RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Vlastnosti RoboForm: Doplňuje formuláře, Automaticky kompletuje formuláře, Vyplňuje formuláře, Ukládá formuláře | Czech
HOME STAŻENÍ KOUPIT RF PRO KONTAKTY
 RoboForm
 Home
 Stažení
 Vlastnosti
 Zkušební postupy
 Citace z recenzí
 Návod
 FAQ
 Obrazovky
 Licenční
 RoboForm2Go
 Home
 Platforms
 Prohlížeče
 RoboForm pro
 Zákazníci
 Loterií
 Přátelé: Dejte jim vědět
 Siber Systems
 O nás
 Jazyky
 GoodSync
 

Rychlý souhrn

RoboForm je cenami ověnčený automatizovaný správce hesel a umí vyplňovat webové formuláře s jistou Umělou Inteligencí. Následuje, co vše dovede:
• Auto-ukládání hesel v prohlížeči.
Auto-vyplňování hesel do přihlašovacích údajů.
• Tlačítko pro provedení Přihlášení.
• Vyplňování osobních údajů do online formulářů.
• Ukládání offline hesel & poznámek.
Generování bezpečných náhodných hesel.
Šifrování hesel a osobních údajů pomocí metody 3-DES.
• Všechny vaše osobní údaje jsou uloženy pouze ve vašem počítači.
• Možnost vzít RoboForm s sebou na USB disku - totální bezpečná přenositelnost dat.
Zálohuje & Obnoví, Vytiskne vaše hesla.
Další vlastnosti: pokračujte a dozvíte se víc.
• It is Dobrých mravů: ŽÁDNÝ ADWARE, ŽÁDNÝ SPYWARE.
• Pracuje pod Windows jako doplněk k prohlížečům založeným na IE.
• Pracuje pod Windows také s prohlížeči Chrome, Opera, Firefox.

Následuje podrobný popis vlastností.

Ukládá přihlašovací či jiné formuláře do a vyplňuje formuláře z Karet

Ukládá online hesla
RoboForm nabízí ukládání údajů z online přihlašovacích formulářů do Karet, když kliknete na tlačítko Přihlásit/Odeslat na stránce s formulářem.

Vyplňuje uložená online hesla
RoboForm nabízí k vyplňování uložená online hesla do online formulářů, když navštívíte stránku s formulářem, pro který jste si před tím uložili heslo.

Skutečné přihlášení jediným kliknutím
Přihlášení na jedno kliknutí provede: (i) otevře stránku s přihlašovacím formulářem, (ii) automaticky vyplní přihlašovací formulář, (iii) odešle přihlašovací formulář.

Lišta s odpovídajícími Kartami
Tlačítko odpovídajících Karet na liště RoboFormu zobrazuje první Kartu, která odpovídá online formuláři, který je právě zobrazen v prohlížeči. Když najedete myší na tlačítko, zobrazí se vám všechny odpovídající Karty.

Prohlížení a editování vašich hesel
Editor Karet umožňuje snadné prohlížení, editaci, kopírování, přejmenování a mazání vašich hesel (každá Karta obsahuje přihlašovací údaje pro jeden účet).

Pole s náhodnými daty (čísly) jsou ignorována
Pole, která mají při každém přihlášení jiný obsah, můžou být nastavena, aby byla ignorována pro Auto-vyplňování i pro Auto-ukládání.

Zvládne i komplikovaný Javascript
Přihlašovací stránka navržená s pomocí Javascriptu tak, aby se zabránilo monitorování hesla, nebrání RoboFormu, aby udělal svou práci - zapamatoval si a vyplnil uvedené heslo.

Základní autentifikace
RoboForm může Auto-vyplnit a Auto-uložit přihlašovací údaje z dialogu Základní autentifikace (které nejsou typu HTML) a dialogových oken Windows, které se zobrazují na popředí HTML stránky.

Tisknutí seznamu vašich hesel
Vytiskne seznam všech vašich Karet a získáte tak precizní zálohu hesel na jedno ze spolehlivých médií -- papír.

Uloží jakýkoliv formulář do Karty
Do Karty můžete uložit jakýkoliv vyplňovaný formulář, ne pouze přihlašovací formulář. Můžete také vyplnit jakýkoliv formulář z uložené Karty. Příklad: uložte si formulář pro objednání předplatného časopisu a po šesti měsících jednoduše obnovte své předplatné - RoboForm ale vyplní formulář už za vás.

Přidejte poznámky do Karet
Můžete přidat textovou poznámku do Karty, která popisuje uložený formulář.

Oblíbené

Ukládání oblíbených
Každá stránka s formulářem může být uložena do Karet nebo Oblíbených. Oblíbené jsou Karty bez formulářových polí.

Odpovídající Oblíbené
Když navštívíte web, tlačítko odpovídajících karet zobrazí seznam Oblíbených, které odpovídají právě navštívenému webu.

Ukládání textových dat do Bezpečných poznámek

Uložte tajný text do Bezpečných poznámek
Do Bezpečných poznámek RoboFormu můžete uložit offline data, která jsou zašifrována Hlavním heslem. Přiklady textů, které lze uložit do Bezpečných poznámek:
- Registrační kódy pro software,
- PINY pro platební karty,
- Číselné kombinace k zámkům,
- UNIXové přihlašovací příkazové řádky.

Použijte Bezpečné poznámky jako rozšířenou schránku
Do Bezpečných poznámek můžete také ukládat běžné texty jako jsou odpovědi na e-maily. Každá poznámka může být individuálně chráněna heslem.

Vyplňování formulářů z Totožností

Kvalitní umělá inteligence
RoboForm je doopravdy chytrý při vyplňování formulářů; je nejvíce precizním programem na trhu s podobnými programy. Pro získání takové úrovně preciznosti používáme techniky Umělé inteligence a RoboForm také podrobně testujeme.

Přečte i formuláře, které ještě nezná
RoboForm může přečíst a vyplnit jakýkoliv formulář, i ten, který ještě před tím neviděl. Je to proto, protože to dělá jako lidé, když vyplňují formulář -- analyzuje formulář, "porozumí mu" a udělá rozhodnutí ohledně jeho vyplnění.

Vícero Totožností
Můžete mít mnoho Totožností a může mezi nimi snadno přepínat. Vaše Totožnosti nemusí být skutečné osoby. Používejte falešné Totožnosti -- ochráníte své soukromí.

Kontakt: Malá Totožnost
Kontakt je malá Totožnost, která obvykle není nabízena pro vyplňování formuláře. Můžete použít kontakty pro vytvoření vašeho adresáře, se stromovou adresářovou strukturou.

Vícero kreditních karet, Adres nebo Osob v každé Totožnosti
Každá skupina polí, která se nachází v Totožnosti (Kreditní karta, Adresa, Bankovní účet, Osoba) může mít více instancí. Takže můžete mít u jedné Totožnosti uvedeno více kreditních karet, adres a osob (třeba členů jedné skupiny).

Výběrové vyplňování formuláře
Můžete požádat RoboForm, aby vyplnil jen část formuláře. Jednoduše označte myší (vysviťte) pole, které chcete, aby RoboForm vyplnil a klikněte na tlačítko pro vyplnění formuláře -- pouze označená pole budou vyplněna.

Vyplňování SELECT a RADIO polí
RoboForm správně vyplňuje pole typu SELECT a RADIO. Příklad: jestliže vaše předplatné vyprší v únoru, RoboForm vybere "Ún" nebo "Únor" nebo také "02" v daném poli. Stejně pracuje i s poli typu RADIO.

Vyplňování také rozdělených polí
RoboForm také vyplňuje pole, které jsou rozdělené do několika podpolí. Příklad: "Telefonní číslo" může mít 3 pole po 3+3+4 znacích, 2 pole po 3+7 znacích, nebo jedno pole po 10 znacích. Roboform vyplní všechna tato pole správně.

Uživatelsky definovaná vlastní pole
V každé Totožnosti můžete mít vlastní pole, pro které určíte vlastní název určený pro rozpornání pole ve formuláři.

Vyplňování dle typu země
RoboForm umí vyplňovat formuláře ve více jazycích, ne pouze v angličtině. Seznam podporovaných jazyků je dostupný na straně překladů.
RoboForm vás nechá vybrat, v které země se nacházíte, a pak nastaví svá pravidla pro vyplňování formulářů, aby odpovídali tradicím dané země. Například, ví, že datum ve Spojených státech se zadává ve formátu MM/DD/RR, ale v Anglii je to DD/MM/RR.

Strojový překlad: jen trochu
Můžete nastavit vybrané hodnoty v jednom jazyce (Například: vytvoříte Totožnost s oslovením "Monsieur" ve francouzštině) a RoboForm vyplní tuto hodnotu v kterémkoliv jazyce, který zvládne. Například: vloží "Herr" do pole Oslovení ve formuláři v německém jazyce.

Generátor hesel

Generuje bezpečná náhodná hesla
Generuje náhodná bezpečná hesla různé délky, až do 1024 znaků. Možnosti:
- Specifikace sady znaků použité pro generování hesla, včetně zvláštních znaků.
- Možnost vyloučit podobné znaky.
- Možnost generování hexadecimálních hesel.
- Indikátor bitové síly hesla.

Automatické vyplňování generovaných hesel
RoboForm vyplní vygenerovaná hesla do formuláře automaticky, jakmile stisknete tlačítko Generovat -> Vyplnit.

Adresáře

Karty, Totožnosti a Bezpečné poznámky mohou být tříděny do adresářů.

Vytvořte adresář při ukládání
Dialogové okno Ukládání formulářů, nové Totožnosti, přejmenování, duplikování dovoluje vybrané cílového adresáře pro nový objekt.

Adresáře v Editoru
Zobrazení stromové struktury v Editoru, vlevo od navigátoru.

Adresáře v menu
Všechna menu, kde se vybírá objekt, jsou kaskádovaná, mohou obsahovat adresáře.

Bezpečnost & Šifrování

Šifrování Hlavním heslem
Všechny své Totožnosti a Karty můžete chránit Hlavním heslem, takže jsou nedostupné všem neoprávněným uživatelům a nečitelné hackery, i když jsou data ukradena. Používáme šifrování metodou 3DES pro zvýšenou bezpečnost.

Dočasné pamatování Hlavního hesla
Poté, co zadáte Hlavní heslo, je uloženo v paměti, takže jej nemusíte zadávat při každém přístupu k heslem chráněnému záznamu. Příkaz pro odhlášení odstraní heslo z paměti.

Auto-odhlášení
Můžete nastavit RoboForm, aby provedl automatické odhlášení/vymazání dočasně uloženého hesla z paměti po uplynutí určité doby.

Změna Hlavního hesla
Můžete pořádat RoboForm pro opětovné zašifrování všech dat po zadání nového Hlavního hesla. Ochrana heslem může být také odstraněna nebo přidána ke všem Kartám.

Správa uživatelských dat

Záloha a obnova
Příkazy pro zálohování a obnovu dat jsou k dispozici.

Každá Karta / Totožnost je soubor
Každá Karta, Totožnost nebo Bezpečná poznámka je samostatný soubor. To dovoluje mít odkaz ke Kartě na ploše, poslat jej příteli e-mailem a kopírovat/přesunovat je např. Průzkumníkem Windows.

Uživatelé RoboFormu
Sada Karet, Totožností a Bezpečných poznámek představuje Uživatele RoboFormu. Můžete mít více než jednoho uživatele, řekněme tolik uživatelů RF, jako je členů vaší domácnosti. Snadné přepínání mezi uživateli je k dispozici.

Účty Windows
Každý účet Windows má svého vlastního uživatele, ale je možné sdílet pro více účtů Windows data jednoho uživatele.

Vyhledávací pole

Auto-doplňování pro Karty, Bezpečné poznámky a Kontakty
Napište část jmená Karty, Totožnosti, Bezpečné poznámky a RoboForm vám zobrazí všechny objekty, jejichž část jména odpovídá zadané části. Toto je auto-doplňování pro Karty a Totožnosti. ENTER provede výchozí příkaz pro první zobrazený objekt.

Vyhledávání na internetu
Napište slovo nebo frázi, stiskněte F3 a zadaný text je vyhledán v Googlu nebo jiném vyhledávači.

Vyhledávání ve slovníku
Napište slovo, stiskněte F8 a slovo je vyhledáno ve slovníku.

Přidávání www. a .com
Napiště slovo, stiskněte F2 a RoboForm přejde na stránku www.word.com (stejné jako CTRL+ENTER v IE).

Seznam akcí
Napište slovo a RoboForm vám nabídne seznam možných vyhledávacích akcí, stisk ENTER zvolí výchozí akci.

Uživatelské rozhraní

Lišta RoboFormu
RoboForm přidává lištu do prohlížečů Internet Explorer, Avant, MaxThon, Slim, Firefox, Mozilla. Lišta RoboForm je nejlepší způsob, jak pracovat s RoboFormem.

Dialogové okno Auto-vyplnění (Vyplňování formulářů)
Uživatelé, kteří nepoužívají lištu RoboFormu mohou formuláře ovládat přes dialogové okno Auto-vyplňování (Vyplňování formulářů). Jestliže je nastavena možnost Auto-vyplňování, pak se zobrazí dialogové okno tehdy, když navštívíte stránku, pro kterou máte uloženou kartu.

Mluvíme vaším jazykem
Uživatelské rozhraní RoboFormu, návod, FAQ a web je dostupný v mnoha jazycích, klikněte zde pro další podrobnosti.

Úprava rozhraní
Můžete plně upravit zobrazování lišty RoboFormu a chování většiny příkazů.

Zůstává česrtvý: Automatické aktualizace
RoboForm automaticky monitoruje náš web a když se objeví nová verze, nabídne možnost aktualizace.

Další vymoženosti

Nastaví/Smaže/Resetuje pole
RoboForm má příkaz pro nastavení/smazání/resetování všech polí ve formuláři nebo ve výběru. Tento příklad je užitečný tehdy, musíte-li zašrtnout nebo odškrtnout 20 polí. Stačí je označit přetažení myší (výběr) a použít příkaz "Vyplnit formuláře. Nastavit/Vyčistit políčka".

Vyplňování pomocí funkce Uchop-a-Přetáhni
Jako poslední možnost, můžete použít pro vyplnění formuláře funkci Uchop-a-Přetáhni.

Přechod z Gatoru
Můžete použít program pro převod dat z Gatoru na data RoboFormu.
all languages