RoboForm: Password Manager, Form Filler, Password Management Ofta förekommande frågor om RoboForm (FAQ) | Svensk
Huvudmeny Ladda ner Köp RF PRO Kontakt
 RoboForm
 Huvudmeny
 Ladda ner
 Funktioner
 Självstudier
 Recensioner
 Manual
 FAQ
 Skärmdumpar
 Licensavtal
 RoboForm2Go
 Huvudmeny
 RoboForm med
 Webbläsare
 RoboForm för
 Konsumenter
 Lotterier
 Rekommendera RF
 Siber Systems
 Om Siber Systems
 Språk
 GoodSync
 

Denna FAQ gäller för RoboForm version 6.6.4 och senare.

FAQ Index

Installera och ta bort RoboForm

Fråga: Jag kan inte ladda ner RoboForm. Vad skall jag göra?
Svar: Använd följande felsökning av nerladdning för att fastställa vad som hände:

1. En korrupt version av RoboForms installationsprogram fastnade in din webbläsares minne. Du bör rensa din webbläsares minnesbuffer och försöka ladda ner igen. För att rensa minnesbuffer i IE, välj "Verktyg -> Internetalternativ..." och klicka knappen "Ta bort filer".

2. Du kanske har ett datorvirus som förvanskar varje nerladdad fil. RoboForms installationsprogram kontrollerar sin integritet och säger ifrån om filen ändras. Kontrollera din dator efter virus och utför nödvändiga åtgärdern.

3. RoboForms distributionsfil är en *.EXE-fil och några felaktiga Quick Time-versioner, och möjligtvis andra tillägg, hindrar nerladdning av filen. En snabb lösning är att högerklicka på länken "Ladda ner", på www.roboform.com, och sedan välja "Spara länk som...". Välj en mapp du vill spara RoboForms installationsprogram till, och avsluta nerladdning. Kör sedan den nerladdade installationsfilen.

Fråga: Skall jag ta bort den gamla versionen av RoboForm innan jag installerar den nya?
Svar: Nej, installera bara över den gamla versionen.

Fråga: När jag uppdaterar till en ny version av RoboForm, kommer mina ID-Kort och NyckelKort gå förlorade?
Svar: Nej. RoboForms mapp för användardata tas inte bort eller ändras av installationsprogrammet.

Fråga: Om jag uppdaterar till den nya version av RoboForm, behöver jag betala för RoboForm Pro igen?
Svar: Så här långt har vi inte tagit betalt för uppdateringar. Installera bara den nya versionen över den gamla. Om du uppdaterar från version 5 till 6, kommer du dock förlora din Pro-status och du måste aktivera RoboForm Pro igen. Men du behöver inte betala för det igen.

Fråga: Mina NyckelKort, ID-Kort och SäkNotis har försvunnit. Hur gör jag för att få tillbaks dom?
Svar: Högst sannolikt är dom inte borta. Du behöver bara hitta dom på din hårddisk, och tala om för RoboForm att dom fins just där.
1. Sök efter NyckelKorts-filer på din hårddisk:
- Klicka Start och välj Sök -> Efter filer och mappar.
- Skriv in *.RFP i "Sök efter filer eller mappar med följande namn:" (använd *.RFT för ID-Kort och *.RFN för SäkNotis).
- Välj "Lokala hårddiskar" i "Leta i".
- Klicka Sök nu och skriv ner i vilken mapp dina NyckelKort och ID-Kort hittades.
- Var uppmärksam på att gömda filer inte hittas i Utforskaren som standard. För att verkligen söka i alla mappar, öppna Windows Utforskaren och välj "Verktyg -> Mappalternativ -> Visning -> Visa dolda filer och mappar".

2. Ange i RoboForm var du hittade filerna:
- Klicka på RoboForms ikon i verktygsfältet (eller aktivitetsfältet) och välj Inställningar,
- Gå till fliken "Användardata",
- Klicka Välj mapp,
- Välj den mapp du hittade i steg 1.

Fråga: Hur tar jag bort RoboForm?
Svar: Välj "Start -> Alla program -> AI RoboForm -> Avinstallera RoboForm".
Om RoboForms egna program för avinstallation inte fungerar, klicka på denna länk: RoboForm Uninstaller. Ladda ner och kör den för att ta bort RoboForm.
Om du inte stänger alla webbläsarfönster vid avinstallation av RoboForm, kommer filen RoboForm.dll fortsättningsvis vara låst. Du kan dock starta om datorn och ta bort filen manuellt.

Fråga: När kommer det ut en ny version för Firefox/Mozilla?
Svar: Efter det att en officiell version släpps av Firefox eller Mozilla på mozilla.org, tar det från 3 till 10 dagar för oss att lägga till support för denna i RoboForm. Vi tar inte emot något förhandsmaterial från Mozilla.org. Nyheter om en nya versioner av RoboForms tillägg visas på denna sida.

Fråga: Kan gör jag RoboForm flyttbar genom att lagra NyckelKort på en flyttbar USB-enhet?
A: Ja. Förbered en flyttbar disk för användning med RoboForm:
* Kopiera RoboForms datafiler (NyckelKort och ID-Kort) från din hårddisk till den flyttbara disken manuellt ELLER
* Välj RoboForm -> Inställningar -> Användardata, klicka på knappen "Säkerhetskopiering", välj mapp för "My RoboForm Data" på din flyttbara disk som destination för säkerhetskopian. Skapa mappen om den inte finns.

Använd den förberedda flyttbara disken på en annan dator:
* RoboForm måste vara installerat på datorn för att det skall fungera. Om RoboForm inte är installerat på datorn, installera det från www.roboform.com/download.html eller från sparat installationsprogram.
* Välj RoboForm -> Inställningar -> Användardata, klicka knappen "Välj mapp", och leta upp mappen för RoboForms datafiler på din löstagbara disk (exempelvis: F:\My RoboForm Data). Den installerade versionen av RoboForm läser nu data från din flyttbara disk.
* Ansluter du en flyttbar disk till datorn och RoboForms ikon i aktivitetsfältet syns, känner RoboForm av att så skett, och RoboForm startas.
* När du är klar tar du bort USB-enheten från datorn. RoboForm känner av att användardata inte längre finns, och avslutar RoboForm.

RoboForm Pro licensgivning

Fråga: Hur fungerar licensgivning för RoboForm?
Svar: RoboForm är licensierad per dator. Med det menas att en licens krävs för varje dator där RoboForm är installerat. Andra licensen säljs med bra rabatt, för att göra RoboForm överkomlig för användare med två datorer.

Fråga: RoboForm brukade vara gratis och nu ber den mig uppgradera till Pro. Vad är det som händer?
Svar: Gratisversionen av RoboForm har vissa begränsningar, och mest signifikativa av dem, är att du endast kan ha 10 NyckelKort eller färre i gratisversionen.
Hur går jag runt dessa begränsningar:
* Köp RoboForm Pro, som inte har några begränsningar alls.
* Reducera antalet NyckelKort till 10 eller färre. Du kan se, redigera och ta bort alla NyckelKort och ID-Kort även efter testperioden är över - endast automatisk ifyllning och inloggningar slutar fungera.

Fråga: Jag har blivit av med min Pro-status p.g.a. en ominstallation av Windows . Hur får jag tillbaks den?
Svar: Använd vår Pro Aktivator. Den kommer att fråga efter ditt namn och ordernummer eller e-postadress eller postnummer. Hittar den dig i databasen kommer systemet aktivera RoboForm Pro på din dator.

Fråga: RoboForm säger att mina aktiveringar har överskridits. Vad skall jag göra?
Svar: Om du aktiverat RoboForm Pro på fler datorer än vad som tillåts av din licens, bör du köpa tilläggslicenser till dina övriga datorer på http://upgrade.roboform.com/.
Om du aktiverar RoboForm Pro på samma dator som innan, så be RoboForm Support att lägga till fler aktiveringar. Din förfrågan beviljas under förutsättning att din orderhistorik tillåter det.

Fråga: Jag har köpt mer än en licens. Hur gör jag för att installera licens nummer två, tre, osv.?
Svar: Om du behöver aktivera RoboForm Pro på mer än en dator, och du har köpt tillräckligt antal licenser:
- Installera gratisversionen av RoboForm på denna dator,
- Gå till Pro Aktivator på denna dator. Ange namn och ordernummer eller transaktionsnummer eller den e-postadress du använde vid beställning. Om ordersystemet hittar dig i databasen aktiveras RoboForm automatiskt.

Fråga: Kan jag köpa en andra licens till ett rabatterat pris, om jag redan köpt en licens?
Svar: Ja, det kan du. Så här gör du för att köpa ytterligare licenser med ett rabatterat pris:
* Gå till http://upgrade.roboform.com/
* Ange det antal licenser du behöver köpa till (en per dator).
* Ange ditt ordernummer från din orginalorder.
* Ange ditt namn såsom det står i din orginalorder.
* Klicka Total och om orginalordern hittas, kommer rabatterat pris visas.
* Klicka knappen Köp Pro för att slutföra din order.

Fråga: Hur vet jag om RoboForm Pro är aktiverat?
Svar: Klicka på RoboForms ikon i aktivitetsfältet och välj "Hjälp -> Om" eller välj RoboForm -> Hjälp -> Om i RoboForms verktygsfält. I fönstret som öppnas visas status för den installerade versionen.

Vanliga frågor om RoboForm

Fråga: RoboForm installeras inte i min webbläsare. Varför?
Svar: Det finns flera anledningar varför RoboForm inte visas i din webbläsare. Denna enkla felsökning hjälper dig fastställa orsaken till problemet, och hur till rättar till det.

1. Du använder en webbläsare som inte fungerar ihop med RoboForm.
RoboForm fungerar inte ihop med Opera, Netscape 4, och Compuserve 7. RoboForm fungerar ihop med Internet Explorer, webbläsare baserade på IE och Gecko (Mozilla, Firefox, Netscape 7 och 8).
För en komplett lista med webbläsare som stöds och inte stöds, gå till listan med officiella webbläsare.
Om din webbläsare är inte finns med i listan, kontakta oss, så kan vi lägga till stöd för den (om det är tekniskt möjligt).

2. Du använder Netscape, Mozilla eller Firefox och du installerade inte RoboForms tillägg för dessa webbläsare.

3. Du installerade inte RoboForm med detta Windowskonto. RoboForm måste installeras i vart och ett av de Windowskonton som skall använda det. Installera RoboForm i det Windowskonto du vill använda det, eller för alla användare.

4. Ett begränsat Windowskonto tillåter inte dig att installera program. Byt till ett administratörskonto eller till ett konto som har rättigheter att installera program. Du kan också logga in som Administratör och ändra din kontoinställningar. Begränsningar i användarkontot gör att du endast kan installera en begränsad version av RoboForm, och RoboForm måste ha ikonen i aktivitetsfältet startad för att fungera.

5. Du använder en IE-baserad webbläsare som inte är IE (AOL, MSN) och RoboForms ikon i aktivitetsfältet syns inte i nedre högra hörnet, bredvid klockan. Kontrollera att RoboForms ikon i aktivitetsfältet syns. Om inte, starta den genom "Start -> Alla program -> AI RoboForm -> Ikon i aktivitetsfältet".

5a. Du använder en IE-baserad webbläsare som inte är IE (AOL, MSN) på en datorn med Windows 98, NT eller 2000 och Microsoft Active Accessibility är inte installerat. Kör AA Installer om RoboForm frågar efter det.

6. Du kanske har flyttat mappen med RoboForms användardata till en mapp som inte innehåller några NyckelKort. Kontrollera att du fortfarande kan se dina NyckelKort genom att starta redigeringsprogrammet för NyckelKort (NyckelKort -> Redigera) och verifiera listan med NyckelKort. Använd funktionen "NyckelKort -> Profil -> Uppdatera mapp" för att se till att NyckelKort i minnet är i fas med NyckelKort på din hårddisk.
Om RoboForm har "glömt" var dina NyckelKort är placerade, kan du hitta dom men hjälp av dessa tips.

7. Du kanske använder en gammal version av RoboForm2Go. Kontrollera din version av RoboForm i "Hjälp -> Om". Det första du bör göra är att uppgradera till den senaste officiella versionen genom att välja "RoboForm -> Hjälp -> Sök efter uppdateringar".

Fråga: Hur gör jag en ren installation av RoboForm, när något har gått snett?
Svar: Om allt verkligen gått fel (du kanske får meddelanden om dubbla DLL-filer eller att din webbläsare är skadad), kan du göra en ny, fräsch installation genom att:
- Windows 2000 och XP: in varje Windowskonto köra detta program: rfwipeout.exe. Detta kommer att rensa ut alla rester av gamla RoboForm-versioner. Notera att du bör ta bort RoboForm från *alla* Windowskonton först.
- Windows 2000 och XP: Installera RoboForm från ett administratörskonto i Windows.
- Installera RoboForm in alla andra Windowskonton du behöver det i.
- Varje gång du skall byta från ett konto till annat, måste du Logga ut och inte Byta användare. Om du bytt konto (som kan göras i XP), måste du göra om allt från start. Du kan bara vara inloggad till ett konto åt gången.

Fråga: Hur gör jag för att inte förlora filer när tar bort min USB-enhet?
Svar: Officiellt skall du tala om för Windows att Stoppa USB-enheten innan du tar bort den så att Windows kan rensa alla skrivningar och läsningar till den. Inofficiellt kan du sätta USB-enhet i ett läge där den inte använder någon diskbuffer, så att du kan ta ut den utan att stoppa den:
* Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet.
* Kryssa i "Visa enhetskomponenter" i fönstret som visas.
* Klicka "xxx USB Device", den mittersta av de tre nivåerna i trädet.
* Klicka Egenskaper.
* Välj fliken Principer.
* Välj "Optimera för snabb borttagning" och klicka OK.

Fråga: Hur återställer jag funktionen AutoPlay för en USB-enhet?
Svar: Generellt kan endast tillverkaren för respektive enhet svar på denna fråga.
Microsoft erbjuder dock en "AutoPlay Repair Wizard" från denna länk.
Så här går det till:
* Spara programmet till ditt Skrivbord, eller valfri plats, och ta bort din USB-enhet.
* Kör programmet du laddade ner och anslut din USB-enhet när du blir tillfrågad att göra så
* Detta bör rätta till problemet med AutoPlay.

Fråga: Windows känner inte igen min USB-enhet när jag ansluter den? Hur reparerar jag detta?
Svar: Om din USB-enhet fortfarande är fysiskt "frisk", kan detta rättas till genom att återladda drivrutinen för USB-enheten:
* Dubbelklicka på USB-ikonen i Windows aktivitetsfält.
* Välj "USB Masslagringsenhet", klicka "Egenskaper".
* Välj fliken "Drivrutin", klicka på knappen "Avinstallera" och vänta på att drivrutinen skall tas bort.
* Återanslut din USB-enhet, och Windows kommer att installera om drivrutinen automatiskt.
* Avinstallation av drivrutinen för andra nivån i trädet ("xxx USB Device"), kanske också kan behövas.

Om USB-ikonen i Windows aktivitetsfält inte visas:
* Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet eller i Utforskaren
* Välj Hantera
* Klicka Enhetshanteraren
* Bläddra ner till USB styrenheter
* Högerklicka på den USB Masslagringsenhet som du använder och välj Egenskaper.
* Eller välj i Enhetshanteraren Visa -> Enheter efter anslutning och bläddra ner till din USB-enhet,
* Ta bort alla instanser relaterade till din USB-enhet.

RoboForms verktygsfält och andra inställningar

Fråga: RoboForms övre eller nedre verktygsfält visas inte. Varför?
Svar: Det kan finnas flera anledningar till varför verktygsfält inte visas. Denna enkla felsökning hjälper dig fastställa orsaken till problemet och hur till rättar till det.

1. Gå först och främst igenom Vanliga frågor om RoboForm.
Gör sedan kontrollen enligt nedan:

2. Verktygsfältet lades till i IE men det är gömt. Gör det synligt igen. Det finns 2 sätt att göra det:
- Klicka på knappen "RoboForm" i verktygsfältet Standard i IE flera gånger.
- Välj "Visa -> Verktygsfält -> RoboForm" i IE. Om andra icke-RoboForm verktygsfält visas, välj "Visa -> Verktygsfält -> namn på annat verktygsfält". På grund av en bugg i IE, kan RoboForm visas som något med ett annat namn i "Visa -> Verktygsfält".

3. Verktygsfältet är synligt men bara delvis. Expandera det. Om du endast ser ordet "RoboForm" och en sparre intill, dra verktygsfältet, vid ordet RoboForm, för att få det att uppta större horisontell yta, så bör du se hela verktygsfältet. Om det inte går att flytta är sannolikt dina verktygsfält låsta. Lås upp dom genom "Visa -> Verktygsfält -> Lås Verktygsfälten".

4. Du har inaktiverat tillägget i din webbläsare. I IE öppna "Verktyg -> Internetalternativ -> Avancerat". Gå till sektionen Webbsökning. Alternativet "Aktivera tillägg för tredjeparts webbläsare" skall var ikryssat. Om det inte är det, kryssa i det, klicka OK och starta om din dator.

5. RoboForm är inaktiverad i webbläsartillägg (SP2). I IE öppna "Verktyg -> Internetalternativ -> Program -> Tilläggskomponenter". Leta reda på namnet RoboForm, av typen verktygsfält och aktivera det.

Fråga: Menyn IE Visa.Verktygsfält innehåller två uppsättningar av "Länkar" (eller "Radio" eller "RoboForm") och endast en av den är i själva verket RoboForms verktygsfält. Eller, denna meny innehåller "Radio" (eller "Länkar") och "RoboForm" men "Radio" pekar till RoboForms verktygsfält och "RoboForm" pekar till verktygsfält Radio. Eller denna meny innehåller något med ett tomt namn och detta val representerar RoboForms verktygsfält. Vad skall jag göra?
Svar: Detta orsakas av denna bugg som uppträder i alla versioner av IE. Microsoft har erkänt denna bugg. Bästa sättet att göra RoboForms verktygsfält synlig (som inte berörs av MS-buggar) är att klicka på knappen RoboForm i verktygsfältet Standard upp till 3 gånger eller att högerklicka på något verktygsfält och välja RoboForm.

Fråga: RoboForms verktygsfält kan inte döljas i IE:s fullskärmsläge på en dator med Windows XP. Vad skall jag göra?
Svar: Detta orsakas av en bugg i Windows XP. Det fungerar korrekt i Windows 2000. Samma sak händer med andra verktygsfält (t.ex. Yahoo) i XP. Visa RoboForms verktygsfält tillsammans med ett annat verktygsfält, t.ex. Standard. Där kan du gömma det.

Fråga: Hur kan jag anpassa RoboForms verktygsfält?
A: Högerklicka verktygsfält och välj "Anpassa verktygsfält". I dialogen som visas kan du göra verktygsfältets knappar synliga och osynliga genom att flytta dom mellan "Tillgängliga knappar" (osynliga knappar) och "Knappar i verktygsfältet" (synliga knappar).

Fråga: Hur anpassar jag RoboForms knappar i verktygsfält Standard?
Svar: Det finns två sätt att göra detta:
* Lägga till RF-knappar till verktygsfältet Standard. Gå till "RoboForm -> Inställningar -> Meny vid högerklick". I denna flik kan du ange vilka knappar som skall göras tillgängliga i IEs verktygsfält Standard. Dina ändringar för meny vid högerklick börjar inte gälla förrän du stängt alla IE fönster och öppna IE igen (startat om IE).
* Gör RFs knappar synliga in IEs verktygsfält Standard. Högerklicka på verktygsfältet Standard och välj "Anpassa...". Fönstret för "Anpassa verktygsfältet" visas. Använd knapparna "Lägg till" och "Ta bort" för att flytta RoboForm-knappar från "Tillgängliga knappar" till "Knappar i verktygsfältet" för att göra dem synliga och i motsatt riktning för att göra dem osynliga.

Fråga: Kan reducerar jag antalet RoboForm-kommandon i menyn Verktyg?
Svar: Varje RoboForm-kommando i menyn Verktyg motsvarar en knapp på IEs verktygsfält Standard. Det enda sättet att ta bort dessa är att ta bort motsvarande RoboForm-knapp i IEs verktygsfält Standard: I "Inställningar -> Övrigt" klicka "Anpassa meny vid högerklick och verktygsfältet Standard" och ta bort oönskade knappar. Dina ändringar kommer träda i kraft när du startat om IE.

Fråga: Hur anpassar jag (tar bort) RoboForms meny vid högerklick?
Svar: Högerklicka någon webbsida och välj "Anpassa meny" eller gå till "RoboForm -> Inställningar -> Meny vid högerklick". Ange här vilka kommandon och menyinstanser som skall vara synliga vid högerklick. Dina ändringar kommer träda i kraft efter omstart av IE.

Fråga: Jag har aktiverat alla RoboForms kommandon vid högerklick, men inte alla visas. Vad bör jag göra?
Svar: Internet Explorer har ett begränsat antal instanser som kan visas i meny vid högerklick. Så om du aktiverade ett antal instanser i menyn vid högerklick, startade om Internet Explorer och du fortfarande inte ser de sista instanserna, har du förmodligen nått gränsen för hur många som kan visas. Om du misstänker att så är fallet, så ta bort andra program som lägger till instanser i menyn vid högerklick eller öka upplösningen på din bildskärm.

RoboForms ikon i aktivitetsfältet

Fråga: Ikon i aktivitetsfältet är inte synlig i Windows XP. Vad skall jag göra?
Svar: Av någon anledning visar inte Windows XP alla ikoner i aktivitetsfältet. För att visa alla ikoner, högerklicka på XPs aktivitetsfält, välj Egenskaper, Kryssa ur rutan "Dölj inaktiva ikoner" och klicka OK. RoboForms ikon i aktivitetsfältet skall nu visas.

Fråga: Hur gör jag för att inte RoboForms ikon i aktivitetsfältet skall visas när Windows startar?
Svar: Gå till "RoboForm -> Inställningar" och kryssa ur rutan "Starta RoboForm när Windows startar".

Spara formulär till NyckelKort

Fråga: AutoSpara visas inte när jag förväntar mig det. Varför?
Svar: Det kan finnas flertalet anledningar till varför AutoSpara inte fungerar. Denna enkla felsökning hjälper dig fastställa orsaken till problemet och hur till rättar till det.

1. Gå först och främst igenom Vanliga frågor om RoboForm.
Gör sedan kontrollen enligt nedan:

2. Formuläret innehåller inget fält för lösenord. För att logga in till de flesta onlinekonto, krävs oftast ifyllning av ett lösenordsfält som visas som "****" (asterisker). I sällsynta fall finns dock inloggningsformulär utan lösenordsfält.
Om du behöver spara sådan inloggningsinformation till ett NyckelKort, spara NyckelKort manuellt: fyll i inloggningsinformation och klicka på knappen "Spara" i RoboForms verktygsfält eller välj "Spara formulär" från menyn vid högerklick.

3. Inloggningsinformation från formuläret är redan sparat i ett befintligt NyckelKort.

4. Formuläret har för många fält. Om formuläret har sex fält eller fler, kommer inte AutoSpara att visas. Klicka knappen Spara i verktygsfältet för att spara formuläret manuellt.

5. AutoSpara kanske är inaktiverat eller så kanske du har gjort en inställning som gör att AutoSpara inte fungerar. Kontrollera att alla inställningar är satta till standard genom att öppna RoboForm -> Inställningar, och klicka knappen "Återställ standard".

6. Du kanske har skapat ett blockerande NyckelKort för denna webbplats. När det blockerande NyckelKortet (med ordet "-Blockerat-") skapats, visas inte AutoSpara för någon sida på denna webbplats. Ta bort det blockerande NyckelKortet: Gå till webbplatsen, klicka "Spara", och sedan "Ta bort blockering".

Fråga: Hur kan jag inaktivera AutoSpara just för en webbplats?
Svar: Om du inte vill att AutoSpara skall visas på några sidor på en speciell webbplats, klicka på pilen på knappen Avbryt i Spara formulärfältet och välj Använd inte AutoSpara på denna xxx. Detta skapar ett blockerande NyckelKort, vars namn har "-Blockerat-" efter webbplatsens namn. För att ta bort blockeringen för en webbplats, gå till denna webbplats, klicka Spara och sedan på länken Ta bort blockering.

Fråga: Hur kan jag permanent inaktivera AutoSpara för alla webbplatser?
Svar: Om du vill att RoboForm aldrig skall visa AutoSpara så klicka pilen på knappen Avbryt i Spara-dialogen och välj Använd aldrig AutoSpara. För att återaktivera AutoSpara, klicka på knappen "Spara", och klicka på länken "Aktivera AutoSpara". Du kan också aktivera AutoSpara under RoboForm -> Inställningar -> AutoSpara.

Ifyllning av formulär från NyckelKort och ID-Kort, Logga in

Fråga: Ifyllning av formulär från ID-Kort eller NyckelKort fungerar inte som jag förväntar mig. Varför?
Svar: Det kan finnas flera anledningar till varför ifyllning av formulär inte fungerar som förväntat. Denna enkla felsökning hjälper dig fastställa orsaken till problemet och hur till rättar till det.

1. Gå först och främst igenom Vanliga frågor om RoboForm.
Gör sedan kontrollen enligt nedan:

2. Du försöker fylla i (spara) ett Flash-formulär, Java-formulär eller annat icke-HTML formulär. RoboForm kan endast fylla i HTML-formulär och standardinloggningar, inte Flash- eller Java-formulär. Du kan kontrollera vilken typ det är genom att högerklicka det. Flash-objekt har en speciell Flash-meny vid högerklick.

3. Om du fyller i ett formulär från NyckelKort och några fält inte fylldes i, kanske detta beror på ändringar i denna webbsida. Spara om NyckelKort för formulär och det kommer sedan att fylles i OK. Bästa sättet att spara om NyckelKort är att ALT + KLICK på inloggningsknappen på webbsidan eller trycka SHIFT + ENTER i lösenordsfältet.

4. Se till att du fyller i icke-tomma fält också, därför att några valbara fält alltid betraktas som icke-tomma. Inaktivera alternativet "Fyll endast i tomma fält" i mini-dialogen vid ifyllning av formulär och/eller i dialogen Fyll i formulär.

5. Om ifyllning inte ändrar något fält i formuläret fyller heller inte RoboForm i formuläret och meddelar också dig.

6. Om kodningen av en webbsida inte är korrekt inställd, kan heller inte RoboForm läsa sidan. Om du inte förstår bokstäverna på sidan på grund av felaktig kodning kan heller inte RoboForm läsa dom.

7. Data i dina ID-Kort har kanske blivit felaktiga. Öppna ID-Kort i redigeringsprogrammet och verifiera att all data är korrekt.

Fråga: Jag fyllde i några fält manuellt och RoboForm skrev över dom. Hur kan jag undvika detta?
Svar: Det finns två sätt:
* Alternativet Fyll endast i tomma fält: I mini-dialogen vid ifyllning av formulär, eller AutoFyll, kryssa i rutan "Fyll endast i tomma fält" så kommer RoboForm att endast fylla i de fält som är tomma (ej fyllde med något värde) och det kommer inte att fylla i fält som redan är ifyllda. Notera att några valbara fält alltid har värden tilldelade sig, så RoboForm kommer inte att fylla i sådan fält om detta alternativ är valt.
* Selektiv ifyllning av formulär: Du kan be RoboForm att fylla i endast en del av ett formulär genom markera de fält du vill ha ifyllda innan du klickar Fyll i formulär. Markering av ett fåtal fält kanske visar sig vara svårt, men det går att göra med lite träning: Starta med fältets rubrik (markera rubriken också) och stanna innan du kommer till nästa fält.

Fråga: Ett formulär har namn och e-postadresser för andra människor, men RoboForm fyller i mitt namn och e-postadress. Vad skall jag göra?
Svar: Låt oss illustrera detta med exemplet detta formulär.
* Skapa separata ID-Kort för dig och dina vänner.
* Markera fälten "Ditt namn" och "Din e-postadress" i formuläret.
* Klicka knappen ID-Kort på RoboForms verktygsfält och välj ditt ID-Kort. Första två fälten kommer nu att fyllas i från ditt ID-Kort.
* Markera fälten "1:a mottagarens namn" och "1:a mottagarens e-postadress".
* Välj din väns ID-Kort från ID-Kort och det valda fältet kommer att fyllas i.
* Fortsätt så för resterande vänner.
Markering av ett fåtal fält (inte alla) kan göras, men det kräver lite träning. Starta med rubriker på fält (markera rubriken också) och stanna innan du kommer till nästa fält.

Fråga: Hur fyller jag i leverans- och faktura-adress med RoboForm?
Svar: Gör så här:
* I redigeringsprogrammet för ID-Kort, gå till adressfliken och skapa två adresser: Faktura och Leverans. Spara ID-Kortet.
* Markera fältet Leveransadress i ett online-formulär.
* För muspekaren över knappen med ditt ID-Kort i RoboForms verktygsfält, välj Leveransadress i listan över föreslagna adresser. Klicka Fyll i formulär.
* Markera fältet Fakturaadress i online-formuläret.
* För muspekaren över knappen med ditt ID-Kort i RoboForms verktygsfält, välj Fakturaadress i listan med föreslagna adresser. Klicka Fyll i formulär.

Fråga: Hur spara jag fler än ett kreditkort i ett ID-Kort?
Svar: Gör så här:
* I redigeringsprogrammet för ID-Kort, gå till fliken Kreditkort.
* Klicka "Nytt kreditkort".
* Fyll i data om ditt kreditkort.
* Spara ditt ID-Kort.
* Gå till webbsidan, för markören över knappen för ditt ID-Kort i RoboForms verktygsfält och det kommer visa dig en lista med de kreditkort du angett.

Fråga: Jag ser endast USA i listan med länder i ID-Kort. Hur kan jag ändra det till ett annat land?
Svar: Regler för ifyllning och formatering av fält är olika för olika länder, så RoboForms ID-Kort har olika format och struktur för olika länder.

Du bör ange landet för ditt ID-Kort, när du skapar ett nytt ID-Kort. Listan med länder som visas i adressfliken för ID-Kort, innehåller endast det land för vilket ID-Kortet skapades. Så om du skapade ett ID-Kort för USA, kommer endast USA visas i listan över länder.

Om du vill ändra Land i ett befintligt ID-Kort, öppna redigeringsprogrammet för ID-Kort och välj "Redigera -> Land" och välj sedan land. Om ditt land inte är med i listan, välj "Annat". "Annat" land fungerar för länder där RoboForm inte vet regler för formatering och ifyllning av formulär, det ger dig det mest generella ID-Kort där telefonnummer inte är formaterade och där det inte finns några andra lands-specifika formateringar.

När du ändrar land för befintligt ID-Kort, kan några fält förlora sina värden för att uppsättningar av fält i ID-Kort är olika för olika regioner i världen och formatering av dessa fält är olika. Därför måste du manuellt kontrollera det ändrade ID-Kortet och korrigera eventuella fält som gått förlorade.

Fråga: Mina telefonnummer fylls inte i korrekt längre. Vad skall jag göra?
Svar: Om du uppdaterade till en ny version och din telefonnummer inte fylls i korrekt, kontrollera ditt ID-Kort och se till att din telefonnummer är korrekt angivna. Vi ändrar formatet för telefonnummer till och från, speciellt i länder utanför USA och konvertering från äldre versioner görs inte alltid automatiskt.

Fråga: RoboForm gjorde ett misstag när den fyllde i ett formulär. Varför?
Svar: RoboForms intellekt är bra men det matchar ännu inte en människas. Så RoboForm kan göra misstag när den fyller i formulär. Börja med att ladda ner den senaste version av RoboForm och se om det löser problemet. Om det inte gör det, skicka oss adressen (URL) till formuläret du försökte fylla i och en beskrivning på exakt vad som inte fylldes i, till oss via e-post.

Fråga: Jag uppgraderade till RoboForm Pro men redigeringsprogrammet för ID-Kort visar fortfarande bara 5 egna fält. Hur får jag fler?
Svar: Efter hand som du fyller i egna fält, kommer RoboForm lägga till fler fält. Nytt tomt fält läggs till för att alltid bibehålla 5 nya fält. Nytt tomt fält läggs till när du klickar Verkställ i redigeringsprogrammet eller när du stänger och åter öppnar ett ID-Kort.

Fråga: Kommandot Logga in loggar inte in mig på webbplatsen automatiskt. Vad skall jag göra?
Svar: Försök att spara om NyckelKort, eftersom placering eller identifikation av kontroller kanske har ändrats och RoboForm inte kan hitta rätt knapp. Bästa sättet att göra det, är att fylla i formuläret från NyckelKort och sedan klicka Logga in medan tangenten ALT hålls nedtryckt. Detta tvingar AutoSpara.

AutoFyll

Fråga: AutoFyll visas inte när jag förväntar det. Varför?
Svar: Det kan finnas flera anledningar till varför AutoFyll inte fungerar. Denna enkla felsökning hjälper dig fastställa orsaken till problemet och hur till rättar till det.

1. Gå först och främst igenom Vanliga frågor om RoboForm.
Gör sedan kontrollen enligt nedan:

2. Webbsidan innehåller endast icke-lösenords fält. Som standard visas inte AutoFyll från NyckelKort i detta fall. Du kan ändra detta beteende genom att öppna RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll och kryssa ur alternativet "AutoFyll från NyckelKort bara på sidor med lösenord".

3. Formuläret för inloggning du sparat till ett NyckelKort kanske har ändrats och det nya formuläret matchar inte sparade data. Fyll i formuläret manuellt. När du klickar Logga in, kommer RoboForm erbjuda att AutoSpara det, så spara det över det gamla NyckelKortet, och AutoFyll bör visas korrekt.

4. AutoFyll kanske är inaktiverat eller så kanske du har gjort en inställning som gör att AutoSpara inte fungerar. Kontrollera att alla inställningar är satta till standard genom att öppna RoboForm -> Inställningar, och klicka knappen "Återställ standard".

5. Du kanske har skapat ett blockerande NyckelKort för denna webbplats. När det blockerande NyckelKortet (med ordet "-Blockerat-") skapats, visas inte AutoFyll för någon sida på denna webbplats. Ta bort det blockerande NyckelKortet: Gå till webbplatsen, klicka "Spara", och sedan "Ta bort blockering".

6. Du har flera bildskärmar anslutna till din PC. Webbläsarens fönster finns i det högra hörnet av den första bildskärmen och AutoFyll visas till höger om det, det vill säga, till vänster i den andra bildskärmen. Andra bildskärmen är inte på eller du har inte fokus på det.

7. Om antalet ifyllbara fält på webbsidan är färre än vad som angetts under "Minsta antal fält för AutoFyll från ID-Kort", visas inte AutoFyll. AutoFyll från ID-Kort visas endast på webbsidor där antalet ifyllbara fält är fler än den satta gränsen. Du kan ändra denna gräns under RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll.

8. RoboForm hittade inga fält som den kunde fylla i, i detta formulär. RoboForm kommer t.ex. inte fylla i sökformulär på google.com för att det inte innehåller några personliga fält du har i ditt ID-Kort.

Fråga: Hur inaktivera jag AutoFyll för alla webbplatser permanent?
Svar: Om du vill att RoboForm aldrig skall visa AutoFyll så klicka pilen på knappen Avbryt i dialogen Fyll i formulär och välj Använd aldrig AutoFyll. För att återaktivera AutoSpara, klicka på knappen "Fyll i formulär", och klicka på länken "Aktivera AutoFyll". Du kan också aktivera AutoFyll under RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll.

Fråga: Hur inaktiverar jag AutoFyll just för en webbplats?
Svar: Om du inte vill att AutoFyll skall visas på några sidor på en speciell webbplats, klicka på pilen på knappen Avbryt i rutan Spara formulär och välj Använd inte AutoFyll på denna xxx. Detta skapar ett blockerande NyckelKort, vars namn har "-Blockerat-" efter webbplatsens namn. För att ta bort blockeringen för en webbplats, gå till denna webbplats, klicka Spara och sedan på länken Ta bort blockering.

Fråga: Hur få jag AutoFyll att visas endast för NyckelKort, men inte för ID-Kort?
Svar: Gå till RoboForm -> Inställningar och välj lämpligt alternativ för AutoFyll: (i) Från NyckelKort, (ii) Från ID-Kort, (iii) Från NyckelKort och ID-Kort.

Fråga: Hur anpassar jag placering och beteende för AutoFyll?
A: För att anpassa placering var AutoFyll visas, gå till RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll och välj en av dessa alternativ:
Centrera: i mitten av webbläsarens fönster,
Höger ut: på utsidan av fönstret, och till höger,
Höger in: på insidan av fönster, och till höger.

Som standard ger AutoFyll tangentbordsfokus till webbläsaren, när det visas. Om du kryssat i "AutoFyll stjäl fokus från tangentbordet" kommer AutoFyll ta över tangentbordsfokus när det visas.

Fråga: När jag öppnar en webbsida där jag kan redigera min personlig information, har redan RoboForm fyllt i det. Varför?
Svar: Du har kryssat i alternativet "AutoFyll utan att fråga". Du kan ändra det genom att gå till RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll.

Fråga: Varför visas några NyckelKort i fetstil på Fyll i formulär?
Svar: NyckelKort som visas i fetstil har URL som exakt matchar URLen för aktuell webbsida.

Fråga: AutoFyll visas inte på rätt ställe. Varför?
A: Om du använda ATI HydraVision kan det förorsaka att AutoFyll visas på ett felaktigt sätt. Gå till HydraVision options, Desktop Management tab, och kryssa ur 'Enable dialog repositioning', vilket kommer att göra att AutoFyll visas korrekt.

Fråga: Hur ändrar jag antalet fält som gör att AutoFyll visas?
Svar: Gå till RoboForm -> Inställningar -> AutoFyll och ändra antalet i "Minsta antal fält för AutoFyll från ID-Kort". AutoFyll från ID-Kort visas endast om antalet ifyllbara textfält är lika med eller större än det värde du angett (4 som standard). Notera att AutoFyll från NyckelKort inte påverkas av denna inställning.

Lösenordsskydda NyckelKort och ID-Kort

Fråga: Jag har glömt mitt Huvudlösenord. Hur får jag tillbaks det och hur tar jag bort det?
Svar: Du kan inte. Hela poängen med säkerheten för NyckelKort och ID-Kort är att endast personen som vet Huvudlösenordet kan använda NyckelKort och ID-Kort skyddade av detta lösenord.
Om du glömt ditt Huvudlösenord (eller om du inte kommer ihåg att du skapat ett men RoboForm frågar efter det från till och från) är den enda åtgärden du kan göra, att ta bort alla NyckelKort och ID-Kort skyddade av Huvudlösenord och sedan ta bort själva Huvudlösenordet.
I "Inställningar -> Säkerhet" klicka knappen "Ange Huvudlösenord, aktivera/inaktivera skydd", klicka knappen "Glömt lösenord!" och följ instruktionerna.

Fråga: Om någon stjäl min dator när RoboForm är installerat, kan dom ta sig in i mina konton?
Svar: Om du lösenordsskyddar alla känsliga NyckelKort och ID-Kort kommer det vara mycket svårt. Speciellt alla lösenordsskyddade NyckelKort och ID-Kort som lagras i filer som är krypterade med Huvudlösenord och med AES, BlowFish eller 3DES. Så om en person som stal din dator eller dina filer, måste knäcka dessa krypteringsalgoritmer för att få tillgång till lösenord i NyckelKort.
Så länge som du håller dig till dessa regler är det mycket svårt att använda stulen information:
* Lösenordsskydda alla känsliga NyckelKort och ID-Kort. Alla kan se och använda NyckelKort och ID-Kort som inte är lösenordsskyddade.
* Gör ditt Huvudlösenord långt nog, och inte lätt att gissa, så att det kan knäckas med hjälp av några enkla lexikon. Använd inte några ord eller namn från något ofta förekommande språk, och gör ditt Huvudlösenord minst 10 tecken långt.
* Använd AES, BlowFish, eller RC6 för kryptering, de är svårare att knäcka än andra algoritmer.
* Mer information om RoboForms säkerhet: klicka här.

Fråga: Jag angav Huvudlösenordet och nu öppnas alla skyddade NyckelKort utan att jag behöver ange Huvudlösenordet?
Svar: Efter det att du angett Huvudlösenordet, lagras det i minnet, så at du inte behöver ange det om och om igen. Du kan ställa in RoboForm att "glömma" det i minnet sparade lösenordet genom att klicka knappen Logga ut (se nedan). Eller kan du ställa in RoboForm att automatiskt "glömma" Huvudlösenord efter en tid av inaktivitet i Inställningar -> Säkerhet.

Fråga: Varför har robot-ikonen solglasögon ibland?
Svar: När du angett Huvudlösenordet och RoboForm har det sparat i minnet, visas RoboForms ikon i aktivitetsfältet och verktygsfältet som en stylad Robot med solglasögon. Robot med solglasögon visar att du är inloggad till RoboForm och du inte behöver ange Huvudlösenordet mer. Robot utan solglasögon visar att du inte är inloggad från RoboForm och när du behöver öppna ett skyddat NyckelKort eller ID-Kort, kommer Huvudlösenord att efterfrågas.

Fråga: Hur ser jag till att ingen kan använda mina NyckelKort när jag behöver gå ifrån datorn?
Svar: RoboForm tömmer det i minnet lagrade Huvudlösenordet när du klickar Logga ut på verktygsfältet. Du kan också använda Automatisk utloggning som gör att RoboForm rensar det buffrade Huvudlösenordet efter en bestämd tid.
När knappen "Logga ut" är aktiverad, har RoboForm lagrat ditt Huvudlösenord i datorns minne. När knappen är inaktiverade, är inget lösenord lagrat.

Fråga: Hur är mina ID-Kort och NyckelKort krypterade?
Svar: Dina ID-Kort och NyckelKort är krypterade med algoritmen AES, BlowFish, RC6 eller 3DES och nyckel för kryptering/dekryptering genereras med hjälp av Huvudlösenordet. Krypteringsmetoden gör din data mycket säker och även om hackers får tag i dina filer med ID-Kort och NyckelKort, kommer dom få mycket svårt att knäcka dessa, utan att veta var dom skall börja. Som standard används AES kryptering.

Fråga: Vilket samband finns det mellan standardlösenordet i ID-Kort och lösenord sparade i NyckelKort?
Svar: Det finns inget samband. Dom har alla olika roller:
* Standard användarnamn och lösenord i ditt ID-Kort används när en webbplats frågar om du vill skapa användarnamn och lösenord, och du inte vill ange något nytt lösenord. Standard användarnamn och Lösenord från ID-Kort kommer sedan att användas vid ifyllning av formulär. Vi rekommenderar att du endast använder ditt standard användarnamn och lösenord för för webbplatser utan känslig data. Du bör inte använda det för din bankkonto.
* När du behöver memorera eller fylla i användarnamn och lösenord, specifika för webbplatsen, använd NyckelKort.

Fråga: Hur får jag RoboForm att INTE lösenordsskydda nya NyckelKort?
Svar: Öppna Inställningar -> Säkerhet och kryssa ur "Skydda nytt NyckelKort". RoboForm kommer sedan inte att erbjuda lösenordsskydd för nya NyckelKort.

Fråga: Jag behöver inget lösenordsskydd för mina ID-Kort och NyckelKort. Hur tar jag bort Huvudlösenordet?
Svar: Du behöver inte ta bort Huvudlösenordet helt och hållet:
- Välj i RoboForm att inte lösenordsskydda nytt NyckelKort och ID-Kort.
- Om du redan har skapat ett antal lösenordsskyddade NyckelKort och/eller ID-Kort, kan du ta bort lösenordsskyddet från dom genom att gå till RoboForm -> Inställningar -> Säkerhet, och klicka "Ange Huvudlösenord, skydda/inaktivera skydd", kryssa i rutan "Ta bort huvudlösenord" och klicka OK.
- Om du glömt ditt Huvudlösenord så klicka "Glömt lösenord" i samma ruta.

Hantera ID-Kort, NyckelKort och inställningar

Fråga: Hur kopierar jag RoboForm, med all sin data, från en dator till en annan?
Svar: Med dessa tre enkla steg:
1. Installera RoboForm på den nya datorn från RoboForm hemsida.
2. Kopiera RoboForms datafiler från den gamla datorn till den nya med Säkerhetskopiera och Återställ eller med något annat program, såsom Windows Utforskaren.
3a. Om du köpt RoboForm Pro innan och du kommer använda både den gamla och nya datorn, köp en tilläggslicens för den nya datorn genom att gå till : Köp ytterligare licenser och följ instruktionerna.
3b. Om du köpt RoboForm Pro innan och du inte kommer att använda den gamla datorn, aktivera RoboForm Pro på den ny datorn genom att använda RoboForms Online Aktivator.

Fråga: Hur synkroniserar jag NyckelKort och ID-Kort mellan flera datorer eller mellan dator och USB-enhet?
Svar: Det finns 3 sätt att göra det:
1. Använd synkroniseringsprogrammet GoodSync. Vi rekommenderar denna metod eftersom det också säkerhetskopierar NyckelKort till annat enhet.
2. Kopiera RoboForms mapp med användardata från en enhet till en annan. Använd denna metod om du har en dator med en huvudkopia med användardata och du vill kopiera det till en USB-enhet, utan att använda synkronisering.

3. Spara RoboForms användardata på en nätverksenhet och ställ in RoboForm på alla datorer att använda samma mapp. På detta sätt kommer alla datorer att hitta enheten med NyckelKort och ID-Kort, och på så sätt använda samma data. Du bör dock beakta följande:
* Prestanda. Läsning av filer över nätverk, tar längre tid än om de lagras lokalt på datorn.
* Synkronisering. Om du ändra/skapar/tar bort filer på en dator, kommer andra datorer att se dessa ändringar först efter det att kommandot "Profil -> Uppdatera mapp" körts.
* Avbrott. Om din dators anslutning till nätverket avbryts eller enheten kopplas bort, kan RoboForm bli mycket långsamt, eftersom RoboForm kommer att söka efter den mapp du angivit för användardata. RoboForm kommer vid varje tillfälle fortsätta leta tills dess att mappen hittas, eller det tog för lång tid.

Fråga: Hur får jag tillbaka RoboForms standardinställningar?
Svar: Då du kanske har ändrat några inställningar, glömt var, och nu fungerar inte RoboForm som det skall - då är återställning till standardvärden det bästa sättet att rätta till problemet.
Öppna Inställningar och klicka "Återställ standard".

Fråga: RoboForm kan inte spara NyckelKort eller ID-Kort utan säger "Access is Denied". Vad skall jag göra?
Svar: Om du överförde NyckelKort och ID-Kort till en CD-R, CD-RW eller Zip-disk eller någon annat medium för säkerhetskopiering, är det sannolikt att de gjorts skrivskyddade (Read-only). När du då återställer säkerhetskopian till din hårddisk, kan RoboForm inte ändra filerna. För att rätta till det, öppna Windows Utforskaren, undersök egenskaper för varje *.RFT och *.RFP-fil och kryssa ur "Skrivskydd".

Fråga: Hur tar jag bort alla NyckelKort och ID-Kort?
Svar: Kryssa i rutan "Ta bort alla NyckelKort, ID-Kort, SäkNotis" när du tar bort (avinstallerar) RoboForm.

Övrigt

Fråga: Hur påverkar olika RoboForm-komponenter min dators prestanda?
Svar: När AutoFyll är aktiverat kommer RoboForm analysera varje webbsida du besöker, för att se om ett sparat formulär matchar ett NyckelKort eller ID-Kort, som du sparat för den aktuella webbsidan. Denna process tar kraft av datorn. Så vi rekommenderar att INTE använda AutoFyll, utan istället använda ifyllning av formulär från RoboForms verktygsfält.

"AutoSpara" analyserar dina formulär för att se om det är värt att spara till ett NyckelKort, när du klicka på en inloggningsknapp. Försämringen av prestanda för detta är minimalt, så vi rekommenderar att alltid ha AutoSpara aktiverat.

Fråga: Hur rapportera jag ett problem eller ett misstänkt programfel?
Svar: Om RoboForm uppträder på ett oväntat sätt, eller om det inte fyller i formulär, eller om en ruta med "Assertion Failed" visas, rapportera detta till oss via e-post. Din rapport kommer att analyseras och du kommer också att få ett svar.

Dock måste det poängteras att vi inte kan se din dator och vi inte kan rätta till problemet om vi inte kan återskapa det. Du bör därför skicka oss så tillräckligt detaljerad information så att vi kan återskapa problemet hos oss. Följande information bör bifogas i ditt e-postmeddelande:

 • Version av RoboForm, IE/Firefox/Mozilla, och Windows. Får du fram via RoboForm -> Hjälp -> Om. Om du har fått meddelandet "Failed Assertion", har automatiskt information om version kopierats till Urklipp så du behöver bara klistra in det (Ctrl+V) e-postmeddelandet till oss.
 • Ordningsföljden av vad du gjorde när problemet uppstod. Skicka oss ordningsföljden på vad du gjorde när just detta problem uppstod. Var specifik i din beskrivning - kom ihåg - vi kan inte se din dator. Ange t.ex. "IE var avstängt och när jag öppnade IE och gick till sidan http://....".
 • Hemsidans adress: var specifik. Om du öppnat en sida på en webbplats, skicka oss specifik URL (webbadress). Eftersom inte vi vet vilken sida du öppnade, måste du berätta det för oss. Om URLen är dynamisk, skicka oss sekvensen av knappar du tryckt, eller länkar du besökt, så vi kan återskapa samma sekvens hos oss.
 • Knappar du klickade: var specifik. När RoboForm fick problem att göra något (ex. fylla i formulär), ange exakt vilken meny du valde eller vilken knapp/ knappar du klickade. Ibland kan ordningsföljden av kommandon påverka hur det uppstod, så det är viktigt för oss att få veta exakt hur du gjorde.

Fråga: När jag fyller i formulär, ser jag ibland en kortvarig Internetaktivitet. Är detta relaterat till RoboForm?
Svar: Ja. RoboForm en inbyggd funktion för att uppdatera programmet. Den kontrollerar till och från vår webbplats efter ny version av RoboForm och när det finns, visas en uppmaning om att uppdatera RoboForm till senaste versionen.
Du kan ställa in RoboForm att kontrollera efter ny version genom RoboForm -> Hjälp -> Sök efter uppdatering.

Fråga: Varför visas AutoUppdatera så ofta? Det är irriterande.
A: Du kan stänga av AutoUppdatera under "RoboForm -> Inställningar -> Version".

Jag tycker bra om RoboForm

Fråga: Jag tycker bra om RoboForm. Hur kan jag hjälpa till?
Svar: Vi är glada att höra att du tycker om RoboForm. Det finns flera saker du kan göra:

 • Köp RoboForm Pro.

 • Berätta för dina vänner, bekanta och släktingar om RoboForm.
  Du kan använda vår sida för Rekommendera RoboForm.

 • Gör ett inlägg under RoboForm på Download.com: gå till download.com,
  sök efter RoboForm, klicka på länken "You rate this title".

 • Kontakta lokala tidskrifter och berätta för dem hur mycket du tycker om RoboForm.
all languages