RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Lösenordsskydda med Huvudlösenord | Svensk
Huvudmeny Ladda ner Köp RF PRO Kontakt
 RoboForm
 Huvudmeny
 Ladda ner
 Funktioner
 Självstudier
 Recensioner
 Manual
 FAQ
 Skärmdumpar
 Licensavtal
 RoboForm2Go
 Huvudmeny
 RoboForm med
 Webbläsare
 RoboForm för
 Konsumenter
 Lotterier
 Rekommendera RF
 Siber Systems
 Om Siber Systems
 Språk
 GoodSync
 

Begäran om Huvudlösenord
Begäran av Huvudlösenord

Om andra har tillgång till din dator och du in inte vill att dom skall kunna använda dina NyckelKort, ID-Kort eller SäkNotis (filer), måste du skydda dom med ett Huvudlösenord. Vi redogör i korthet om det lösenordsskydd som gäller för NyckelKort. Alla kommandon och bilder är desamma för ID-Kort och SäkNotis.

1. Skydda med Huvudlösenord.
NyckelKort (eller annan fil) är lösenordsskyddade med Huvudlösenord om du måste ange Huvudlösenordet, för att kunna använda eller redigera det, såsom på bilden till höger.

Redigering av skyddat NyckelKort
Redigering av skyddat NyckelKort

2. Visa och ändra status av lösenord för ID-Kort och NyckelKort.
För att kontrollera om ett NyckelKort (ID-Kort) är skyddat, kan du i vyn över NyckelKort (ID-Kort), se:
* Verktygsfältet visar en knapp med Oskyddat med ett blått hänglås, om NyckelKort ej är skyddat. Klicka på knappen för att ändra status.
* Verktygsfältet visar en knapp med Skyddat med ett gult hänglås, om NyckelKort är skyddat. Klicka på knappen för att ändra status.

3. Lösenordsskydda nya filer.
Vid installation av RoboForm för första gången, blir du ombedd att skapa ett Huvudlösenord. Nya RoboForm-filer skyddas automatiskt när dom skapas, om ett Huvudlösenord har angivits, och inställningen för Lösenordsskydda nya NyckelKort/ID-Kort/SäkNotis är ikryssat under RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet. Vi rekommenderar starkt att skydda filer som innehåller känslig data, såsom ID-Kort, lösenord, kreditkortsnummer, lösenord, osv.

4. Buffring av Huvudlösenord.
När du väl skrivit in Huvudlösenordet, lagras det i datorns minne, så att du inte behöver ange det om och om igen. Huvudlösenordet förblir lagrat i minnet så länge som RoboForm finns i minnet.

När Huvudlösenordet är lagrat i minnet, byter RoboForms ikon i aktivitetsfältet utseende, och ser då ut som en robot med solglasögon. När inget lösenord är lagrat, visas en robot utan solglasögon.

5. Utloggning.
RoboForm kan tvingas att rensa det i minnet lagrade Huvudlösenordet, genom att välja RoboForm -> Logga ut i verktygsfältet, eller genom att klicka på knappen Logga ut vid redigering.

RoboForm loggar automatiskt ut dig (och rensar Huvudlösenordet från minnet) efter 120 minuters (2 timmar) passivitet. Du kan ändra dessa inställningar under "RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet".

RoboForms ikon i aktivitetsfältet måste vara startad för att automatiskt utloggning skall fungera. Ikonen i verktygsfältet är det program som känner av, och utför RoboForms aktiviteter.

More Info.
* Manual lösenordsskydd
* Ofta förekommande frågor om lösenordsskydd (FAQ)

NÄSTA STEG: Sök med RoboForm
Fortsätt nu till självstudiekursen för Sökning.

all languages