RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Funktioner: Fyller i fält; fyller i och sparar formulär; hanterar och kommer ihåg lösenord | Svensk
Huvudmeny Ladda ner Köp RF PRO Kontakt
 RoboForm
 Huvudmeny
 Ladda ner
 Funktioner
 Självstudier
 Recensioner
 Manual
 FAQ
 Skärmdumpar
 Licensavtal
 RoboForm2Go
 Huvudmeny
 RoboForm med
 Webbläsare
 RoboForm för
 Konsumenter
 Lotterier
 Rekommendera RF
 Siber Systems
 Om Siber Systems
 Språk
 GoodSync
 

Kort sammanfattning

RoboForm är en prisbelönt program för att hantera lösenord och fylla i formulär, med hjälp av avancerad artificiell intelligens. RoboForm kan:
• AutoSpara lösenord från en webbläsare.
AutoFyll lösenord till ett inloggningsformulär.
• Klicka på knappen Logga in åt dig.
• Fylla i personlig information i online-formulär.
• Spara annan text som t.ex. lösenord i lösenordsskyddade anteckningar.
Generera säkra, slumpmässigt valda, lösenord.
Kryptera lösenord och annan personlig information med AES, BlowFish, RC6, 3-DES eller 1-DES.
• Lagra all personlig information på din dator, och endast din dator.
• Ta med dig en RoboForm USB-enhet för maximal flyttbarhet.
• Synkronisera lösenord och anteckningar med din Palm eller Pocket PC.
Säkerhetskopiera, återställa och skriva ut dina lösenord.
...och mycket, mycket mer (se nedan)!
• Det är väluppfostrat: INGA ANNONSPROGRAM eller SPIONPROGRAM.
• Fungerar i Windows som ett tillägg till IE-baserade webbläsare.
• Fungerar med Netscape, Mozilla, Firefox i Windows.

Detaljerad lista med funktioner följer nedan.

Spara och fyll i lösenord och formulär: NyckelKort(TM)

Spara lösenord
RoboForm erbjuder dig att spara formulär för inloggningar till NyckelKort, när du klickar på Logga in/Skicka på en webbsida.

Fylle i sparade lösenord
RoboForm erbjuder dig att fylla i formulär för en inloggning, när du besöker en webbsida som du sparat lösenord för.

Inloggning med 1 klick
Endast ett klick gör allt detta: (i) öppnar sidan för inloggning, (ii) fyller automatiskt i användarnamn och lösenord, (iii) klickar på knappen Logga in/Skicka.

Knapp i verktygsfältet för matchande NyckelKort
Knappen för Matchande NyckelKort, i RoboForms verktygsfält, visas överst i verktygsfältet när ett NyckelKort matchar sidan i webbläsaren. Om du för muspekaren över denna knapp visas alla matchande NyckelKort.

Visa och Redigera NyckelKort
Redigering av NyckelKort tillåter dig att enkelt visa, redigera, kopiera, byta namn och ta bort NyckelKort (varje NyckelKort lagrar information om inloggning för ett konto).

"Turing Numbers" ignoreras
Fält som kräver inmatning av olika data för varje inloggning (Turing Numbers), kan ställas in att ignoreras för både AutoFyll och AutoSpara.

Hanterar de mest komplexa JavaScript
Sidor för inloggning via JavaScript, avsedda för att omintetgöra program för övervakning av lösenord, förhindrar inte RoboForm från att göra sitt arbete med att fylla i och spara lösenord.

Standardinloggningar
RoboForm kan AutoFylla och AutoSpara inloggningsinformation från standardinloggningar (som inte är HTML) och Windowsdialoger, så länge som dom kommer från en HTML-sida.

Skriv ut lista med lösenord
Skriver ut en lista med alla NyckelKort och säkerhetskopiera dom till det bästa av alla medium -- papper.

Spara vilket formulär som helst till ett NyckelKort
Du kan spara vilken typ av formulär som helst till ett NyckelKort, inte bara inloggningsinformation. Du kan fylla i vilket formulär som helst från ett NyckelKort. Exempel: spara information om ansökan av gratis prenumeration på en tidning och använd det 6 månader senare för att förnya prenumerationen.

Lägg till anteckningar i NyckelKort
Du kan lägga till en anteckning till ett NyckelKort, som t.ex. beskriver det sparade formuläret.

Bokmärken

Spara bokmärken
Varje sida med ett formulär, kan sparas som NyckelKort eller Bokmärke. Bokmärke är ett NyckelKort utan formulärfält men med textfält för kommentarer om webbplatsen.

Gå till Bokmärke
Välj ett Bokmärke från menyn NyckelKort, så öppnar RoboForm din webbläsare med webbsidan som lagrats i Bokmärket.

Spara data som inte passar i NyckelKort till SäkNotis

Spara hemlig text och koder till SäkNotis
Du kan spara data i RoboForms SäkNotis, som krypteras med ditt Huvudlösenord. Exempel på data som kan lagras i SäkNotis:
- Koder för registrering av mjukvara,
- PIN-koder till kontokort och bankomatkoder,
- Kombinationslåsets kod,
- Inloggningar till UNIX command-line.

Använd SäkNotis som ett utökat Urklipp
Du kan också spara icke hemlig text, såsom standardsvar på e-post, i SäkNotis. Varje SäkNotis kan individuellt skyddas med lösenord, eller inte.

Ifyllning av långa formulär från ID-Kort

Artificiell intelligens (AI)
RoboForm är mycket smart vid ifyllning av formulär; det är det mest noggranna program för ifyllning av formulär på marknaden. Vi använder avancerade AI-teknik för att åstadkomma denna typ av noggrannhet och vi testar RoboForm grundligt.

Inte bara begränsat till formulär som den i förväg känner till
RoboForm kan läsa och fylla i alla formulär, även de som det inte sett förut. Tack vare att RoboForm gör som människor gör, när dom fyller i formulär -- analyserar formuläret, "förstår" det och tar beslut utefter det.

Multipla ID-Kort
Du kan ha fler än ett ID-Kort och du kan enkelt byta mellan dom. Dina ID-Kort behöver inte vara en "riktig" persons, utan du kan använda fiktiva ID-Kort -- som dessutom bevarar din integritet.

Kontakt: ett litet ID-Kort
Kontakt är ett litet ID-Kort som vanligtvis inte erbjuder någon ifyllning av formulär. Du kan använda Kontakter för att skapa din egen adressbok, med mappar, i en trädstruktur.

Multipla kreditkort, adresser, till och med personer i varje ID-Kort
Varje grupp av fält i ett ID-Kort (kreditkort, adress, bankkonto, person) kan finnas flera gånger. Det vill säga, du kan ha flera kreditkort, adresser och personer (vanligtvis medlemmar av en grupp) i ett ID-Kort.

Selektiv ifyllning av formulär
Du kan be RoboForm att fylla i en viss del av ett formulär. Välj bara (markera) de fält du vill RoboForm skall fylla i och klicka på någon knapp för ifyllning -- och endast de fält du markerat fylls i.

Rullgardinsmenyer och Flervalsfält
RoboForm fyller i fält från rullgardinsmenyer eller flervalsfält. Exempel: om september månad skall väljas kan RoboForm välja "September", "Sep" eller till och med "09" i det fältet. Den hanterar flervalsfält på samma sätt.

Ifyllning av delat fält
RoboForm fyller också i fält som är delade i flera underfält. Exempel: ett telefonnummer kan se ut på olika sätt; 3 fält - landsnummer, riktnummer och nummer; 2 fält - riktnummer och nummer; och 1 fält - hela numret. RoboForm fyller i alla dessa på ett korrekt sätt.

Eget fält
I varje ID-Kort kan du definiera egna fält, där du anger fältets rubrik som används för att identifiera fältet.

Ifyllning beroende på land
RoboForm kan fylla i formulär på olika språk, inte bara på engelska och svenska. En komplett lista med tillgängliga språk finns på sidan för Översättningar.
RoboForm låter dig bestämma vilket land du befinner dig i och bestämmer efter det regler för hur formulär skall fyllas i. Till exempel känner den igen ett datumformat från USA, MM/DD/ÅÅ, kontra ett i Sverige, ÅÅ/MM/DD.

Översättning
Om du anger ett fätval för ett språk, så kan RoboForm sedan fylla i rätt värde för det språk som behövs. Exempel: titeln "Monsieur" på franska fylls i med "Herr" i ett tyskt och svenskt formulär.

Lösenordsgenerator

Generera säkra slumpmässigt valda lösenord
Generera slumpmässiga lösenord med valfritt antal tecken -- upp till 512 tecken. Du kan:
- Ange vilka tecken som skall ingå i ett lösenord, inklusive specialtecken.
- Välja att exkludera liknande tecken.
- Välja att generera hexadecimala lösenord.
- Se indikation på lösenordets "bit strength" (säkerhet).

Automatiskt ifyllning av genererade lösenord
RoboForm fyller i genererade lösenord automatiskt när du klickar Generera -> Fyll i.

Mappar

NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis kan delas in i mappar.

Skapa mappar när du sparar
Kommandon som Spara formulär, Nytt ID-Kort, Ta bort, Klona, tillåter dig alla att spara objekt i en mapp.

Mappar vid redigering
Visar mappar i en trädmeny när du redigerar objekt.

Mappar i menyer
Alla menyer för objekt har undermenyer, om det finns några undermappar.

Säkerhet & Kryptering

Stark krypteringsalgoritm
AlgoritmNyckellängdBlockstorlek
AES128-25616
BlowFish2568
RC625616
3-DES648
1-DES648
    AES nyckellängd är villkorad av huvudlösenordet längd:
* 128 bitar för Huvudlösenord kortare än 32 tecken,
* 192 bitar för Huvudlösenord från 32 till 47 tecken,
* 256 bitar för Huvudlösenord 48 tecken eller längre.

Kryptering med Huvudlösenord
Du kan skydda alla dina ID-Kort och NyckelKort med ett Huvudlösenord och följaktligen göra dom otillgängliga för obehöriga användare och oläsliga till och med för en hacker. Vi använder AES kryptering för ökad säkerhet.

Huvudlösenord
När du väl angett ett Huvudlösenord, sparas det i datorns minne, så att du inte behöver ange det för varje NyckelKort. Vid utloggning så rensas det från datorns minne.

Besegrar KeyLoggers
När RoboForm fyller i ett sparat lösenord i ett fält, används inte tangentbordet för att skriva det. Så om ett program för att spela in tangentnedtryckningar är installerat på datorn, kan det inte registrera några tangentnedtryckningar, och därför inte heller stjäla lösenordet.

Automatisk utloggning
Du kan be RoboForm att rensa Huvudlösenordet från minnet och logga ut efter en viss tid av inaktivitet.

Byte av Huvudlösenord
Du kan be RoboForm att skydda alla NyckelKort med ett nytt Huvudlösenord. Du kan också ta bort eller lägga till skydd för alla NyckelKort.

Hantering av användardata

Säkerhetskopiering
Funktioner för säkerhetskopiering och återställning är inbyggt.

Varje NyckelKort/ID-Kort är en fil
Varje NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis är en separat fil. Detta tillåter dig att ha genvägar på Skrivbordet, skicka exempelvis NyckelKort med e-post, eller helt enkelt att kopiera/flytta dom med Windows Utforskaren.

RoboForms profiler
En samling med NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis utgör en profil i RoboForm. Du kan ha mer än en profil, låt säga, en per medlem i hushållet. Du byter enkelt mellan olika profiler.

Konton i Windows
Varje konto i Windows har sin egen profil i RoboForm, men det är möjligt att få olika konton i Windows att dela en gemensam profil.

Sökruta

Komplettera automatiskt för NyckelKort, SäkNotis, Kontakter
Skriv en del av namnet på ett NyckelKort, ID-Kort, SäkNotis och få RoboForm visa alla objekt som matchar. Detta är Komplettera automatiskt för namn på NyckelKort och ID-Kort. ENTER utför standardkommandot för det första objektet i listan.

Sökmotorer
Skriv in ett sökord eller fras, tryck F3 eller F6 och den söks upp i Yahoo, Google eller annan sökmotor. Du kan lägga till nya sökmotorer eller anpassa de som finns: kortkommando, sorteringssätt, sök URL.

Lägg till www. och .com
Skriv ett ord, tryck F8 och RoboForm går till www.roboform.com (samma som CTRL+ENTER i IE).
Denna funktion kan aktiveras i RoboForm -> Inställningar -> Sök.

Egna sökningar
Du kan lätt skapa egna sökningar i RoboForm -> Inställningar -> Sök.

Hur gör jag?
Skriv ett ord så erbjuder RoboForm dig en lista med möjliga sökåtgärder, ENTER väljer den åtgärd som är vald som standard.

Flyttbarhet med USB och löstagbara enheter

RoboForm2Go (portabel version av RoboForm) kan tas med på en USB-enhet eller någon annan flyttbar enhet.

Optimal säkerhet
Dina lösenord, och känslig personlig data ,lagras på en USB-enhet. När väl USB-enheten tas bort från datorn, tas också all information fysiskt bort. I själva verket så har aldrig dina lösenord sparats på datorn.

Optimal flyttbarhet
Både programmet och dina lösenordsfiler lagras på USB-enheten, så du kan med lätthet flytta dom från en dator till en annan.

Full automation
RoboForm2Go behöver inte vara installerat på en dator för att användas. Det kan starta automatiskt när du ansluter USB-enheten och installera sig i webbläsaren utan krav på installation av tillägg, kort och gott, ingen installation krävs. Du kan till och med köra RoboForm2Go på en dator du inte har rättighet att installera program på.

Utseende

RoboForms verktygsfält
RoboForm lägger till ett verktygsfält i Internet Explorer, Avant, MaxThon, Slim, Firefox, Mozilla. RoboForms verktygsfält är det bästa sättet att använda RoboForm.

Dialogen AutoFyll (fyll i formulär)
Användare som inte använder verktygsfältet kan ändå styra RoboForms dialog AutoFyll. Om AutoFyll är aktiverat, kommer fönstret för AutoFyll visas när du besöker en sida du sparat i ett NyckelKort.

Vi pratar ditt språk
RoboForm, manualen, FAQ och hemsidan, finns alla tillgängligt på många språk. Klicka här för mer information.

Anpassa utseendet
Du kan fullt ut anpassa utseendet av RoboForms verktygsfält och också anpassa de flesta kommandon.

Håll dig uppdaterad: AutoUppdatering
RoboForm kontrollerar automatiskt på Internet efter nya versioner och erbjuder dig uppdatering så fort en ny version finns tillgänglig.

Övrig fördelar

Markera/Rensa/Återställ fält
RoboForm har kommandon för att markera/rensa/återställa alla fält i ett formulär, eller urval av fält. Dessa kommandon kommer väl till pass när du behöver kryssa i eller kryssa ur 20 kryssrutor. Markera dom och välj RoboForm -> Fält -> Markera/Rensa fält.

Ifyllning med Dra-och-släpp
I sista hand kan du alltid använda ifyllning med hjälp av dra-och-släpp.

Konvertera från Gator
Du kan använda RoboForm för att importera användardata från Gator.
all languages