NastaveníZobrazit -> Nastavení
Přizpůsobit menu 4 klik. pravým tlač. na stránku, Přizpůsobit menuVíce -> Nastavení -> Kontextové menu IEZobrazit -> Nastavení -> Kontextové menu IE
Generátor hesel 3 kurzor myši na GenerovatVíce -> Generátor heselOkno -> Generátor hesel
Lišta RF 2 Skrýt--
Ikona v liště 1 RoboForm -> Okno -> Ikonu do lišty úloh-Okno -> Ikonu do lišty úloh

Příkazy příkazové řádky

PříkazPříkazová řádka
Příhlásit Passcards.exe -l CestaKSouboruKarty
Jdi&PlňPasscards.exe -g CestaKSouboruKarty
Jdi Passcards.exe -t CestaKSouboruKarty
Cesta k souboru musí být kompletní cesta uzavřená do uvozovek " ", v případě, že obsahuje mezery. Příklad správného příkazu pro přihlášení:

Passcards.exe -l "C:\My RoboForm Data\Dave\Bank of AM.rfp"

Formát souboru Karty

Jestliže chcete generovat karty v programu, potřebujete znát formát souboru. Soubor Karty (*.RFP) má několik různých formátů, které záleží na úrovni zabezpečení a verzi RoboForm. Přikládáme pouze původní formát s využitím běžného textu, který se používal ve verzi 1.x.x. Stávající verze RoboForm umí přečíst tuto starou verzi souboru, ale nemohou do tohoto souboru zapisovat.

Karta je v tomto formátu v textovém souboru v UNICODE, takže ji můžete přečíst v Poznámkovém bloku nebo ve Wordu. První řádek obsahuje adresu Karty v tomto formátu:

NewVer:ver1:GotoURL\1MatchURL GotoURL a MatchURL jsou aktuální URL adresy. \1 je binárně byte 1.

URL řádek je následován seznamem polí, každé pole zabírá 3 řádky:

název-pole 0 hodnota-pole

Skupina polí je ukončena prázdným řádkem, což označuje konec skupiny polí.

Uživatelská pole v Totožnosti

Jestliže potřebujete strojově vyplňovat pole, které není uvedeno v Editoru totožností, pak si můžete nadefinovat vaše Uživatelská pole. Více možností Uživatelských polí nabízí RoboForm Pro. Ve verzi Zdarma jsou k dispozici pouze 3 Uživatelská pole.

Uživatelské pole jsou definována na záložce Uživatelské v Editoru Totožností (záložka úplně napravo). Pro každé uživatelské pole potřebujete zadat (bráno zleva doprava):

Název pole.
Které identifikuje pole. Je také použito jako řetězec, podle kterého se ve formuláři vyhledává odpovídající pole.

Uživatelská pole v Editoru Totožností
Uživatelská pole v Editoru Totožností

Hodnota pole.
Obsahuje hodnotu, kterou má RoboForm vyplnit do online formuláře.
Další odpovídající řetězce.
Seznam textových řetězců, které se porovnávají s názvem pole v online formuláři.
Každý odpovídající řetězec obsazuje přesně jeden řádek. Jestliže potřebujete mít více než jeden odpovídající řetězec po zadání stávajícího odpovídajícího řetězce stikněte ENTER.

Porovnávací pravidla.
Název pole a další odpovídající řetězce dohromady tvoří uskupení Seznamu odpovídajících řetězců daného Uživatelského pole. Seznam odpovídajících řetězců je použit pro rozpoznávání polí formuláře porovnávání jeho popisků se všemi odpovídajícími řetezci obsažených v Seznamu odpovídajících řetězců. Konkrétně, každý řetězec ze Seznamu odpovídajících řetězců je porovnán s textovým popiskem pole formuláře. Jestliže je nalezena shoda, je do pole online formuláře doplněna hodnota a Uživatelského pole.

Příklad: Chcete, aby RoboForm vyplnil pole "Message" hodnotou "My Great Speech". Toto pole může mít také popisky "Your Comments" a "Say It Here".
V záložce Uživatelské najděte volný řádek a doplňte následující:
* Název pole: zadejte "Message",
* Hodnota pole: zadejte "My Great Speech",
* Další odpovídající řetězce: zadejte "Comments", stiskněte ENTER, zadejte "Say It Here".

Slova a interpunkce.
RoboForm srovnává slovní fráze bez ohledu na velikost písma. Všechny znaky interpunkce (, . - ! ?) jsou odstraněny ze všech porovnávaných řetězců. Zvolte "Totožnost -> Uložit" nebo klikněte na tlačítko Uložit (disketa) v liště Editoru po zadání všech Odpovídajících řetězců v Editoru totožnosti a pak uvidíte, jak vypadají Odpovídající řetězce po odstranění interpunkce.

Příklad: Potřebujete přidat Uživatelské pole pro zaškrtávací pole "Are you 18! or over?".
V záložce Uživatelské najděte volný řádek a vložte následující:
* Název pole: zadejte "Old enough!" (bude také použito pro porovnávání),
* Hodnota pole: zadejte "X",
* Další odpovídající řetězce: zadejte "Are you 18! or over?" a klikněte na Uložit. Hodnota se převede na řetězec "are you 18 or over", který bude použit pro srovnávání.

Víceřádkové Uživatelské pole. (Pouze verze Pro)
Jedno pole na konci seznamu Uživatelských polí je víceřádkové. Může obsahovat víceřádkovou hodnotu. Toto pole se bude zvětšovat, čím větší text do něj zadáte. Když vyplníte nevyužitá víceřádková pole na konci seznamu Uživatelských polí, další prázdné víceřádkové pole bude přidáno, jakmile kliknete na Uložit nebo znovu otevřete Editor Totožností. Takže počet víceřádkových polí je neomezený.

Příklad: Přejete si, aby RoboForm vyplnil životopis ve formuláři pro vyhledávání práce. Přidejte uživatelské víceřádkové pole s názvem "Resume" (bude se hledat odpovídající pole se stejným názvem) a do víceřádkového pole vložte hodnotu "John Smith <ENTER>VirtuCon 1997-99<ENTER>Chief Designer".

Zaškrtávací pole.
RoboForm může strojově vyplňovat zašrktávací pole (RoboForm nemá standardně žádná zašrtávací pole, takže je třeba vytvořit uživatelské pole). Odpovídající řetězce tohoto uživatelského pole budou porovnávány s popisem zaškrtávacích polí formuláře. Použijte jakoukoliv nenulovou hodnotu (X nebo Y nebo *) pro zaškrtnutí pole, pro nezaškrtnutí pole použijte prázdnou (nulovou) hodnotu "".
Příklad: Přidejte uživatelské pole pojmenované "18 or over" a přidělte mu hodnotu "X". RoboForm zkontroluje, jestli nějaké pole má popis/název "18 or over". Zde vyzkoušejte, jak to funguje

Pole typu Radio.
RoboForm může strojově vyplňovat pole typu Radio (Například to bývá Typ kreditní karty). Pro vyplňování takových polí postupujte následovně. RoboForm rozdělí pole Radio mezi jeho popis a jeho možné hodnoty. Popis pole je porovnáván s název uživatelského pole a hodnoty jsou porovnávány s hodnotou uvedenou v uživatelském poli.
Příklad: Přidejte uživatelské pole "Marital Status". Jako hodnotu zadejte některou z těchto možností: "Married", "Single", "Divorced", "Widow". Zde vyzkoušejte, jak to funguje

Porovnávání podřetězců a přesné porovnávání.
Odpovídající řetězec zadaný v uživatelském poli porovnává slova s popisy polí v online formuláři, takže Odpovídající řetězec musí být podmnožinou celého popisu porovnávaného pole online formuláře. Slova v řetězci musí být přesně stejná a jejich pořadí musí být také stejné. Na velikosti písma slova (malé, velké nebo smíšené) nezáleží.

V některých případech můžete potřebovat, aby zadaný řetězec přesně odpovídal popisu pole online formuláře. V tomto případě doplňte před řetězec rovnítko "=Match String".
Příklad: Jestliže zadáte pole "=Komentáře" jako Další odpovídající řetězce, pak budou souhlasit pouze ty pole online formuláře, jejichž popis je přesně "Komentáře", ale už ne pole s popisem "Vaše komentáře" nebo "Komentáře zde".

Porovnávání názvu polí v HTML.
Nevěříme v porovnávání polí s použitím HTML, protože by to mohlo vést k velké nepřesnosti. Ale jestliže vaše pole nemá žádný popis (například: je to pouze obrázek), pak je použit název HTML pole pro porovnávání. Takže jestliže nebyly nalezeny žádné shody s použitím klasických textových popisků, RoboForm se pokusí získat tyto názvy přes hodnoty názvů HTML prvků. Při posledním pokusu o nalezení shody jsou použity všechny Odpovídající řetezce a mezery mezi slovy jsou ignorovány.
Příklad: Přidejte uživatelské pole s názvem "Attitude", jeho hodnotu nastavte na "Positive". Pole online formuláře, které nemá textový popis, ale má "attitude" jako název HTML prvku, bude vybráno. Zde vyzkoušejte, jak to funguje

all languages